Rozdělení obytného prostoru pomocí sádrokartonových příček

Mezi základní konstrukce suché výstavby patří sádrokartonové příčky. Článek se věnuje jejich vlastnostem, výběru správného materiálu, který je potřeba na jejich výstavbu, a zvolení správného typu příčky i z hlediska akustických a protipožárních vlastností.

Využití a základní vlastnosti sádrokartonových příček

Základní funkcí každé příčky je rozdělení půdorysu stavby na jednotlivé funkční prostory. Sádrokartonové příčky se používají nejen v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, ale v poslední době se využívají zejména ve velkých administrativních budovách. Příčka postavená ze sádrokartonu má vždy nenosnou funkci.

 

Mezi základní vlastnosti sádrokartonových příček patří kvalitní akustické, protipožární a tepelné vlastnosti. Tyto dělící stěny díky své nízké hmotnosti (asi 25 až 50 kg/m2) nezatěžují stavbu, jako je tomu u klasických zděných nebo betonových příček. Rychle se montují a snadno transportují. Meziprostor mezi deskami umožňuje vést instalace (elektrické kabely, odpadní potrubí, vodu apod).

 

Materiál na výstavbu sádrokartonových příček

 

Sádrokartonové desky

Jsou základním prvkem sádrokartonových konstrukcí. Základní stavební sádrokartonová deska vystupuje pod označením GKB. Je určena do běžných prostorů jako např. kanceláře či výrobní prostory, tedy do suchých prostor. Do vlhkých prostor (toalety, kuchyně, koupelny) se doporučuje sádrokartonová impregnovaná deska. Při zvýšených protipožárních požadavcích je třeba použít sádrokartonovou protipožární desku.

Pokud se vyžadují protipožární požadavky v prostorách se zvýšenou vlhkostí, je nutné zvolit protipožární sádrokartonovou impregnovanou desku. Samostatná deska nemá žádnou požární odolnost. Ta se vždy zkouší v rámci celého systému, v tomto případě sádrokartonové příčky. Běžná tloušťka základních desek je 12,5 mm, ale standard je i 15 a 18 mm. Desky s tloušťkami 6,5 mm a 9,5 mm jsou určeny k ohýbání. Šířka základních desek je 1 200 nebo 1 250 mm a délka od 2 000 do 3 000 mm. Z hlediska snadné manipulace se často používá deska délky 2 000 mm. Všechny tyto desky se klasifikují podle evropské normy EN 520.

 

Ocelová konstrukce

Součástí příček je ocelová konstrukce, tvořená z ocelových oboustranně pozinkovaných plechů o tloušťce 0,6 mm. Sádrokartonové profily se značí CW a UW (EN 14195) a vyrábí se ve standardních šířkách 50, 75 a 100 mm, šířky 125 a 150 mm se používají jen ojediněle. Dvojité W v označení je z německého slova Wand (stěna) a písmena U a C určují tvar profilu.

Konstrukci tvoří vodorovné a svislé profily. Profily CW se používají jako stojky, UW profily se upevňují jako vodící prvky na podlahu a strop a do nich se vkládají CW profily. Bočnice CW profilů mají 50 mm a bočnice UW profilů 40 mm. Délky CW profilů se pohybují v rozpětí od 2 500 do 6 000 mm. UW profily se vyrábějí v délce 4 000 mm, jsou v nich předpřipravené kruhové otvory ve vzdálenostech 800 mm pro upevnění profilu do podlahy a stropu pomocí příchytky (tzv. hmoždinky). Jiným druhem jsou 2 mm tlusté profily označené UA. Používají se tam, kde se předpokládá větší namáhání (u zárubní, upevnění kuchyňské linky na příčku atd.). Profily se na podlaze a stropě uchycují pomocí příslušných patek. Jsou zařazeny do normy EN 14195.

Desky se na profily upevňují šrouby typu TN. Ty se vyrábějí v délkách 25, 35, 45, 55, 70 a 90 mm. Výběr správné délky šroubu závisí na celkové tloušťce opláštění příčky.
Na přetmelení styků sádrokartonových desek v příčce se používají tmely.

 

Tmely

 

Rozdělení tmelů:

Tmely na bázi sádry (práškové tmely) se dodávají v suchém stavu v pytlích. Tmel je připraven k použití ihned po zamíchání s vodou. Doporučuje se používat sádrové tmely na přetmelení první vrstvy pomocí výztužné pásky (sklovláknitá, papírová). Sádrové tmely jsou pevnější a jejich schnutí nezávisí až tak na klimatických podmínkách, jako je tomu u disperzních tmelů. Tvrdnou na základě krystalizace sádry. Po rozdělání přibližně po 30 až 40 min se začne tmel při nanášení trhat a jeho vlastnosti nelze obnovit dodatečným přidáním vody či tmelu a následným promícháním. V tomto případě je tmel již nepoužitelný. Tmely je nutné skladovat v suchu;
disperzní (pastózní) tmely se liší od sádrových tmelů zejména tím, že jsou již udělané ve vědrech ve stavu, kdy je po otevření kbelíku můžete ihned nanášet. Po ukončení práce vědro jednoduše zavřete a tmel zůstává stále použitelný i na další tmelení. Schnutí tmelu je více závislé na klimatických podmínkách, neboť tvrdne vysycháním. Brousí se snadněji než sádrové tmely. Používají se na finální tmelení, resp. na tzv. rozšíření styků sádrokartonových desek, čímž se zajistí plynulý přechod mezi deskami. Je možné s nimi tmelit i spáry sádrokartonových desek pomocí výztužné pásky (sklovláknité, papírové).

 

Penetrační nátěry

Zvětšují přilnavost k podkladu nebo upravují jeho nasákavost. To znamená, že před nanesením jakékoli povrchové úpravy je důležité na sádrokarton předem nanést penetrační nátěr a nechat ho dostatečně zaschnout.

 

Minerální izolace

Pro zlepšení tepelných, protipožárních a akustických vlastností se do sádrokartonových příček vkládá minerální vlna. Dělí se na dva základní druhy - skleněná (lehká) izolace a kamenná (těžká) izolace. Důležitá je objemová hmotnost a tloušťka izolace, a to zejména u ohnivzdorných konstrukcích. U akustických vlastností příček jsou výsledky lehkých izolací srovnatelné s výsledky s těžkou (kamennou) vlnou.

 

Typy příček a jejich parametry

 

Příčka opláštěná jednou sádrokartonovou deskou

Je základním typem, který se používá jako dělící příčka v rámci jednoho bytu nebo dělící příčka mezi jednotlivými kancelářemi. Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost při použití lehké skelné izolace je od 41 do 48 dB. Maximální výška příček je 8 m, při použití stojkového profilu CW o tloušťce 100 mm a nahuštěním stojek na 30 cm (31,3 cm). Tloušťka příček při použití CW 50 je 75 mm a při použití CW 100 je 125 mm. Vzhledem k použití pouze jednoho pláště je příčka omezena, co se týče věšení různých předmětů na příčku. Příčka se nedoporučuje pro lepení keramického obkladu.

 

Příčka opláštěná dvěma sádrokartonovými deskami

Tato příčka se vyznačuje vyšší tuhostí. Je možné na ni věšet různé předměty (při použití dutinových ocelových úchytek může být zatížení až 50 kg na úchytku). Doporučuje se jako podklad pod keramický obklad (maximální velikost obkladu 300 × 300 mm) a jako instalační příčka, do níž lze zabudovat nosič na WC, bidet atd. Při nahuštění profilů CW 100 na 30 cm (31,3 cm) lze dosáhnout výšky 9 m. Tloušťka příček při použití CW 50 je 100 mm a při CW 100 je 150 mm. Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost při použití lehké skelné izolace je od 50 dB do 57 dB, což znamená, že při své jednoduchosti se příčka vyznačuje vynikajícími akustickými parametry. Dá se s ní dosáhnout požární odolnost až 180 minut (skladba je uvedena v požární příručce výrobce sádrokartonových konstrukcí).

 

Příčka s profily ve dvou řadách

Je dvakrát opláštěná z obou stran sádrokartonovými deskami. Používá se jako příčka mezi byty. Vyznačuje se dobrými akustickými parametry (až 62 dB) a vysokou požární odolností. Tloušťka příčky je při použití dvou profilů CW 50 - 155 mm a při použití CW 100 - 255 mm. Mezi profily se nechává mezera 5 mm, aby se zabránilo akustickému mostu. Rovněž se mezi ně nalepí ještě samolepicí těsnicí páska. Častým řešením je přidání ještě jednoho pláště ze sádrokartonových desek mezi profily, čímž se akustické parametry ještě zlepší.

 

Instalační příčky

Vytvářejí volný prostor pro vedení instalací a rozvodů. Příčka se skládá ze dvou řad profilů, které jsou od sebe odsazené z důvodu vedení instalací, a spojují se pásy sádrokartonových desek. Pásy mají délku 300 mm a jsou od sebe vzdáleny 600 mm. Do profilů se šroubují šrouby TN. Na výšku příčky je třeba osadit minimálně tři takové pásy. Mezeru mezi profily lze upravovat dle požadavku na šířku daného meziprostoru.

 

Bezpečnostní příčky

Začínají se využívat i jako příčky mezi byty. Splňují třídu bezpečnosti BT 3. Jsou opláštěné dvěma sádrokartonovými deskami z každé strany. Ze strany napadení zlodějem je ještě přinýtovaný plech o tloušťce 0,6 mm mezi deskami a profilem. Plech se osazuje celoplošně. Z odvrácené strany příčky je plech osazen mezi deskami. Kromě využití jako příčky mezi byty se používají také jako ochranné příčky v trezorových místnostech a v místnostech s bankomaty.

 

Požární odolnost příček

Se sádrokartonovými příčkami lze dosáhnout požární odolnost od 30 do 180 minut. Základní požární odolnosti při konstrukcích příček jsou 30, 60 a 90 minut. Pro dosažení požadované požární odolnosti je třeba vhodně zvolit konstrukci příčky (vložení izolace nebo přidání sádrokartonové desky ...). Na jednotlivé typy příček je vyzkoušených několik možností jejich konstrukčního provedení. Typy a skladby požárních příček jsou uvedeny v požárních brožurách jednotlivých výrobců.

 

comments powered by Disqus