Stavebniny - výběr, cena, záruka

Navzdory přísnému vyhodnocení nabídky na trhu a nejlepšímu výběru se může stát, že svého rozhodnutí později litujete. Vina však nemusí být jen na straně výrobců stavebních materiálů. Její větší díl často padne na vrub spíše lidskému faktoru. Ten umí nadělat nepříjemnosti ve všech fázích výstavby vašeho vysněného a draze zaplaceného bydlení.

bydlení, stavba domu, stavebniny, ceny stavebnin

Cena je až na prvním místě!

Zvláště dnes, kdy každý investor obrací každou korunu ne třikrát, ale spíše desetkrát. Nesmí však být absolutním kritériem! "Vždy když přehodnocujete nabídky výrobců stavebního materiálu, nesmíte se dívat pouze na jednotkovou ceníkovou cenu. Cenu stavby třeba brát v úvahu komplexně - jak při použitém materiálu, jakož i při projektu. Když ušetřím několik stovek na cihlách, kolik je to z celkového objemu investice? "Ptá se statik. "Mnohdy tuto úsporu vymaže špatný projekt, opravy či sanační práce již během stavby nebo soudce nejpřísnější - čas. Je důležité uvědomit si i to, že pokud nebudete spokojeni s kuchyní za desetitisíce korun, můžete ji kdykoliv bez problémů vyměnit, zásahy do nosných, ale i nenosných zdí však ponese velice těžko nejen vaše peněženka, ale i samotná stavba. Nehledě na to, že mnohé chyby se ani nedají opravit. A nejde jen o opravy. Změny jsou často nezbytné již během realizace a materiály, které nemají na tyto změny "rezervy", se tak mohou vymstít. "Obecně lze říci, že nejlevnější stavební materiál je dnes z dovozu, přesto však nemusí představovat ideální řešení - například pro případné budoucí reklamace. Šetřit ano, ale na pravém místě. Je dobré pracovat s ceníky výrobců pouze orientačně a obracet se přímo na ně nebo na jejich prodejce. Často jsou totiž schopni nabídnout velmi zajímavé ceny, někdy možná dokonce dosáhnout výslednou nejnižší cenu u výrobce, který je podle oficiálních ceníků nejdražší. Navíc, opravdu neznám výrobek, který je v oficiálním ceníku nejlevnější a současně je nejlepší. A běžný stavebník včetně mě u nás stále staví s představou doživotního bydlení, které jednoho dne předá v dobrém stavu svým potomkům. Pod tepelnou izolaci a omítku se dá ukrýt ačkoli - i svérázné osazení překladu. Chyby se však projeví později a najít příčinu bude poměrně složité.

Od technologie ke stavbě

Když jsme se už rozhodli, máme nakoupeno i přivezeno, znovu se ozývá takzvaný lidský faktor. I když výrobci doplní svůj výrobek jakýmkoli nápisem či návodem, stavbu vede stavbyvedoucí a v lepším případě ji kontroluje stavební či technický dozor investora. A v nestřežených chvílích se - podle u nás oblíbené zásady z cizího krev neteče - stávají naše staveniště doslova rájem kreativity stavbařů a zedníků s různým stupněm kvalifikace a mírou invence. V tomto případě se naplno projeví i chyby v projektu, nebo dokonce absence některých jeho částí. Většinou přitom k chybám nedochází ve snaze stavebníka poškodit, největší vynalézavost projevují "mistři" spíše ve snaze opravit určitou chybu nebo ušetřit si námahu a zjednodušit práci. Doporučení je jednoznačné - jako dobrá volba se opět ukazuje sáhnout po materiálu a výrobci, který pamatuje na "šikovnost" zednických partií. Čím více detailů a konkrétních řešení jednotlivých částí stavby výrobce poskytuje, tím lépe pro projektanta, i pro stavební firmu, a v konečném důsledku i pro investora. Je lepší používat systémové prvky, které předem počítají s různými detaily i situacemi na stavbě, a vyloučí tak nevhodnou a nežádoucí kreativitu zednických pseudomistrů. Ať už jde o díly s přesně určeným účelem, menší segmenty zdiva, nebo speciality, jakými jsou například překlady s přípravou na osazení venkovních rolet a žaluzií. Cihly z dovozu jsou často levnější, musíte se však spokojit s omezeným sortimentem. Pak je třeba materiály kombinovat - v tomto případě navíc ne právě vhodně ani precizní. Sloupky u oken přitom musí přenést mnohem větší zatížení, než nasvědčuje takové nedůsledné  provedení. Přesto ani ten nejlepší sortiment výrobků a výrobcem definován technologický postup není samospasitelný.Nezbytná je kontrola realizace stavby na pravidelných kontrolních dnech. A rozhodně se nedá spokojit s větou: Já jsem už postavil tolik domů, co vy vlastně o tom víte ... odborník doporučuje zavázat ve smlouvě o dílo realizační stavební firmu k tomu, že bude dodržovat technologii stanovenou výrobcem, a to tak pod hrozbou bezpodmínečných oprav, jakož i stanovenou smluvní pokutou.

Minulost a budoucnost

Neexistuje lepší doporučení než stávající reference. Oslovujte známé, tlučte na neznámé dveře. Shánějte doporučení, čtěte časopisy a knihy a hledejte konkrétní příběhy a zkušenosti.Osobní návštěva u někoho, kde je ve výsledku úžasný, ale v průběhu poměrně stresující proces výstavby domu absolvoval, je k nezaplacení. Neptejte se však lidí, kteří mají "referování" v popisu práce, ale ty, kteří do stavby investovali a dnes ji i používají. Pokud si to používání opravdu užívají, možná se jejich doporučením řídit. Ptejte se i stavebních firem, jak se jim spolupracuje s daným projektantem, co si o něm myslí. Minimální záruční lhůty pro všechny výrobce předepisuje zákon a stavební materiály nejsou výjimkou. Volný trh však dokáže podrazit nohy i jakkoli sebevědomému a ambicióznímu výrobci.Přesto by při výběru vhodného materiálu mělo najevo svou důležitost renomé výrobce, jeho postavení na trhu a například i finanční životaschopnost. Rodinný dům v hodnotě 5-ti milionů korun se sice v objemu prodejů stavebních gigantů může jevit jako kapka v moři, pro stavebníka však často představuje celoživotní investici. Jako takovou ji navíc plánujete. Je proto lepší, když ji svěříte společnostem, u kterých je předpoklad, že zůstanou činné minimálně během existence vaší záruky. A v lepším případě natrvalo - tak, abyste svůj dům mohli vylepšovat či opravovat bez ztráty nároků na kvalitu použitého konstrukčního systému.

Tvarovky on-line

Ekonomická krize nás - kromě nepříjemných následků - snad i něco naučila. Například ptát se, ověřovat si a nespokojit se s prvním nabízeným řešením. Proto lze říci - investujte uvážlivě.Nákup zdicího materiálu nekončí složením palety s tvarovkami nebo panely na stavební parcele. Požadujte a hledejte servis, poradenství, nadstandardní služby (doprava zdarma je pouze částečný bonus) či jakoukoli přidanou hodnotu, kterou výrobci nabízejí. Dejte si ušít nabídku na míru, volejte a konzultujte. Pamatujte, že jde o vaši investici! Konkurence na trhu stavebních materiálů je velká a vy jste ti, co v této fázi rozhodují.
Kritéria výběru vhodného stavebního materiálu:
• životnost
• cena
• šíře sortimentu, resp. konstrukční systém
• statická pevnost
• modifikovatelnost
• technická pomoc
• garance

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…