Jak u sněhových fréz předcházet problémům souvisejícím s palivem

Sněhové frézy bývají vyrobeny tak, aby vydržely mnoho let bezproblémového používání, to se vztahuje i na palivový systém.

Benzín však má tendenci se kazit, což vede k problémům při startování nebo chodu, v některých případech až k poškození palivového systému. Většině těchto problémů však můžete předejít, jak vysvětlují níže uvedené tipy.

 1. Do sněhové frézy nepoužívejte palivo, které obsahuje víc jako 10% etanolu.
 2. Benzín s vyšším obsahem etanolu je korozivní a přitahuje vodu, což může způsobovat problémy při startování nebo při chodu až poškození palivového systému.
 3. Benzín skladujte v čistém plastovém uzavřeném kanystru, který je určený na benzín. Pokud má větrací otvor, zavřete ho, a uskladněte kanystr tak, aby na něj nedopadalo přímé sluneční světlo. Pokud ho budete skladovat déle než 3 měsíce, přidejte do něj při plnění stabilizátor paliva.
 4. Použitím čistého plastového kanystru určeného právě na benzín předejdete tomu, aby se do palivového systému nedostaly částice kovu nebo rzi. Při vystavení vzduchu a slunečnímu světlu se benzín kazí rychleji.
 5. Když v sezóně skončíte práci s frézou, zavřete palivový ventil, motor nastartujte a nechejte běžet, dokud nespotřebuje všechno palivo. Hned po použití nádrž naplňte, abyste minimalizovali vzduch v nádrži.
 6. Malé množství benzínu, které zůstane v karburátoru, se kazí rychleji než benzín v nádrži, protože je ho málo a je v blízkosti zbytkového tepla z motoru. Palivový ventil Vám umožňuje zastavit přívod paliva z nádrže do karburátoru, když budete chtít frézu uskladnit nebo převážet. Nádrž plňte raději po každém použití frézy než před ním. Když je nádrž naplněná jen zčásti, vzduch v nádrži urychluje zkázu paliva.
 7. Pokud u Vás sněží jen zřídka, takže frézu v zimě nepoužíváte pravidelně, přidejte do paliva stabilizátor, když budete plnit zásobní kanystr na začátku sezóny, a pak při jeho každém dalším plnění. Další informace najdete níže.
 8. Neošetřený benzín v palivovém systému se rychle kazí, což vede k problémům. Do frézy používejte pouze palivo ošetřené stabilizátorem, čímž minimalizujete pravděpodobnost, že se zkazí.
 9. Skladování paliva mimo sezónu a přes léto: palivo z nádrže frézy byste měli vždy odstranit – viz. níže. Pokud byste ho nechali v nádrži, zkazil by se. 

Další informace najdete v manuálu k Vaší fréze. Pokud ho už nemáte, můžete si ho stáhnout z internetových stránek výrobce. 

Nepravidelné používání frézy

Pokud v zimě používáte sněhovou frézu jen občas, odborníci doporučují přidávat stabilizátor do kontejneru s palivem vždy, když ho budete plnit.

 1. Přidejte stabilizátor do paliva v nádrži nebo v zásobním kanystru vždy, když ho budete plnit, řiďte se přitom návodem. Stabilizátor přidávejte pouze do čerstvého benzínu. Pokud je nádrž naplněná jen zčásti, přítomný vzduch urychlí zkázu paliva. Pamatujte přitom, že i stabilizátory paliva mají svoji životnost (použitelnost) a že jejich účinnost během času klesá. Stabilizátor „neobnoví“ jednou zkažené palivo.
 2. Když poprvé přidáte stabilizátor do paliva, nechejte motor 10 minut venku běžet, abyste si mohli být jistí, že ošetřené palivo nahradilo dosavadní neošetřené v celém palivovém systému. Pokud přidáváte stabilizátor do paliva pravidelně při každém plnění, můžete tento krok přeskočit.
 3. Motor zastavte a zavřete palivový ventil.
 4. Motor znovu nastartujte a nechejte běžet, dokud nespálí veškeré palivo. Mělo by to trvat maximálně 3 minuty.

Sezónní a dlouhodobé skladování

Podle návodu v manuálu k fréze slijte veškerý benzín z nádrže i z palivového systému. Nenechávejte benzín, ať už ošetřený nebo neošetřený, v nádrži déle než 90 dní, když nebudete frézu používat.

Zkažené palivo v kanystru

Pokud Vám zůstane v kanystru na konci sezóny nějaký benzín, můžete ho přidat do nádrže Vašeho auta k obvyklému palivu. Samozřejmě za předpokladu, že je nádrž z velké části plná a že se jedná o benzín vhodný do Vašeho auta.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak u sněhové frézy vyměnit řemen šneku

Sněhová fréza vyžaduje pravidelnou údržbu, aby dobře fungovala i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jednou ze...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen II.

Řemen ve sněhové fréze se svou funkcí a uložením podobá řemenu v autě. Pokud jste někdy vyměňovali řemen v...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen

Pokud jste také zažili okamžik, kdy Vám při odklízení sněhu praskl řemen ve fréze, potom víte, jak dobré je...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub II

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit hnací řemen

Sněhová fréza je nezbytným pomocníkem pro ty z Vás, kteří žijete v oblastech, kde v zimě napadne větší...
více…

Jak připravit sněhovou frézu na zimu II.

Jistě chcete být připraveni na zimu ještě předtím, než přijde první sníh. Abyste nemuseli chodníky a cestu k...
více…

Jak připravit sněhovou frézu na zimu

Pokud také patříte k lidem, kteří každou zimu odklízejí spoustu sněhu, jistě se těšíte na jaro, až budete moct...
více…

Jak předejít ucpání sněhové frézy

Sněhová fréza je důležitým pomocníkem, pokud žijete v oblastech, kde v zimních měsících napadne spousta sněhu....
více…

Jak odhalit a vyřešit problémy u sněhové frézy II.

Sněhová fréza Vám pomůže rychle odstranit sníh, abyste se mohli věnovat jiným činnostem. Sněhové frézy mívají...
více…