Jak opravit hlučnou klimatizaci

Po delší době provozu se může vlivem mnoha faktorů zhoršit hlučnost domácí klimatizace natolik, že její provoz se stane pro uživatele nepříjemná. V níže uvedeném textu je popis kroků, které by hlučnost klimatizace měly snížit na původní, „tichou“ úroveň.

Je třeba připomenout, že oprava hlučící klimatizace sice není obtížná činnost, ale může být nebezpečná kvůli nečekanému rozběhu rotačních součástí a také kvůli napojení na napájecí síť. Vždy se tedy před opravou ujistěte, že klimatizační jednotka je odpojena od napájení. V případě opravy neodpojeného zařízení hrozí vážné, nebo i smrtelné poranění!

Pokyny pro opravu centrální klimatizace:

  1. Zkontrolujte lopatky ventilátoru venkovní jednotky. Pokud se do mřížky dostal cizí objekt, může způsobovat hlučnost přístroje údery lopatek o předmět.
  2. Odpojte hlavní napájení. Odpojte hlavní elektrický panel a odpojte hlavní vypínač nacházející se poblíž panelu. Odšroubujte panel, který obsahuje elektrické konektory. Odšroubujte horní panel od venkovní jednotky. Odstranění horního panelu se může lišit v závislosti na modelu. V každém případě vyjmuté šrouby si označte tak, aby při zpětné montáži nedošlo k záměně s jinými.
  3. Odstraňte předmět, který způsobil hluk. Pokud cizí těleso poškodilo lopatky ventilátoru, nesnažte se je narovnat nebo změnit jejich natočení. V tomto případě volejte opraváře, protože sebemenší chyba na lopatkách nepříznivě ovlivňuje výkon celé klimatizace.
  4. Zkontrolujte pohybem ruky, zda se ventilátor otáčí volně. Pokud jsou uvolněné zajišťovací šrouby, které drží lopatky ve správné poloze, nebo ventilátor nesedí pevně na hlavní hřídeli, utáhněte je. Poškozené nebo chybějící upevňovací součástky nahraďte novými.
  5. Vraťte zpět krycí panely a přišroubujte všechny šrouby tak, jak byly původně. Zapojte konektory hlavního panelu a hlavního přepínače. Přesvědčte se, zda jste při zpětné montáži postupovali správně a vše je na svém místě dobře upevněné. Zapněte klimatizaci a poslouchejte, zda se hluk odstranil, snížil, nebo zůstal na stejné úrovni. Pokud tomu tak není, je pravděpodobné, že je nutno například vyměnit ložiska ventilátoru, nebo jiný odbornější zásah. V takovém případě volejte servisního pracovníka klimatizací.

Pokyny pro opravu okenní klimatizace:

  1. Odpojte klimatizaci od napájecí sítě. Odstraňte krycí panely vnitřní jednotky.  Najděte si přístup ke stavěcímu šroubu ventilátoru ve ventilační šachtě a za pomocí šestihranného nástrčného klíče jej utáhněte.
  2. Na krytu motoru najděte vstupy doplnění maziva. Podle pokynů v manuálu doplňte olej nebo mazací tuk. Používejte pouze mazivo doporučené v technické dokumentaci dodané s klimatizací.
  3. Očistěte okolí mazacích otvorů od přebytečného maziva a vraťte zpět všechny odstraněné součástky a kryty. Vše pečlivě, ale s citem utáhněte a zkontrolujte svou práci, zda jste neudělali při montáži chybu.
  4. Zapojte napájení a zapněte klimatizaci. Vyzkoušejte, zda se hlučnost odstranila. V opačném případě volejte servis.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…