Jak zbavit klimatizaci plísně

Princip práce domácí nebo průmyslové klimatizace spočívá v tom, že horký vzduch prochází chladičem, který sníží jeho teplotu.

Samotný chladící mechanismus i chladící proces se může lišit v závislosti na typu vzduchové klimatizace, ale hlavní princip zůstává stejný: do klimatizační jednotky vstupuje horký a často vlhký vzduch, z ní pak  chladný a suchý vzduch vychází ven. Protože množství vody, které je vzduchu v klimatizaci odebráno bývá poměrně značné, je toto prostředí velmi náchylné na vznik a růst plísní.

Postup při odstranění plísně:

Okenní klimatizace.

Před čištěním odpojte klimatizaci od proudu. Okenní klimatizace mívají filtry k zachytávání plísňových spor a dalších jemných částic jako je prach, pyl, zvířecí srst atd. Velkého množství plísní se tedy můžete zbavit pouhou výměnou zaneseného filtru. Problémů s plísněmi se lze snadno zbavit preventivním čištěním filtrů, pokud jsou však již příliš zanesené nedbalou údržbou, je lepší je vyměnit.  V případě rozsáhlého čištění filtrů doporučujeme umístit je v šikmém úhlu pod tekoucí vodu. K vyčištění zaneseného filtru použijte čistou látku, houbu a vhodný protiplísňový prostředek. Použijte značku doporučenou výrobcem klimatizace, nebo některý běžný protiplísňový čistič jako je Savo.
Pokud je problem s plísněmi většího charakteru a nepomůže pouhá výměna nebo vyčistění filtrů, je nutné vyčistit i vnitřní prostory klimatizace. Konkrétně cívky výparníku a kondenzátoru. Výparník je umístěn na konci klimatizační jednotky a to z vnitřní strany, kondenzátorové cívky jsou zvnějšku.  Oba druhy cívek chrání buď plastová nebo plechová mříž nebo jiné kryty. Odstraníte je buď odšroubováním šroubků, nebo odklopením a jejich odebráním z rámu.  Způsob odstranění krytů se liší v závislosti na typu klimatizace a také podle značky výrobce. Jakmile budete mít volný přístup k cívkám, můžete je začít čistit jemným kartáčem.  Vyčistěte obě sady spirál za pomoci protiplísňového čistícího prostředku.

Centrální klimatizace.

Před čištěním odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu.
Cívky výparníku a filtr bývají umístěny uvnitř zařízení. Pravděpodobně je najdete poblíž vstupního otvoru vedoucího do klimatizace.  I zde budete muset napřed odšroubovat nebo odklopit ochrannou kovovou mříž nebo plastové kryty.  Budete muset take odšroubovat potrubí připevněné ke klimatizaci. Jakmile budete mít přístup k výparníku, můžete jeho závity začít čistit vodou a protiplísňovým prostředkem. Cívky postříkejte a čistěte houbou, nebo pokud vykazují značné zaplísnění, tak použijte jemný kartáč. Silně znečistěný filtr radši nemyjte, vyměňte ho za nový.
Cívky kondenzátoru najdete na venkovní straně zařízení. Opět budou chráněny krytem nebo mříží.  Po odejmutí krytů postupujte stejně jako u čištění cívek výparníku.
Po vyčištění vraťte zpět filtry, plastové a kovové kryty a přišroubujte potrubí. Počkejte, až klimatizace oschne, a pak ji připojte k elektrické síti a zapněte napájení. Proud vzduchu proudící klimatizací pomůže k jejímu rychlejšímu vyschnutí. Vzduch vystupující z klimatizace by již neměl páchnout po plísni. Pokud tomu tak je, budete muset postup čištění zopakovat.

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zastavit kapání z přenosné klimatizace

Přenosná klimatizace může kapat z mnoha důvodů, ale nejpravděpodobnějším z nich je nesprávná instalace do...
více…

Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…