Jak vaše domácí klimatizace funguje

Přístroj na klimatizaci vzduchu se skládá z kondenzační jednotky, výparníku a chladícího potrubí.
Jak klimatizace vlastně pracuje, je asi záhada pro mnohé z nás. Elektrickému topení je snadné porozumět, prostě vzduch je ohříván a pak potrubím je rozváděn po domě. Boilery vyrábí horkou vodu nebo páru a prostřednictvím potrubí je ohříván celý dům. Ale jak klimatizace vyrábí studený a odvlhčený vzduch?

Jak klimatizace pracuje.

Představme si vzduchovou klimatizaci jako přístroj, jež vezme vedro z vašeho domu a doslova ho “vysype” jako odpad někam ven. K této činnosti klimatizéry používají následující vzájemně kooperující komponenty:

  • Chladivo
  • Kompresor
  • Kondenzátor
  • Expanzní nádoba
  • Výparník

Existuje mnoho typů klimatizačních systémů, které mohou být použity k ochlazení domů. Jsou to například okenní, přenosné, bezrozvodové nebo centrální vzduchové klimatizace. Samozřejmě, všechny uvedené druhy užívají uvedené komponenty pro řízenou expanzi chladiva.

Chladivo.

Chladivo je “krví” pumpovanou skrze celý klimatizační rozvod. Mění skupenství od plynného po tekuté, v souladu s tím jak je odnímáno teplo vašemu domu a to je odčerpáváno ven. Je to vynikající chladící prostředek (myšleno bez jakékoliv ironie). Chladivo je speciální materiál, který má velmi nízký bod varu, což znamená, že do plynného skupenství přechází při nízké teplotě.

Kompresor.

Kompresor je v podstatě jakési srdce klimatizačního okruhu, které pumpuje chladivo skrze jednotlivé chladící komponenty spojené do velké uzavřené smyčky. Chladivo vstupuje do kompresoru jako nízkotlaká teplá pára a opouští ho jako ho pára horká a vysoce stlačená.

Kondenzátor.

Z kompresoru jde horké chladivo do kondenzátoru. Zde je chlazeno náporem vzduchu, který je foukán ventilátorem skrze jeho žebroví. Skupenství chladiva se ochlazováním změní na horkou vodu, která je pod velkým tlakem hnána do expanzní nádoby. Kompresor, kondenzátor, jeho ochlazovací žebroví a ventilátor jsou umístěny do velké hlučící skříně, která je umístěna mimo dům. Tato skříň se někdy nazývá kondenzační jednotkou.

Expanzní nádoba.

V expanzní nádobě je horká chladící kapalina za vysokého tlaku hnána skrze úzký otvor. Na konci zúženého místa je rozstřikována do rozšířeného prostoru ve formě mlhy. Touto expanzí se kapalina ochladí a také se sníží její tlak.  Získáváme tím nízkotlakou chladnou kapalinu, která je ve formě drobných kapiček přečerpána do výparníku.

Výparník.

Zde je horký vzduch z místností hnán přes cívky výparníku a ohřívá je, zatímco studené závity vzduch proudící kolem nich ochlazují. Ochlazený vzduch se vrací zpět do místnosti. Jak se chladivo postupně ohřívá až do varu, změní skupenství ve výparníku na teplou páru. Ta je  tlačena  zpět do kompresorové externí jednotky a celý se chladící proces začne nanovo.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…