Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně patří chemické, biologické, geologické, mechanické faktory a působení ohně. Významné jsou i fyzikální faktory, jako teplotní změny, voda v různých formách (déšť, led, sníh, kroupy), sluneční záření, vzduch a vítr. Úkolem kvalitního střešního pláště je i přes působení těchto činitelů zajistit optimální vnitřní klima.

bydlení, stavba domu, střecha

Střechy dle sestavy střešního pláště rozdělujeme

na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. Jde o počet plášťů, které oddělují chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí. Jejich jednotlivé vrstvy musí plnit kromě ochranné i následující funkce: nosnou, hydroizolační, tepelně izolační i pohledovou.

Střešní krytina - šperk stavby

Krytina je hydroizolační vrstva, která chrání ostatní vrstvy střešního pláště položené pod ní a podstřešní prostory. Chrání je zejména před vnějšími povětrnostními vlivy a atmosférickou vlhkostí. Krytina může být vzhledem ke způsobu montáže skládaná nebo povlaková. Skládaná krytina nemusí být vodotěsná, musí však bezpečně odvádět vodu. Tvoří se z plošných dílců rovinného tvaru, například tašek, šindelů nebo z lišt (plechová krytina). Povlaková krytina musí být vodotěsná. Tvoří ji pásové asfaltové nebo fóliové hydroizolační povlaky.

Podle hmotnosti se krytiny rozdělují

na těžké a lehké. Na šikmé a strmé střechy se používají oba druhy krytiny, zatímco na ploché střechy většinou pouze lehké. Mezi těžké krytiny patří keramická a břidlicová taška nebo betonová a vláknocementová krytina. Keramická taška je vyrobena z hlíny, která se suší a vypaluje. Oblíbená je zejména díky vlastnostem, jako jsou malá pórovitost, nízká nasákavost, mrazuvzdornost a barevná stálost. Betonová taška se vyrábí z portlandského cementu, písku, vody a dalších příměsí. Povrch může mít hladký nebo granulovaný. Má vysokou pevnost, z čehož vyplývá její dlouhá životnost. Břidlicová, respektive kamenná krytina, je z přírodního kamene. Je velmi drahá, proto se využívá již jen výjimečně. Vláknocementová krytina je vhodná na střechy se sklonem minimálně 20 °. Vyrábí se z cementu, vody a syntetických vláken. Oproti předchozím krytinám má nižší hmotnost, je nevodivá a nehořlavá.

Mezi lehké krytiny se zařazují i plechové krytiny

Vyrábějí se z oceli, hliníku, mědi, zinku a jiných kovových materiálů. Plech ve tvaru profilované krytiny svým vzhledem připomíná tašku. Je vhodný na jakýkoliv sklon střechy a vyznačuje se podstatně rychlejší montáží. Další druh lehké krytiny - bitumenové pásy a šindele - se většinou používají na plochých střechách. Obvykle jde o polyesterové nebo sklolaminátové nosné vložky, které jsou impregnované bitumenem. Proti mechanickému poškození chrání šindele břidlicová drť, keramický, pískový nebo jiný granulát.

Na vodotěsnou ochranu plochých střech se používají i fólie

- povlakové lehké krytiny, které jsou tvarovatelné, elastické, odolné proti UV záření a kyselým dešťům.

Z ekologických důvodů je oblíbená zelená vegetační střecha,

která má na povlakové krytině další vrstvy se substrátem s vegetací. Podle druhů rostlin se rozdělují na intenzivní a extenzivní vegetační střechy. K méně používaným, či spíše k netradičním typům střešní krytiny patří dřevěné šindele a sláma.

Dvouplášťová plochá střecha

 • povlaková krytina
 • nosná konstrukce horního pláště
 • provětraná vzduchová vrstva
 • tepelněizolační vrstva
 • nosná konstrukce dolního pláště
 • parozábrana
 • podhledová vrstva

Dvouplášťová šikmá střecha

 • skládaná krytina
 • laťování
 • kontralaťování
 • provětrávaná vzduchová mezera
 • pojistná mikroporézní hydroizolace
 • dřevěné bednění (nemusí být)
 • tepelná izolace na bázi skleněných nebo minerálních vláken
 • parozábrana
 • řídké dřevěné bednění
 • neprovětrávaná vzduchová vrstva
 • sádrokarton nebo jiná povrchová úprava

Klempířské práce

Klempířské práce jsou takové práce na stavbě, které řeší bezproblémový odtok vody ze střechy pomocí žlabů a svodů, jakož i různé detaily, prostupy a lemování na střeše, například při úžlabí, hřebeni, kolem komína, větracích potrubí, vikýřů nebo střešních otvorů. Jejich úkolem je zajistit odvodňovací systém střechy a její celkovou ochranu. Hlavní zásadou při klempířských pracích je správná kombinace materiálů. Nevhodné je spojovat dva materiály s různými nároky na údržbu a ošetření. Klasickým materiálem na klempířské prvky je plech (pozinkovaný ocelový, hliníkový, měděný a zinkový). Novější typy jsou hliník chráněn vysoceodolným lakem, plastem a aluzinkem (slitina zinku a hliníku). I spojování klempířských prvků a plechů je různé. Například spojování pájením se aplikuje u olova a zinku, nýtování při mědi, hliníku a oceli. Drážkováním lze spojovat většinu materiálů kromě pozinkovaných a olověných plechů. Často se používá i falcování a spojování silikonovými tmely. Klempířské prvky se připevňují drážkami, lištami, příponkami nebo skobami. Montáž přímo na podklad není možné používat hřebíky nebo šrouby. Nevhodným postupem vznikne vysoké riziko poškození stavby a následného zatékání. Pokud se od začátku věnuje pracím náležitá pozornost, používá se správný pracovní postup a precizně a kvalitně se vyhotovují všechny detaily a spoje, klempířské prvky jsou trvanlivé a dosahují optimální životnost. Před samotným začátkem klempířských prací musí být na stavbě dokončeny veškeré zednické, betonářské a tesařské práce.

Bleskosvod

Bleskosvod slouží k ochraně budovy před bleskem. Bleskosvod musí být správně navržen, zrealizován a trvale udržován v bezvadném technickém stavu. Z tohoto důvodu se při návrhu a realizaci obracejte pouze na specializované odborníky, kteří vypracují projekt a zajistí montáž ve smyslu příslušných norem a předpisů. I během provozu je potřeba zajistit pravidelné preventivní prohlídky, které provádí revizní technik, protože ochranný účinek hromosvodu je dán kvalitou provedení a jeho údržbou. Bleskosvod se skládá ze zachycovače, svodu a uzemnění. Zachycovač je železná tyč, která vyčnívá nad střechou a zachycuje blesk. Od paty zachycovače se nejkratší cestou po střeše vede svod. Řidič svodu bývá nejčastěji připojen k okapové rouře. Uzemnění blesku zajistí pásový nebo drátový uzemňovač nebo uzemňovací desky a tyče. Uzemňovací elektroda je uložena v zemi a slouží ke svedení náboje blesku přímo do země. K hromosvodu musí být připevněny všechny kovové předměty umístěné na střeše: kovové olemování komínů, kovové součásti střešních oken, parapet a mnoho jiných. Zemní odpor na měřicí svorce nesmí být vyšší než 15 ohmů. Dnešní moderní hromosvody se vyznačují větší účinností než v minulosti. Umístěny mají být na co nejvyšších místech, aby se zkrátila dráha blesku. Důležitá poznámka na závěr: špatně zkonstruovaný nebo poškozený bleskosvod je nebezpečnější než žádný.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…