Jak vyčistit klimatizaci

Klimatizační zařízení je schopno pracovat bez jakýkoliv problémů po mnoho let bez  zvláštní péče. Bez pravidelné péče však klimatizace může každoročně ztratit až pět procent efektivního výkonu.

To způsobuje horší práci klimatizéru a navyšuje energetické náklady. Ačkoliv existuje několik činností údržby, které musí provést jen školený technik, jsou i takové které můžete provést bez účasti servisního pracovníka.

Postup:

  1. Před jakoukoliv činností související s údržbou klimatizace vypněte elektrické napájení. Musíte vypnout oba napájecí přívody. Jeden zajišťuje napájení vnitřní části klimatizace, druhý má na starosti chod venkovního kompresorového motoru.
  2. Vyměňujte filtry v jednotce minimálně dle pokynů v návodu na použití, nebo podle potřeby.
  3. Vyčistěte od prachu závity chladiče. Otřete suchým čistým hadrem všechna exponovaná místa. Je-li to možné, použijte vysavač.
  4. Odstraňte všechny listy a špínu, která se dostala do venkovní kompresorové skříně. Zastřihněte křoví a stromy nůžkami na keře, abyste zajistili dostatečný přístup vzduch do kompresorové jednotky. Vyčistěte odpadní potrubí a odstraňte všechny ucpávky, které se v něm nahromadily, aby byl vývod zcela čistý.
  5. Prohlédněte potrubí vedoucí z kompresoru do domu. Odstraňte poškozenou izolaci na závitech potrubí a vyměňte ji za novou. Izolaci přichytněte na její místo izolační páskou.
  6. Obnovte přívod elektrického napájení do klimatizace.
  7. Tipy a varování
  8. Během čištění venkovní kompresorové části zkontrolujte správné posazení kompresoru na základní desce, a pokud jsou uvolněné šrouby tak je přitáhněte. Pomůže to k lepší činnosti a menší hlučnosti v době když kompresor pracuje.
  9. Nepokoušejte se odstranit nečistoty z vnitřku kompresoru. Lamely na klimatizaci jsou poměrně křehké a čistění či drhnutí kartáčem, prostříkávání tlakovou vodou apod. by je mohlo vážně poškodit. Zničení lamel může dokonce vést i ke zkratu na elektrickém napájení.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Klimatizace nebo větrání okny?

Používání ventilátoru je energeticky nejefektivnější způsob chlazení vzduchu v domácnostech. Někteří lidé...
více…

Jak zastavit kapání z přenosné klimatizace

Přenosná klimatizace může kapat z mnoha důvodů, ale nejpravděpodobnějším z nich je nesprávná instalace do...
více…

Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…