Jak odklízet sníh sněhovou frézou

Odklízení sněhu z chodníku a z příjezdové cesty pomocí sněhové frézy může být rychlé a snadné, když víte jak na to bezpečně a metodicky.

Zde se dozvíte postup v několika krocích.

Co budete potřebovat

 • sněhovou frézu
 • palivo pro frézu
 • místo, kde budete frézu skladovat
 • lopatu

Návod

Musíte znát směr větru 

Základním pravidlem při úspěšné práci se sněhovou frézou je odstraňovat sníh po větru, nikdy ne proti němu. I když to zní jednoduše, dodržováním tohoto pravidla zajistíte, že nebudete muset jedno místo odklízet vícekrát. Směr větru se může během odklízení změnit, proto se mu stále přizpůsobujte. Když budete znát směr větru, naplánujte si, kam chcete sníh odhazovat.

Pamatujte na to, že sníh bude při každém dalším odklízení potřeba dávat na tatáž místa, takže se zde mohou vytvořit opravdu vysoké hromady. Ty mohou představovat problém z hlediska bezpečnosti, proto dodržujte následující:

 • Při vytváření hromad sněhu na konci příjezdové cesty pamatujte na bezpečný rozhled kvůli dopravě. Někdy bývá potřeba hromadu rozdělit, aby nebránila ve výhledu při vyjíždění autem Vám nebo Vašemu sousedovi.
 • Dávejte pozor, pokud budete sníh hromadit u stěny domu. Až začne tát, může způsobit promáčení stěny i základů.
 • Berte v úvahu hmotnost sněhu, pokud budete sníh hromadit na záhonech nebo na zahradních konstrukcích. 
 • Nikdy neodhazujte sníh z frézy přímo na budovy nebo na vozidla, protože fréza může nabrat a vyhodit také kameny nebo jiný nepořádek.
 • Při vytváření hromad sněhu pamatujte také na děti, abyste nevytvořili možné pasti, do kterých nebo ze kterých by mohly spadnout. Dále abyste pak přes hromady na děti viděli, když budou venku.

Určete si vzor

Když víte, kterým směrem budete sníh odhazovat a kde ho shromažďovat, musíte si vytvořit efektivní vzor, jak při práci postupovat. Pokud byste si ho neudělali, mohli byste opakovaně přecházet už vyčištěná místa a ztratit tím spoustu času. Vzor práce bude záviset na směru a rychlosti větru, na tom, jak silnou máte frézu (jak daleko je schopná sníh odhodit) a na hmotnosti (mokrosti) sněhu. Pamatujte na to, že Vaším cílem je odhazovat sníh jen jednou.

Snažte se vyhnout odhazování sněhu na místa, která budete teprve čistit, raději při každém tahu sníh odhazujte mimo odklízenou plochu na místo, kde už zůstane. Toho můžete dosáhnout postupem zleva doprava (nebo naopak), anebo tím, že začnete od středu a budete pracovat střídavě na obou stranách. Měňte směr a výšku komínku tak často, jak bude nutné, abyste při každé cestě sníh odhodili na místo, kde ho chcete mít. Je potřeba být přitom trpěliví.

Připravte sněhovou frézu. Před použitím vždy nejprve zkontrolujte stav frézy, především následující věci:

 • Do frézy doplňte benzín, abyste pak nemuseli přerušovat práci a vracet se do garáže pro další benzín. Kvůli výparům to proveďte venku. Nedoplňuje benzín do horkého motoru, vždy počkejte, až zcela vychladne.
 • Před každým použitím (u čtyřtaktových fréz) zkontrolujte olej. Frézy často dokážou spálit olej bez kouře a nedostatečné množství nebo typ oleje může frézu rychle zničit.
 • Zkontrolujte, jestli máte dobře sepnuté oblečení, aby ho fréza nemohla zachytit, vezměte si rukavice a sluchadla kvůli ochraně sluchu. Také je vhodné si vzít ochranné brýle, protože spolu se sněhem se Vám může do obličeje dostat i různý nepořádek. Obujte si pevné neklouzavé boty, abyste při práci neuklouzli pod frézu.
 • Pokud budete pracovat blízko provozu, pamatujte na to, že ho můžete kvůli hluku frézy přeslechnout, takže buď stále dávejte pozor, anebo si vezměte pomocníka, který bude sledovat dopravu a dá Vám vědět. Dále je vhodné reflexní nebo pestré oblečení.

Frézu musíte umět správně používat

Než budete s frézou poprvé pracovat, důkladně si přečtěte manuál k ní. Když budete venku, nastavte komínek tak, aby odhazoval sníh požadovaným směrem. Podle návodu frézu nastartujte a začnete odklízet první tah, obě ruce mějte stále na fréze. Odklízejte pouze sníh nebo led, sněhová břečka by frézu ucpala.

 • Při práci s frézou dávejte pozor, abyste se vyhnuli překážkám, jako jsou hadice, zavlažovací prvky, zahradní dekorace (sochy apod.), hračky, větve, kabely atd., protože sněhová fréza je může odmrštit nebo poškodit.
 • Pracujte pouze při dostatečném světle. Pokud bude šero, zapněte světlomet.
 • Pamatujte na to, že fréza může při práci náhle zastavit, když na zemi narazí na prasklinu nebo nerovnost a Vy pak můžete prudce narazit do ovládacího panelu. Snažte se proto mít obě ruce natažené v dostatečné vzdálenosti od těla, abyste měli více času na zareagování, kdyby fréza prudce zastavila.     Nakonec použijte lopatu na dočišťování

Je jednodušší použít frézu na co nejefektivnější odstranění 95% sněhu, než čistit místa, kam se s frézou nedostanete, až potom. Neměli byste zpomalovat chod frézy jen proto, abyste předešli odhazování sněhu na už odklizenou plochu, protože je to velmi kontraproduktivní. Nechejte frézu chvíli běžet. Až skončíte práci s frézou, nechejte ji několik minut běžet, abyste z ní odstranili sníh. Tím ji také před uskladněním osušíte.

Tipy

 • Pomůže Vám, když si možné překážky, např. malé keříky nebo zahradní dekorace, označíte tyčkami, abyste se jim pak mohli vyhnout.
 • Když budete kupovat sněhovou frézu, vyberte si takovou, která zvládne větší než jsou průměrné srážky u Vás. Tak budete mít frézu, která nebude pro Vaše potřeby ani příliš slabá ani příliš silné.
 • Neexistuje jediný typ frézy, která Vám na odklízení sněhu dobře poslouží. Na malé až středně velké množství sněhu se doporučují jednostupňové frézy (se šnekem s lopatkami) a na větší množství sněhu větší dvoustupňové frézy. I potom však mohou nastat okolnosti, kdy žádná fréza nebude tak užitečná jako obyčejná lopata, takže buďte připraveni i na takovou situaci.
 • Nenesením oleje ve spreji na vyhazovací komínek a dovnitř krytu šneku pomůžete předejít ucpávání.

Upozornění

 • Za žádných okolností nečistěte ucpaný vyhazovací komínek, šnek či rotor rukou nebo nohou! I když je fréza vypnutá, použijte nástroj na čištění nebo násadu koštěte. Tohle by pro Vás měla být zásada, na kterou si zvyknete. Šnek i rotor se mohou otáčet i bez toho, abyste byli u řízení nebo aby byla fréza vypnutá, čímž Vás snadno může připravit o prsty. K sněhovým frézám bývá často přiložen nástroj na čištění (nebo si ho můžete dokoupit), který se dá připevnit na frézu, aby byl stále při ruce.
 • Nedovolte ostatním lidem, aby se k Vám příliš přibližovali. Práce s frézou může být sice zajímavá, ale není to skupinová práce. Osobu v blízkém okolí může snadno zasáhnout sníh, led nebo nepořádek vylétající z komínku, anebo nabrat samotná fréza. Proto bude lepší, když Vás ostatní budou pozorovat pouze z okna.
 • Když budete pracovat v blízkosti silnice nebo ulice, vždy zpomalte a hlídejte, jestli se neblíží nějaké vozidlo. Silnice může být kluzká a auto nemusí být schopné včas zabrzdit, kdybyste s frézou vkročili do vozovky. Navíc pokud sněží, bývá omezená viditelnost pro Vás i pro auta, proto v blízkosti silnice vždy buďte mimořádně opatrní.
 • Větší frézy obvykle mívají zpětný chod sloužící k couvání. Při jeho používání dávejte velký pozor. Je velmi snadné zapomenout, že (jakýkoli) stroj couvá, takže Vás pak přimáčkne k budově, k vozidlu, k sněhové závěji, anebo Vás při nečekaném pohybu vzad srazí k zemi. Prostředí sněhu a ledu tento problém ještě zvětšuje. 
 • Pamatujte stále na to, že pod sněhem mohou být skryté různé předměty. Mohou to být kousky betonu, odpadky z ulice apod., které může fréza odmrštit, anebo které ji mohou zablokovat a vyřadit z činnosti.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak upravit napětí řemenu sněhové frézy

Sněhové frézy mají spirálový šnek, který nabírá sníh a odhazuje ho na některou stranu. Šnek je poháněn...
více…

Jak u sněhových fréz předcházet problémům souvisejícím s palivem

Sněhové frézy bývají vyrobeny tak, aby vydržely mnoho let bezproblémového používání, to se vztahuje i na...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru II.

Benzínové sněhové frézy používají k startování motoru startovací šňůru. Časem se však šňůra opotřebuje,...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru

Existuje mnoho věcí, které Vás mohou při odklízení sněhu zastavit. Snad nejnepříjemnější z nich je přetržená...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen šneku

Sněhová fréza vyžaduje pravidelnou údržbu, aby dobře fungovala i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jednou ze...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen II.

Řemen ve sněhové fréze se svou funkcí a uložením podobá řemenu v autě. Pokud jste někdy vyměňovali řemen v...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen

Pokud jste také zažili okamžik, kdy Vám při odklízení sněhu praskl řemen ve fréze, potom víte, jak dobré je...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub II

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit hnací řemen

Sněhová fréza je nezbytným pomocníkem pro ty z Vás, kteří žijete v oblastech, kde v zimě napadne větší...
více…