Jak vyčistit chladič klimatizace

Klimatizaci je nutno pravidelně čistit. Není nic horšího, než když se ráno vzbudíte a na začátku dalšího horkého dne, kdy dům ještě nevychladl z dusna včerejška, zapnete klimatizaci a z ní se místo úlevného chladu vyvalí proud horkého vzduchu.

Aby se toto nestávalo, je čistění klimatizace tak důležité pro její správnou činnost. Cívky výparníku a kondenzátoru se musí u klimatizace udržovat v čistém stavu, jinak hrozí, že bude narůstat spotřeba proudu a snižovat se účinnost chlazení. Jak časem roste znečištění chladících mřížek, klesá i jejich schopnost pomáhat chladit. To se projeví na nárůstu spotřeby elektrického proudu, protože se častěji zapínají ventilátory, aby pomohly ochladit naakumulované teplo. Níže je uveden postup, jak úspěšně jemnou chladící mřížku vyčistit.

Postup při čištění:

  1. Odstraňte přední mřížku. Většinu mřížek drží zaklapávací mechanismus, ale na odstranění některých budete potřebovat šroubovák.
  2. Odejměte filtr, abyste se dostali ke chladící mřížce.
  3. Použijte průmyslový vysavač pro vysátí prachu a nečistot.
  4. Pokud jsou plásty chladící mřížky zprohýbané, zkuste je narovnat vhodným předmětem. Může to být hřeben, vidlička nebo podobný předmět, kterým se do roztečí mezi cívkami plechu snadno a nenásilně dostanete.
  5. Vyměňte filtr a vraťte zpět přední ochrannou mřížku.
  6. Odstraňte zadní ochrannou mřížku.  Nyní byste měli vidět cívky výparníku.
  7. Pomocí průmyslového vysavače vysajte naváté nečistoty a prach z vnitřku přístroje.
  8. Pokud jsou plásty chladící mřížky zprohýbané, zkuste je narovnat vhodným předmětem. Může to být hřeben, vidlička nebo podobný předmět kterým se do roztečí mezi cívkami plechu snadno a nenásilně dostanete. Pracujte opatrně, plástve jsou z tenkého plechu a při necitlivém narovnávání by se mohly poškodit ještě vice.
  9. Vraťte zpět zadní ochrannou mřížku.
  10. Snažte se odstranit cizí předměty, například listí, které se dostalo mezi cívky výparníku. Pokud je nelze vytáhnout bez rizika poškození cívek, alespoň je ořízněte ostrým nožem.

Tipy a varování:

Výše popsanou očistu klimatizace dělejte vždy na začátku jara a průběžně každý měsíc během sezóny, Pokud žijete v prašném prostředí, nebo chováte doma zvířecí miláčky, kteří často mění srst, provádějte čistění ještě častěji.Nezapomínejte odpojit při čištění klimatizaci od napájení, zamezíte tak úrazu elektrickým proudem, nebo úrazu lopatkou neočekávaně rozběhlého ventilátoru.

Prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zastavit kapání z přenosné klimatizace

Přenosná klimatizace může kapat z mnoha důvodů, ale nejpravděpodobnějším z nich je nesprávná instalace do...
více…

Proč kompresor klimatizace vydává hluk?

Klimatizace se liší množstvím z hluku, který produkují. Když zjistíte, že Vaše jednotka klimatizace vydává...
více…

Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…