Dům, který voní dřevem

Dřevo je univerzální surovina, ze které se dá vyrobit prakticky cokoliv. Dřevo je dobře opracovatelné, má vynikající konstrukční vlastnosti, je pevné a pružné a má dobré tepelné vlastnosti (stavba ze dřeva se chová jako nízkoenergetický dům), přičemž je obecně dostupné. Dřevo je surovina, ze které sálá energie a teplo. Dřevo je krásný, přirozený, ušlechtilý materiál, který má své osobité kouzlo, svou duši. Dřevo je nejperspektivnější surovinou, ekologickým a kreativním materiálem budoucnosti. Dřevo nabízí dokonalé možnosti bezodpadové zpracování. Dřevo je recyklovatelné, nezatěžuje prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci.

bydlení, stavba domu, dřevo, ekologie

Proč použít na stavbu domu dřevo?

Dřevo se v moderních stavbách používá k realizaci prakticky všech nosných konstrukcí, takže i u dřevodomů lze uplatnit různé stavební systémy.

I dřevo má výhody

Domy ze dřeva mají srovnatelné vlastnosti s budovami na silikátové bázi. Rozhodnutí o použití dřeva jako stavebního materiálu vyplynulo z obecných vlastností této stavební suroviny. Vhodné uživatelské vlastnosti, příznivé psychické a fyziologické působení na člověka, vysoké estetické hodnoty staveb, rychlá realizace dřevěných staveb - to je jen pár předností, které nabízejí dřevěné domy. Dřevo je ve stavebnictví všestranně využitelná surovina. Uplatňuje se při nosných a výplňových konstrukcí dřevěných staveb, ale i při stavebního výrobcích, jako jsou dřevěná okna a dveře, zimní zahrady, dřevěné schody, obklady a rovněž v nábytkářství. Dřevostavba je určitě jedno z množství řešení, jak získat vlastní střechu nad hlavou. V závislosti na umístění domu a kvalitě práce patří k velmi zajímavým a rychlým způsobem výstavby domu. Pokud však kupujete již hotovou dřevostavbu, je lepší dohodnout se s nezávislým odborníkem na podrobné prohlídce a nepodcenit ani ten nejmenší detail.

Jaké jsou dřevěné domy

Až 90% času tráví člověk v uzavřených prostorách, a proto by měl být domov našemu zdraví prospěšný. Dřevo tyto vlastnosti má. Biologické a ekologické parametry, tepelně izolační schopnosti, nízké náklady na vytápění, samočinné regulování vlhkosti a nenapodobitelná estetika - to jsou výhody, které nabízí jedině rodinný dům ze dřeva.

Dřevodům plně odpovídá všem požadavkům ekologie,

zdravého životního stylu a zdravého bydlení. Je mimořádně vhodný pro alergiky a astmatiky. Dřevo má - kromě zvláštní nepopsatelné moci - množství skvělých vlastností, které ho předurčují pro výstavbu rodinných domů nebo na využití v interiéru bytu. Je to zejména pocit tepla - tak optický, jakož i fyziologický, protože dokáže přebírat a udržovat teplotu okolního prostředí. Jelikož rozdíl teplot mezi jeho povrchem a okolím je minimální, je příjemné na dotek. Je nevodivé, proto nám na rozdíl od různých druhů plastových materiálů nemůže znepříjemňovat život různými výboji statické energie. Dokáže vázat vlhkost a v případě, že hodnota vlhkosti vzduchu v místnosti poklesne, znovu ji vydá do suššího prostředí. Také má dobré akustické vlastnosti - tlumí a pohlcuje hluk. Stavby ze dřeva jsou účelné a mají nízké náklady na vytápění i údržbu. Dřevostavby většinou mají díky skladbě obvodového pláště velmi příznivé tepelně izolační vlastnosti. Na rozdíl od těžkých klasických materiálů nemá dřevo schopnost akumulace. Stavba se tedy velmi rychle vyhřeje, protože se vytápí jen vlastní prostor a ne stěny, ale pokud se přestane topit, dřevo neudrží teplotu tak dlouho jako cihly, beton nebo kámen.

Nejvýrazněji rozdíly oproti klasickým zděným domům

a zároveň největší výhody při realizaci dřevěných konstrukčních systémů nabízí konstrukční způsob a rychlost výstavby dřevodomů. Nároky na vybavení staveniště a zatížení okolí při výstavbě se tak snižují, čímž se šetří množství financí. V dřevěném domě můžete bydlet již za několik týdnů. Výstavba je velmi rychlá, protože dřevo je materiál snadno opracovatelný; rychlost výstavby však samozřejmě závisí i na zvoleném typu konstrukčního systému. Dřevěné prvky se jednoduše spojují různými kovovými spojovacími prvky, s čímž úzce souvisí snadná montáž, přeprava nebo skladování.

Konstrukční systémy dřevostaveb

V dřevěných stavbách se na základě konstrukce stěny rozlišují tyto konstrukční systémy:
• srubová stěnová konstrukce,
• panelová konstrukce,
• sloupková konstrukce,
• skeletová soustava,
• hrázděná konstrukce,
• stěnová soustava z prefabrikovaných tvarovek,
• buněčný systém.

Mezi významné přednosti dřevodomů patří i suchý proces výstavby

Mokrý proces se dá při výstavbě dřevostavby zcela vyloučit, takže odpadají i poruchy a vady způsobené vlivem vlhkosti. Dřevěný dům můžete po ukončení výstavby ihned užívat. Protože skladbu obvodového pláště i vnitřních příček lze optimálně zvolit, mívají dřevostavby slabší stěny než ostatní typy domů. Při stejné zastavěné ploše se tedy získá více vnitřního prostoru na bydlení.

Co říká proti

Mezi nevýhody dřevěných konstrukcí patří jejich životnost a trvanlivost, a to zejména částí, které jsou nechráněné a vystaveny trvalému působení povětrnostních vlivů. Morálně se dřevěná stavba opotřebovává po za 50 let, životnost a funkčnost však dosahuje 100 a více let. K nevýhodám dřevostaveb třeba přidat nižší odolnost proti požáru v porovnání se silikátovými materiály, jako jsou cihla a beton. Požární odolnost lze zlepšit obklady z nehořlavých materiálů nebo použitím retardérů hoření. Dřevo jako ortotropní-anizotropní materiál má v každém směru různé vlastnosti a vlivem vlhkosti dochází k objemovým a tvarovým změnám. Výslednou kvalitu výrobku ze dřeva však lze výrazně ovlivnit nejen kvalitním návrhem konstrukce, ale i vhodnou technologií výroby, která tuto přirozenou vlastnost dřeva respektuje. Na dřevě často vidět jeho přirozené znaky (chyby) - boule, trhliny, smolníky a podobně. Nežádoucí estetické působení těchto chyb lze snížit vizuálním tříděním. Poruchy výrobků ze dřeva vlivem tvarových změn a chyb můžeme eliminovat například vhodným druhem konstrukce, správnou technologií výroby či ochranou před působením vlhkosti.Nežádoucí tvarové změny přírodního dřeva se omezí jeho slepením z několika vrstev, čili vytvořením lepeného lamelové dřeva. K nevýhodám dřevěných konstrukcí patří nižší odolnost proti živelním pohromám, jako jsou vichřice či uragán. Na druhé straně se dřevostavby osvědčily v jiných náročných přírodních podmínkách například v seizmických oblastech nebo při záplavách, protože dokáží bezpečněji odolat náporu vody.

Ticho nebo hluk v dřevostavbě

Při posuzování dřevostaveb z hlediska zvukové izolace je třeba rozlišit hluk kročejový a hluk z okolního prostředí. Při krokovém hluku vyžadují domy na bázi dřeva kvalitnější odhlučnění. Při šíření zvuku například z pokoje do pokoje, respektive z ulice, je zvuková izolace výrazně lepší, protože izolace se dává i do vnitřních příček a, jak známo, zvuk se lépe šíří monolitickou stěnou jako nehomogenní tepelnou izolací, která tvoří výplň stěny. Šíření kročejového hluku se dá výrazně snížit například použitím betonové vyztužené stěrky o tloušťce asi 6 cm ve skladbě podkrovní podlahy. Tato stěrka se nedotahuje až ke krajům místnosti, a proto se hluk nepřenáší do svislých konstrukcí dalších pater objektu. Pod betonovou stěrku se doporučuje použít tvrdší extrudovaný polystyren, který zabrání přenosu hluku podlahou do přízemí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…