Bezpečnost při práci s tlačenou sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou často používané stroje při péči o trávník, musíte s nimi však zacházet s ohledem na bezpečnost.

Obzvlášť náchylné k úrazům spojeným se sekačkami jsou děti mladší 15 let.  Proto zde uvádíme důležité úvahy související s bezpečnou prací se sekačkou.

Bezpečnost u tlačené sekačky

 • Přečtěte si všechny informace o bezpečnosti uvedené v manuálu k sekačce.
 • Do bezpečnostních prvků nikdy nezasahujte a pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
 • Nedávejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do jejího okolí.
 • Sekačku nikdy nenaklánějte, vždy ji držte na všech čtyřech kolech na zemi.
 • Netahejte sekačku dozadu, pokud to nebude naprosto nutné. V takovém případě se vždy dívejte dolů a za sebe.
 • U dětí může dojít i k tragickým nehodám. Nedovolte proto dětem přístup na plochu, kde sekáte.
 • Sekačky a sečení s nimi bývají pro děti lákadlem. Nikdy však nespoléhejte na to, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli. Pokud hrozí, že se děti dostanou na sečenou plochu, sežeňte si další dospělou osobu, která je bude hlídat.
 • Nože sekačky rotují velmi rychle a dokážou odmrštit předměty, které pak mohou vážně zranit okolostojící lidi.
 • Před sečením vždy plochu vyčistěte od nepořádku.
 • Nepracujte se sekačkou, která nemá připevněný chránič výstupu (deflektor) nebo koš na trávu.
 • Na podvozku sekačky rotují nože, které mohou amputovat ruku nebo nohu.
 • Při sečení nedovolte nikomu přístup do blízkosti sekačky.
 • Nechejte vždy nože sekačky se zcela zastavit předtím, než od ní odejdete.
 • Sekačku vždy vypněte, když přecházíte chodník nebo cestu.

Manipulace s benzínem

 • Při doplňování benzínu do nádrže nikdy nekuřte.
 • Nikdy nenechávejte benzín v domě nebo ho v domě nenalévejte do nádrže.
 • Sekačku ani kanystr s benzínem nikdy neskladujte tam, kde se vyskytuje otevřený oheň, jiskry nebo kontrolní světýlka, např. u ohřívače na vodu nebo u jiných spotřebičů.
 • Benzín nikdy nepřelévejte uvnitř vozidla nebo na korbě nákladního auta, ani s plastovým povrchem. Před přeléváním vždy kanystr postavte na zem mimo vozidlo.
 • Rozlitý benzín ihned utřete a nepokoušejte se zde nastartovat motor; místo toho sekačku přesuňte jinam a dávejte pozor, abyste nevytvořili zdroj zažehnutí, dokud výpary z benzínu zcela nevyprchají.
 • Nádrž sekačky nikdy nepřeplňujte. Vraťte uzávěr nádrže na místo a dobře ho přitáhněte.
 • Nikdy nesundávejte uzávěr z nádrže nebo nedolévejte palivo, když motor běží. Nechejte motor nejprve vychladnout.

Osobní bezpečnost

 • Před sečením uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.
 • Nikdy se nesnažte sekačku zvednout nebo opravit, když motor běží.
 • Při práci mějte pevné boty s neklouzavou podrážkou a dlouhé kalhoty.
 • Při práci vždy noste ochranné brýle.
 • Nikdy nesekejte mokrý trávník anebo nesekejte pozdě večer, když je slabé světlo.
 • Při startování nikdy nenechte startovací šňůru sklouznout zpátky dovnitř.
 • Se samojízdnou sekačkou sekejte svahy vždy směrem nahoru a dolů.
 • S tlačenou sekačkou sekejte svahy vždy napříč.
 • Nikdy neměňte výšku sekačky, nečistěte vyhazovací rouru nebo nesundávejte koš na trávu, když je motor zapnutý.
 • Nikdy se nedotýkejte horkého motoru, tlumič může dosáhnout teploty až 648 °C.

Užitečné tipy pro trávník

 • Kdybyste trávu posekali příliš nakrátko, byla by slabá a náchylná k poškození suchem nebo škůdci.
 • Když necháte trávu narůst o něco delší, zvlášť pokud je horko a sucho, bude se méně zahřívat, udrží si potřebnou vlhkost a bude lépe chráněna před poškozením horkem i dalšími vlivy.
 • Užitečné je „pravidlo třetiny“: nesekat více než jednu třetinu výšky stébla, maximálně však 2,5 cm.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci se sekačkou a strunovou sekačkou

Důležité je zvyknout si pracovat bezpečně. Abyste předešli úrazu, přečtěte si návod a instrukce v manuálu....
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou

Kinetická energie (síla) vytvořená sekačkou je srovnatelná s energií vzniklou při pádu 10 kg závaží z výšky 3...
více…

Bezpečnost při práci se samojízdnou sekačkou

Samojízdné sekačky nabízejí jednotlivcům i organizacím jednoduchý a pohodlný způsob, jak posekat trávu na svém...
více…

Typy sekaček s pohonem

Sekačky se používají na sečení trávy a udržování trávníků. Existují v celé řadě provedení, od...
více…

Jak navléct strunu do strunové sekačky (vyžínače)

Strunová sekačka (vyžínač) patří k zahradní technice a může ji pohánět benzín nebo elektřina. Je...
více…

Jak kupovat samojízdnou sekačku

Pokud potřebujete posekat půl akru trávníku nebo více, budete pravděpodobně uvažovat o koupi samojízdné sekačky...
více…

Jak provést servis sekačky

Sekačky na trávu mají řadu prvků a součástek, které se mohou dočasně porouchat a způsobit tak snížení výkonu...
více…

Jak sekat trávu tlačenou sekačkou

Tlačení sekačky většině lidí připadne jako jednoduchá věc. Avšak pouze v roce 2006 se v USA zranilo 100 tisíc...
více…

Nástroje na údržbu trávníku

Nástroje na údržbu trávníku zahrnují potřeby na jeho sekání, zastřihování okrajů nebo rozptylování herbicidů...
více…

Jak fungují sekačky na trávu

V první polovině 20. století existovaly především vřetenové ruční sekačky s nožovým válcem, které poháněla...
více…