Kachlová kamna a krbové vložky - stavba, údržba

O stavbě klasické kachlových kamen se napsalo toho už hodně. Ve zkratce lze říci, že vývoj stavby pecí a obestavby vložek se rozdělil do dvou směrů - na klasické a moderní stavby.

bydlení, topení, krby, krbové vložky, kachlová kamna, kamnářství, údržba kamen

Klasické stavby a moderní technologie

Zkušenému kamnář kdysi stačily základní zednické nástroje doplněné o dva či tři kusy nářadí, jako například kamnářský nůž, sekáč a kámen na broušení kachlí. Dnes u klasických stavbách používáme moderní nástroje a materiály. Doveze se tolik materiálu a nářadí, že se sotva všechny směstnají do malého nákladního auta. Při modernějších technologiích použijeme tři až pět druhů spojovacích hlín a výplňových materiálů. Vnitřní dílce, tvarovky, přípravky se však již nedají jednoznačně druhově vypočítat. U obestavěných vložek je to podobné. Používáme různé druhy materiálů od různých výrobců. Lehké obestavění vložky nejsou velmi náročné, s určitými zkušenostmi to zvládne investor i sám.Těžké obestavění, kombinace výměníků a médií však již patří do rukou odborníkům. Odpovědné kamnářské firmy se brání zveřejňování svých pracovních postupů.

Lehké obestavění vložky bez dopravy vzduchu teplovodním potrubím a její údržba

Krbovou vložku podle návodu nebo instrukcí prodejce instalujeme do komínového sopouchu.Komín má být schválen kominíkem. Po instalaci vložku několikrát pokusně prozkoušíme. Když se vypálí konzervační lak z výroby, zjistíme, jakou má vložka ve skutečnosti výhřevnost, účinnost a naučíme se dokonale ji obsluhovat. Je to vhodné i proto, že případné zakouření neuškodí. Po obezdění obvykle nanovo malujeme. Byla by škoda vyčmoudit čerstvě vymalovaný pokoj.Instalovaný spotřebič by měl převzít kominík, jehož úkolem je zkontrolovat pevnost dýmovodných trubek, jejich upevnění a možnosti dilatačního pohybu kovové trubky v sopouchu (obvykle keramickém). Lehké obezdění vložky se podobá práci se sádrokartonem. Používáme však výhradně certifikované materiály a lepidla, určené k lehkému obestavění vložek. (Zde je vhodné absolvovat produktový kurz.) Zásadně nepoužíváme náhrady. Často se chybně využívá levnější sádrokarton, ale tento sádrokarton není stabilně teplu odolný. Podle výkonu vložky dbáme na dostatečnou velikost sacích a výfukových mřížek. Teplota vyfukovaného vzduchu by neměla být vyšší než 60 ° C. Při takové teplotě se již některé umělé hmoty taví, nehoří, ale vypařují se a uvolňují prudce jedovaté nebo karcinogenní látky.Vzdálenost mezi stěnou obestavby a pláštěm vložky by neměla být menší než 12 cm. Vzduch tak může horkou vložku dostatečně obtékat. Držíme se zásady: raději více studenějšího vzduchu na výpusti jak málo horkého. Konstrukční desky během prací důkladně oprášíme nebo přetíráme vlhkým hadříkem, aby se prach nedostal do teplovzdušné komory. Vyfouká se spolu s teplým vzduchem a je dráždivý. Vhodné je proti sprašování impregnovat horkovzdušnou komoru roztokem vodního skla.

Pece se vyvinuly na komplikované zařízení

Jejich amatérská stavba je možná, ale nedoporučuje se. Kamnářské řemeslo se momentálně vyučuje jako nadstavbový obor, je třeba mít alespoň základní stavební znalosti. Doplňkový kurz trvá přibližně 120 hodin včetně praxe. Kromě technologie výstavby a konstrukce pecí a krbů se přebírá zejména komínová technika a požární ochrana. Kurz končí učňovskou zkouškou a vydáním výučního listu. Kamnářství je podle našich zákonů vázána živnost. Živnostenský list dostane pouze osoba se vzděláním "vyučen v oboru" nebo s vyšším stavebním vzděláním. Různé rychlé školení, workshopy a podobně slouží jen na zorientování se v kamnářství. Některé firmy dělají takzvané produktové školení či kurzy, kde se zájemci mohou seznámit s jejich produkty a prací s nimi. Absolvent takového školení obdrží certifikát, že zná pracovní postupy s konkrétním materiálem. Certifikát však neopravňuje k samostatné živnosti. Často se takové certifikáty vydávají za řádně výuční listy. Na základě takových rychlokurzů si stavějí doma pece jen odvážlivci. Některým to vyjde, později si doplní vzdělání a stanou se řádnými kamnáři s oprávněním. Jiní zůstanou v pozici začátečníků - dokážou postavit jeden druh pece, ale neznají širší souvislosti. Mnohokrát po nich musí napravovat chyby řádní mistři. Teplovzdušná komora má být zevnitř čistitelná (například namontujeme na magnetku odnímatelný kryt). Komoru i vložku lze před topnou sezónou náležitě vysát a zkontrolovat. Práce s tepelně izolačními deskami je prašná, proto používáme protiprachové pomůcky osobní hygieny. Pro práci s těmito deskami potřebujeme manuální dovednosti - truhlářské a malířské - a zkušenosti s prací se sádrokartonem. Uvedli jsme jen některé zásady, ne postupy práce. Pokud si chcete vložku opravdu obestavět sami, objednejte si alespoň odbornou konzultaci. Ochráníte své nervy, zdraví a možná i život.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vytápění nízkoenergetického domu

Topení v nízkoenergetických domech? Ano, nízkoenergetické nebo pasivní domy se také vytápějí, ale potřebují...
více…

Jak vybrat vhodný krb s výměníkem

Vybrat správný krb nemusí být jednoduché. Kromě toho, že vám jistě pomohou specialisté v konkrétních prodejnách,...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Jak často spíná tepelné čerpadlo?

Normální počet startů kompresoru tepelného čerpadla leží v rozmezí od 4 000 do 16 000 startů za rok. Samo o sobě...
více…

Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…

Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma,...
více…

Tepené čerpadlo - hlučnost a efektivita

Při provozu domu patří účty za vytápění a ohřev vody mezi nejvyšší položky. Snížit je lze různými způsoby....
více…