Pravá kachlová kamna příjemně hřejí a zároveň léčí

Uvažujete o zdroji tepla, který i léčí? Pořiďte si kachlová kamna. Ale i podle názvu je poznat, že se nesmí jednat o různé na oko hezké napodobeniny. Jen pravá kachlová kamna vysílají do prostoru záření podobné slunečnímu, které léčí stres, rýmu, bolavé klouby a přispívá k dobré náladě.

bydlení, topení, kachlová kamna, energie, zdraví

Pravá kachlová kamna

Jsou stavěná jako těžká akumulační kamna s tyrolským spalováním. Většina firem u nás se zabývá stavbou méně náročných druhů kachlových kamen s hotovým kovovým ohništěm nebo instalováním krbových vložek. Při tom se v podstatě připojí ke komínu jistý druh kovové pece, která se pak obloží keramickým materiálem, umělým pískovcem nebo kamennými deskami. Je to stavba velmi rychlá a z požárního hlediska bezpečná.

Prospěšné záporné ionty

Pravá kachlová kamna fungují na principu akumulační pece s keramicko-šamotovými stěnami tlustými 8 až 18 cm. Vysoká teplota z vnitřního prostoru topeniště a tahů pece se pomalu odvádí přes keramický plášť ve formě sálání tepelného záření do místnosti. Pec nemá žádnou kovovou topnou vložku, která by negativně ovlivňovala ionizaci vzduchu v místnosti. Přitom produkuje zdraví prospěšné záporné ionty, které zlepšují psychický stav a kladně ovlivňují okysličování krve a duševní pohodu člověka. Na trhu jsou i elektronické bytové ionizátory, které nahrazují nedostatek záporných iontů ve vzduchu místností. Takovým ionizátorem jsou i kachlová kamna. Vdechování kladných iontů způsobuje útlum vyšší nervové soustavy, nervozitu a bolesti hlavy.

Cirkulace a sálání

Tepelná energie se z topného tělesa přenáší do místnosti třemi způsoby:

 • tepelnou vodivostí látek,
 • konvekcí (prouděním, cirkulací),
 • sáláním (vyzařováním tepelného záření).

Při přenosu tepelné energie jsou nejdůležitější konvekce a sálání

Konvekce (proudění, cirkulace) se uplatňuje ve většině běžných topných systémů, jako jsou např.. ústřední vytápění, elektrické konvektory, teplovzdušné topné systémy, krbové vložky, teplovzdušná kamna apod. Tepelná energie se přenáší prostřednictvím vzduchu z topného tělesa do místnosti. Nastává silná cirkulace vzduchu, víří se prach, vysušuje se vzduch. Když povrchová teplota kovové pece dosahuje 200 ° C, spalují se prachové částice unášené vzduchem a do vzduchu se uvolňuje oxid uhlíku, čpavek a zplodiny hoření. Tyto látky a suchý zaprášený vzduch dráždí sliznice, což zvyšuje možnost zánětlivých onemocnění horních dýchacích orgánů. Na stěně nad teplovzdušným topidlem se může vytvořit už po měsíci topení černý flek od sazí ze spečeného prachu.Takový vzduch vlastně dýcháme.

Sálání (vyzařování tepla)

se podobá vyzařování slunečních tepelných paprsků, které neohřívají vzduch a až po dopadu na tuhé látky se změní na tepelnou energii. Kachlová kamna produkují podobné příjemné dlouhovlnné měkké tepelné záření (jako slunce), které se od pece šíří rovnoměrně všemi směry a zahřívá nejprve všechny stěny a předměty v místnosti, od kterých se ohřívá vzduch. V důsledku toho, že vzduch se ohřívá rovnoměrně od všech stěn a předmětů, nenastává cirkulace vzduchu a víření prachu. Člověk také přijímá toto příjemné tepelné záření a má pocit tepelné pohody již při teplotě vzduchu v místnosti 19 až 20 ° C. Proto není třeba přetápět místnosti na teplotu 23 až 24 ° C jako při vytápění konvekčními tepelnými zdroji (např. radiátory ústředního vytápění). Na zvýšení teploty v místnosti o 1 º C je třeba zvýšit přívod tepelné energie o 5%. Pokud potřebujeme zvyšovat teplotu v místnosti o 4 ° C, stojí nás to o 20% energie více.

Projektování kachlových kamen

V rámci předprojektové přípravy je třeba určit a zajistit:

 • polohu komína (aby bylo možné vytápět přímo zdravým sálavým teplem co nejvíce místností)
 • účinnou výšku komína (zpravidla větší než 5 m)
 • únosnost podlahy nebo stropu od zatížení (únosnost komína: keramického 600 až 1 200 kg, nerezového 60 až 100 kg; topných těles: 800 až 3 000 kg)
 • počet komínů (vzhledem k počtu a druh spotřebičů - kamna, krb, sporák)
 • velikost komínových průduchů (obvykle 16 až 20 cm)
 • kvalitu komína (v novostavbách jsou podle normy přípustné pouze vícevrstvé izolované komíny s nízkými tepelnými ztrátami a nerezové komíny)

Na projekt keramické pece třeba tyto podklady:

 • projekt domu s přesnými rozměry půdorysu a výškami místností
 • konstrukce a druh obvodového pláště domu (izolační: stavba ze dřeva, pórobetonu, montované rodinné domy; akumulační: stavba z těžkých materiálů, jako jsou cihla, kámen, betonové tvárnice)
 • projekt vytápění domu (kolik kW je třeba na vytopení jednotlivých místností, když pec vytápí celý dům)
 • zda je vytápění keramickými kamny hlavním způsobem topení v domě nebo doplňkovým vytápěním
 • výběr druhu a tvaru keramických kachlí (porcelánové, šamotové, hliněné)
 • výběr glazur (existuje 70 druhů barevných odstínů v lesklých, polomatných a matných glazurách)
 • výběr architektonického ztvárnění těles

Projekt keramické pece má dvě části

 • 1. Půdorys - znázorňuje konkrétní variantu umístění soustavy otopných těles v jednom, dvou nebo třech podlažích vytápěných z jednoho místa. Z půdorysu lze vypočítat cenu, výkon, délku akumulace pecí a určit výši zaústění topných těles do komína, průduchy teplovzdušného rozvodu, napojení výměníku na radiátory ústředního topení, napojení bojleru na ohřev teplé užitkové vody, průduchy hypokaustického topného systému. Zohledňuje konkrétní přání zákazníka, např..přikládání paliva z chodby, troubu na pečení z nerezu zabudovanou do akumulační pece směrem do kuchyně, krb orientovaný oproti sedací soupravě atd.
 • 2. Boční pohledy s variantními řešeními a architekturou topných keramických těles. Tato část projektu stojí 3 až 5% ceny zvoleného variantu a je součástí ceny za realizaci topného systému.

Vnitřní konstrukce a technologie stavby jsou know-how firmy

a neposkytují se zákazníkem. Firma dává záruku na funkčnost pece od dvou do deseti let. Běžná životnost šamotové výstelky pece je padesát až sto let. Know-how zahrnuje výpočet pece, velikost a tvar ohniska, délku, průměr a druh tahů, zatápěcí klapku, nerezový výměník na zvýšení výkonu pece, určení dynamického odporu proudění spalin, určení polohy a velikosti plynové štěrbiny, složení a tloušťku stěn, polohu čistících otvorů, vnitřní technologii osazení dvířek, pečící trouby, výměníku na ohřev vody do radiátorů, bojleru na teplou užitkovou vodu, zadního větrání na teplovzdušné vytápění podkroví atd. Po provedení předprojektové přípravy a provedení konečné varianty projektu následuje objednání a výroba keramiky, kování, atypických stavebních prvků. Výroba materiálu trvá minimálně šest týdnů. Po kontrole a převzetí stavebních prvků a keramiky se dohodne termín realizace stavby. Stavba trvá čtyři až osm dní. Před stavbou pece musí být hotové omítky, uzavřená stavba domu (osazené okna, dveře), podlaha ve výšce hotové podlahy s vrchním betonovým potěrem (před ukládáním dlažby, parket, PVC). Teplota v místnostech musí být alespoň 17 ° C. V konstrukci podlahy pod kamny nesmí být žádná stlačitelná vrstva (polystyren, Nobasil, perlit), může být nahrazen pórobetonovými tvárnicemi, které jsou izolační, a přitom nestlačitelné (Hebel, ypor, Ytong).

Příznivá ekonomika

Dobře postavená kachlová kamna či kachlový sporák jsou investicí, která bude sloužit mnohým generacím. Potvrzují to ještě i dnes dokonale fungující pece na hradech, v zámcích a zámečcích, staré i několik století. Topení dřevem jakéhokoliv druhu, jednoduchá obsluha a údržba dělají z tohoto typu otopného tělesa velmi zajímavý artikl i z ekonomického hlediska. Z jednoho kilogramu palivového dřeva lze při správně navržené a zhotovené peci získat až 3,5 kWh topné energie! Pravá kachlová kamna jsou projektována na vysokoúčinné spalování dřeva při vysokých teplotách, které dosahují až 100 ° C, čímž se vlastně vytváří a spaluje dřevoplyn. Pec má vysokou, 80 až 90% účinnost vytápění, a proto i nízkou spotřebu paliva, obvykle 4 až 9 kg (i odpadního dřeva) za den. Čas topení (nabíjení) pece na plný výkon je 1 až 2 hodiny denně. Pak se dvířka vzduchotěsně uzavřou a topení se přeruší. Je nesprávné udržovat oheň malým množstvím paliva a vzduchu. Takový typ obsluhy nedoporučujeme (plýtvá se palivem a zbytečně se zatěžuje šamotová výstelka pece). Těleso dobře navržené a postavené pece musí mít hmotnost 800 až 3 000 kg. Jen tak se zaručí, že velké množství energie, které získáme spálením 4 až 18 kg dřeva (až 63 kWh) se naakumuluje do tělesa pece. Těleso pece tuto energii pak předává do vytápěného obytného prostoru 24 hodin a déle. Peci nepřekáží ani přerušované topení, neboť její těleso dokáže současně akumulovat i vyhřívat, přičemž vyhřívání je stálé a rovnoměrné (samozřejmě za předpokladu racionálního topení). Vysoká teplota spalování zajišťuje vytváření jen malého množství popela, proto stačí odstranit popel jednou za dva měsíce a použít ho například jako výborné minerální hnojivo v zahradě. Nevznikají ani finanční náklady na jeho likvidaci.

Historie

Pravá kachlová kamna, využívaná mnoha generacemi, je nejen synonymem útulného, ​​harmonického a zdravého bydlení, ale může se stát i estetickou dominantou zařizování moderního i rustikálního interiéru. Její naprojektování vyžaduje odborné znalosti. Při správném harmonizaci tepelných ztrát místnosti a znalosti tepelného výkonu, který poskytne plocha vnějšího pláště pece, lze navrhnout optimální umístění pece v interiéru, velikost ohniska, tahů a komína tak, aby pec vytopila i 6 až 8 místností. Existují technické možnosti, aby se vytápěly i místnosti v patře buď konvekcí (teplovzdušně), nebo sáláním na principu hypokaustického vytápění, kterým se vytápěli i římské lázně v Pompejích. 

Cena

Dokonale navrhnout konstrukci pece, umístění zatápěcí klapky, kouřové klapky, zadního větrání a velikosti průduchů na vytápění podkroví nebo dalších místností, umístění sedací lavice a pod. vyžaduje dlouholeté zkušenosti. Pokud chcete dodržet základní technické parametry těžké akumulační pece s tyrolským spalováním, její cena se pohybuje od 60 tisíc korun.

Co ovlivní cenu?

Cena závisí na kvalitě použité keramiky. Hliněná keramika dosahuje nejnižší kvalitu, šamotová keramika poskytuje lepší kvalitu, porcelánová keramika nejvyšší. Cenu ovlivňuje i druh glazury, která může být lesklá, polomatná a matná (bez příplatků standardní, s příplatkem nestandardní), v nabídce jsou i dvoubarevné glazury kachlí. I členitost a velikost pece je významným faktorem tvorby ceny - čím je pec členitější a má složitější tvar, tím je dražší. Pec musí mít minimálně takovou velikost, aby pokryla tepelné ztráty obvodového pláště vytápěného prostoru.

Cenu navíc ovlivňují přídavná zařízení:

 • zadní větrání na teplovzdušné vytápění podkroví nebo dalších místností
 • dvouplášťová stavba proti vzniku dilatačních spár mezi kachlemi při tepelném zatížení
 • trouba na pečení z nerezu nebo černého plechu
 • ohřev vody do radiátorů ústředního topení
 • zabudování krbu do tělesa pece
 • nová, bezchybná, 1. třída keramiky
 • nová, 2. třída, starší použitá keramika

Snižování ceny negativně ovlivňuje kvalitu nebo vzhled kachlových kamen. Každý, kdo chce mít takovou praktickou a estetickou dominantu v interiéru svého domu nebo chaty, měl by uvážlivě přistupovat k výběru vhodného typu kachlových kamen a stavět ji nadčasově, jen z kvalitního materiálu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Topení - topná soustava, výběr kotle a povinná údržba

Topná soustava se sestává ze zdroje tepla, z potrubního rozvodu s armaturami, z řídicího systému s prvky měření i...
více…

Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel...
více…

Co byste měli vědět o prohlídce, údržbě a výměně kotle

Udělejte si čas na prohlídku kotle před zimou, aby vás nezaskočilo dlouhé čekání na volný termín u servisního...
více…

Co byste měli vědět o krbových a kachlových vložkách

Krb už dávno není jen efektním doplňkem interiéru. Naopak, může se stát důležitou složkou celé otopné...
více…

3 způsoby, jak změnit dodavatele energií

Že jsou tuzemští spotřebitelé nespokojení se službami dodavatelů energií, není nic nového. Ceny elektrické energie...
více…

Tlustice - štěstí a pozitivní energie do domu

Pěstování tlustice, nenáročné pokojové rostliny, zvládne i začátečník. Ale často se stává, že rostlinu...
více…

Syndrom dráždivého tračníku - příčiny, prevence a léčba

Syndrom dráždivého trakčníku je porucha, která postihuje až patnáct procent naší populace. Jedná se o zvýšenou...
více…

Byt v osobním vlastnictví, to je také obnova celého domu

Uspořit za energie ve vlastním domě je něco jiného než když vlastníme pouze byt. Ale uspořit chceme, i když...
více…