Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už nemluvíme obecně o kachlových kamnech, ale o stavěném spotřebiči či stavěné peci. Stavěný spotřebič je pec, postavená na daném místě. Nelze ji bez porušení funkčnosti přenést jinam. Kdybychom se o to pokusili, zůstala by nám pouze hromada rozbitých dílů nebo nefunkční prasklá pec. Stavěná pec je pevně spojena s budovou obvyklými stavebními technologiemi.

kamna, kachlová kamna, pec, topení, teplo

Podle materiálů převažujících na povrchu pece rozlišujeme

  • Omítanou pec - větší část jejího povrchu je omítaná - může být postavena z tzv. omítacích kachlí nebo cihel, kamene, nabíjené hlíny a podobně,
  • obkládanou pec - je postavena ze stavebních prvků a obložená kachlemi, obkladačkami, kovovými elementy, sklem a podobně - obkladový prvek lze odstranit bez narušení funkčnosti pece,
  • kachlová kamna - jsou postavena z nosných tvarovek, většinou keramických a glazovaných (kachle většinou nelze vyndat bez narušení funkčnosti pece) - tento typ pece je u nás napoužívanejší. 

Podle základních konstrukčních materiálů dělíme pece

Pece mohou být kachlové, kamenné, zděné, skleněné nebo také hliněné. 

Dělení pecí podle hmotnosti

Rozlišujeme pece lehké, středně těžké, těžké nebo velmi těžké. 

Podle typu rozlišujeme

Pece se svislými, vodorovnými, spirálovými a slepými tahy. 

Podle výkonu pece dělíme 

Na pece s povrchovou teplotou do 40, do 60 a nad 80 ° C. Obecně se stavěná pec realizuje s teplotou do 60 ° C na povrchu, při vyšší teplotě musí mít bezpečnostní kryty a teplo z ní již není příjemné.

Podle technologií stavby

Máme pece zděné, montované, odlévané, nabíjené, ekologické a zcela recyklovatelné. Patří sem i pece postavené vratnou nebo nevratnou technologií. Pece postavené vratnou technologií dodnes používají klasickou montáž na hlínu. Taková kamna lze bez větších komplikací rozebrat a postavit na jiném místě, pouze se použije nový spojovací materiál (hlína). Pece postavené nevratnou technologií je potřeba po skončení jejich životnosti mechanicky zbourat a zlikvidovat. Jednotlivé dílce již nelze od sebe oddělit tak, aby se daly znovu použít.

Podle času akumulace a přikládacího cyklu 

Dělíme pece na 4 hodinové, 8 hodinové, 12 hodinové a 24 hodinové. 

Pece se liší spalovaným palivem

Rozlišuje tak pece na kusové dřevo, brikety, dřevěné peletky, dřevěné štěpky, rašelinu, rostliny nebo na zvířecí trus. 

Podle účelu použití rozlišujeme

Sporáky, pekařské pece, destilační kotle a pece, technologické pece, například v dílnách drobných řemeslníků určené na úpravy materiálů, dále jsou to pařáky na košíkářské proutí, kotle na barvení modrotisku a podobně.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení a teplá voda v nízkoenergetickém domě

Stavíte nízkoenergetický dům? I před stavbou nízkoenergetického domu musíte v první řadě vyřešit otázku jak ho...
více…

Teplo ze zdrojů přímo za dveřmi

Neodmyslitelnou součástí nízkoenergetických domů jsou alternativní zdroje vytápění. Pracovní skupina pro...
více…

Teplovzdušné vytápění, tepelná čerpadla a využití elektrické energie

Díky zvyšujícímu se zájmu o šetření energiemi se v současnosti význam teplovzdušného vytápění stále zvyšuje....
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Klasická kachlová kamna - příjemné a zdravé teplo

V kamnářské praxi se používá pojem zdravé teplo. Oficiální termín pro tento pojem není stanoven. Popisem vlastností...
více…

Akumulační vytápění - náklady a technické řešení

Při stavbě rodinného domu je mimo jiné velmi důležité zvolit si vhodný topný systém, protože tímto rozhodnutím...
více…

Jak často spíná tepelné čerpadlo?

Normální počet startů kompresoru tepelného čerpadla leží v rozmezí od 4 000 do 16 000 startů za rok. Samo o sobě...
více…

Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Tepené čerpadlo - hlučnost a efektivita

Při provozu domu patří účty za vytápění a ohřev vody mezi nejvyšší položky. Snížit je lze různými způsoby....
více…