Jak opravit zamrzlou klimatizaci

Důvodů, proč dochází k zamrznutí domácí nebo firemní klimatizační jednotky je mnoho. Může zamrznout kvůli příliš vysoké venkovní teplotě, nebo nízké teplotě chladiva, kvůli nedostatečné ventilaci anebo kvůli defektu na za zařízení.

Pokud však vaše klimatizace zamrzne a přestane pracovat, není třeba ihned volat opraváře. Poradíme vám několik jednoduchých kroků, které pomohou obnovit normální provoz celého chladícího zařízení.

Postup oprav:

  1. Odmontujte okenní jednotku od okna a nechte námrazu na chladících cívkách odtát. Kvůli zamezení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte hlavní vypínač celého chladícího zařízení.
  2. Pro urychlení tání ledu si můžete pomoci například vysoušečem vlasů nastaveným na nízkou teplotu.  Protože při odtávání ledu vznikne poměrně hodně vody, doporučujeme například starým ručníkem pečlivě osušit veškerá místa, kde by mohla zůstávat zbytková voda. Uvědomte si, že se jedná o elektrické zařízení, které by nemělo přijít do styku s vodou, jinak hrozí minimálně elektrický zkrat, zničení pojistek nebo i celého zařízení.
  3. Po odtání ledu a vysušení celého zařízení několik hodin ještě vyčkejte. Pokud se již pod zařízením ani nikde na něm neobjeví voda, připojte celé zařízení k síti a zapněte klimatizační jednotku na nejnižší výkon. Sledujte pečlivě, zda přístroj pracuje normálně.
  4. Pokud zjistíte únik chladící kapaliny, zavolejte technický servis. Mějte na paměti, že freon by měl vyměňovat pouze školený chladírenský technik. Ten také zjistí, zda je kompresor poškozen a pokud ano, tak zařídí buď jeho výměnu, nebo provede opravu starého.
  5. Odstraňte všechny překážky, které zabraňují plynulému přístupu vzduchu k ventilátorům klimatizace, popřípadě vyčistěte zanesené filtry. Po obnovení provozu zapněte klimatizaci na nejnižší výkon a teprve pokud vidíte, že tato pracuje normálně, postupně výkon zvyšujte.

Tipy a varování:

  • Klimatizační jednotku udržujte dle pokynů výrobce. Pravidelný servis nechte provést na jaře, dokud jsou venkovní teploty v rozumných mezích.  Zabráníte tak nenadálému výpadku klimatizace při skokovém navýšení teplot v horkých letních měsících -  například při příchodu teplé fronty, před bouřkou a při podobných atmosférických jevech.
  • Výměna chladící kapaliny, freonu svépomocí je nepřípustná.  Neškolený technik může způsobit poškození životního prostředí únikem freonu, popálení podchlazenou chladící kapalinou, nefunkčnost celého zařízení anebo úraz z důsledku nesprávné diagnostiky a následné špatné opravy chladícího zařízení!

Prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…