Z čeho postavit ten nejlepší dům?

Postav dům, zasaď strom! Ale z čeho? Jak se zorientovat v záplavě možností? Abychom vám trochu pomohli, nabízíme krátký kaleidoskop moderních stavebních konstrukcí pro rodinné domy s ohledem na předpokládaný čas výstavby.

bydlení, stavba domu, stavební materiál, stavebniny, cihly, beton

Klasické zdění

Dobrodružství zvané stavba rodinného domu začíná otázkou: Z čeho? Dnešní trh nabízí velké množství materiálů a stavebních systémů. Jak se v nich zorientovat? Prioritami jsou určitě dobré tepelně technické vlastnosti, zdravotní a hygienická nezávadnost systému, neméně důležitými požadavky je požární odolnost, vodotěsnost a také rychlost výstavby, která ovlivňuje i konečnou cenu.

PORFIX je komplexní stavební systém na bázi šedého pórobetonu,

ze kterého je možné vyzdít celou hrubou stavbu. Má výborné tepelněizolační vlastnosti a není třeba jej zateplovat. Při použití na šířku zdi 500 mm dokonce bez zateplení splňují požadavky na výstavbu nízkoenergetického domu Tento systém tvoří tvárnice, příčkovky, U-profily, nosné a nenosné překlady a stropní systém. Jednotlivé prvky jsou řešeny tak, aby pohledová strana byla vždy z pórobetonu, což zabezpečuje stejný povrch všech částí domu po vyzdění (důležité při omítání). Pro zdění se využívá lepidlo na pórobeton. Přesnost zdicích prvků a komplexnost systému umožňuje stavět velmi rychle, což představuje výraznou úsporu času a nákladů. V závislosti na počtu zedníků, organizace práce a využití jednotlivých prvků trvá vyzdění hrubé stavby středně velkého domu přibližně týden.

Pórobetonová stavebnice Ytong

obsahuje přesné tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, překlady, stropní nosníky, bloky a vložky, stěnové, stropní a střešní panely i s výztuží i schodišťové dílce. Tvárnice se snadno opracovávají běžným nářadím, a tak se dají jednoduše přizpůsobit požadovanému tvaru přímo na stavbě. Jelikož se mohou pochlubit nízkou objemovou hmotností, snadno se s nimi manipuluje, zdící práce jsou jednoduché a díky snadnému opracování prakticky bezodpadové. V případě, že stavebník využije bezplatnou službu založení rohů stavby, průběh stavby je následující:
1.den výstavby vyzdít první nadzemní podlaží standardního rodinného domu, tj. nosné stěny včetně překladů.
2.den se kompletně položí strop z dílců, který je okamžitě pochozí, i bez podpěr a dokončí se věncem.
3.den se postaví příčky, případně je možné dostavět podkroví. Hrubá stavba je dokončena v průběhu tří dnů bez nutnosti technologické přestávky. Předpokladem je ve standardní kvalitě vyhotovena základová deska.

 

Pomocí uceleného stavebního systému Porotherm

je možné postavit hrubou stavbu domu za pět dní.
1. den - zaměření základové desky a položení první řady cihel obvodové stěny a vnitřních nosných stěn. První řada cihel se zdí ​​na vápenocementovou zakládací maltu. Jsou to nejdůležitější práce, na kterých závisí přesnost zdění dalších řad, a tím i úspěšná realizace celé hrubé stavby. Proto je tomuto kroku vyhrazen jeden celý den.
2. den - Počínaje druhým řadou se cihly zdí na lepicí maltu pomocí speciálního nanášecího válce."Během druhého dne jsme vyzdily 10 z potřebných 11 řad cihel obvodové stěny a vnitřních nosných stěn, jinými slovy: za jeden den jsme vyzdily 90?% Prvního podlaží," říká zednická parta, která systém zkoušela.
3. den - dokončení posledního, 11. řady cihel přízemí a zhotovení překladů nad otvory v obvodové stěně, které jsou nosné hned po zabudování a při montáži není třeba jejich podepření."Na konci třetího dne byl náš dům připravený k montáži
keramického stropu, "říká zednická parta.
4. den - stropní konstrukce z prvků stropního systému POROTHERM, po vyztužení následuje betonáž stropu.
5. den - Po technologické přestávce, která byla nutná z důvodu vyzrání betonu ve stropní desce, se dozdíme podkroví.

Další možností je stavební systém z vápenopískových zdicích prvků,

které jsou vyrobeny z vápna a přírodního křemičitého písku, vytvrzované pomocí páry pod vysokým tlakem. Součástí tohoto systému jsou kromě prvků pro obvodové a nosné zdivo i příčkovky, překlady, prvky pro vytvoření věnce, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál.Vápenopískové kvádry mají ergonomické kapsy, které značně usnadňují manipulaci při zdění.Styčná (svislá) plocha je konstruována s perem a drážkou na suchý spoj a zdí se na tenkovrstvou maltu tloušťky jen 2 mm. To zvyšuje produktivitu práce a urychluje proces výstavby (0,29 - 0,5 Nh / m 2 ).Výstavba hrubé stavby je také velmi jednoduchá, protože na běžnou stavbu domu je nutné použít pouze tři druhy tvarovek (nosnou, poloviční, příčkovky) a nadokenní překlady.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…