Úskalí šikmých střech

Největším problémem kvality střech v Česku je vliv lidského faktoru. Realizace střechy jen podle projektu pro stavební povolení a bez zdokumentovaných stavebních detailů, je u nás až příliš častým negativním jevem. Ale ani ten nejkvalitnější střešní materiál nesplní dokonale svou funkci, pokud bude nesprávně nebo nekvalitně použit. A nečekaná investice do oprav nekvalitní střechy vás nakonec bude stát více, než poctivá příprava a důslednost při realizaci. 

bydlení, stavba domu, střecha, šikmá střecha

Střešní krytina

Střešní krytina, to nejsou pouze samotné tašky, šindele či desky. Výrobci většinou nabízejí kompletní střešní systém, včetně doplňků a příslušenství ke konkrétní krytině. Využijte je a neexperimentujte s provizorními řešeními. Například i upevnění hromosvodu je důležité řešit pomocí doplňků krytiny k tomu určených. Vrtání děr do krytiny a "nějaké" uchycení "něčím" se určitě nevyplatí ani vzhledem k funkčnosti hromosvodu a ani vzhledem k izolační schopnost krytiny.

Pokládání střešní krytiny

Krytina je hlavní hydroizolační vrstva, která chrání ostatní části střešního pláště a vnitřní prostor před působením povětrnostních vlivů, zejména vody, vlhkosti a větru. Proto je důležité, pokládat ji precizně bez mezer tak, aby každý kus přesně zapadl do drážek. Je poptřeba dodržovat postup, který stanovil výrobce. Dejte si poradit opravdovými odborníky a nebojte se ptát. Nikdo od vás nebude čekat znalosti o konstrukcích střech. Na to jsou ti, kteří to studovali a zabývají se tím. Tak se ptejte! Pokud se odhodláte na svépomocnou výstavbu nebo rekonstrukci střechy, určitě není vhodné kombinovat a skládat vrstvy střešního pláště na základě nejnižší cenové nabídky a vlastního úsudku. Konstrukce zateplené šikmé střechy je opravdu složitá a náročná na kvalifikované realizování všech detailů. Věnujte svůj čas raději vyhledání zkušených odborníků s dobrými referencemi.

Nejčastější chyby při realizaci

  • Pozor na netěsnosti při ukládání tepelné izolace. Kvalitní izolace bude plnit svůj účel pouze po pečlivém zhotovení s důrazem na detaily.
  • Pozor na nedostatečně vysušenou nosnou dřevěnou konstrukci nebo na konstrukci napadenou dřevokaznou houbou. 
  • Sklon střechy u tvrdé skládané krytiny nemá být menší než 17 °. Při menším sklonu nesmí chybět vodotěsné podstřeší nebo vhodná pojistná hydroizolace. 
  • Pozor na nevhodný výběr pojistné fólie, například pokud se polyetylénová mikroperforovaná fólie, která má minimální hydroizolační schopnost, použije na bednění - může zapříčinit tvorbu kondenzátu, který zatěžuje bednění. 
  • Tvorbu kondenzátu, který pak stéká do izolace, způsobuje i nedostačující odvětrání v hřebeni střechy. 
  • Napájení jednotlivých pásů pojistné hydroizolace musí mít předepsaný přesah (10 cm), jinak hrozí při silných srážkách zatečení. 
  • Pokud se náhodou při montáži poškodí pojistná hydroizolační fólie, nesmí se dodatečně opravovat zespodu, ale ještě před zakrytím krytinou se musí poruchy opravit záplatou shora. 
  • Hydroizolační fólie nesmí při zhotovování šikmé střechy zůstat nezakrytá déle, než je lhůta povolená výrobcem. Může se poškodit její hydroizolační vrstva, a tak se stane celá fólie nefunkční. 
  • Přečnívající a do okapu zasahující hydroizolační fólie na spodní straně střešní roviny představuje nesprávné řešení ukončení fólie. 
  • Nešetřete na tloušťce a kvalitě tepelné izolace, pokud chcete mít příjemné klima v podkrovním prostoru. Hlavní vrstva by neměla být tenčí než 16 cm a druhá vrstva by měla být silná alespoň 4 cm, což platí pro naše klimatické podmínky. I zde je důležité, dokonalé provedení technických detailů, aby nevznikaly tepelné mosty a aby se zabránilo pozdějšímu výskytu plísní.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…