Střecha - plochá nebo šikmá?

Mít střechu nad hlavou - to se neříká jen tak. Bydlení přece patří mezi základní lidské potřeby. Jakou střechu si však vybrat? Jaké jsou plusy či mínusy jednotlivých konstrukcí? Střecha má totiž zásadní vliv při rozhodování o celé architektuře domu ...

bydlení, stavba domu, střecha

Plochá i šikmá střecha plní svou základní funkci

Chrání interiér domu před vnějšími vlivy a vrtochy počasí. Z tohoto pohledu tedy není rozdílu mezi těmito dvěma konstrukcemi. Záleží jen na architektovi a investorovi, pro kterou z nich se rozhodne.Stejně kvalitně, ale i nekvalitně může být vyhotovena střecha šikmá i plochá, což platí pro střechy nové i staré. Na vytváření kvalitních podmínek pod střechou je důležitá skladba střešního pláště a zejména dodržení tepelně technických požadavků. Je však třeba myslet i na to, že střecha má chránit nejen před zimou, ale i před horkem, a to bez ohledu na její tvar.

Ploché střechy

Za plochou střechu se považují střechy se sklonem do 10 °. V devadesátých letech minulého století měli pověst střech s častou poruchovostí. Důvodem byly nekvalitní projekční návrhy, používání nedokonalých povlakových krytin, nekvalitní realizace klempířských prací či povlakových krytin. Velká část střech před devadesátých let se totiž navrhovala jako zcela vodorovná, to znamená bez jakékoliv spádové vrstvy, protože kdosi kdesi vypočítal, že pokud se spádová vrstva vynechá, použije se méně stavebních materiálů a v rámci celého stavebnictví se ušetří značné finanční prostředky. Na takovýchto střechách stojí kaluže vody, hluboké často i několik centimetrů; krytina se narušuje i kyselinami z kyselých dešťů a střídáním značných teplotních rozdílů. Druhým častým mínusem plochých střech byla v minulosti příliš zjednodušená architektura - známé "kostky" bez říms či vystupujících atik se v tomto směru staly téměř synonymem nevydařené socialistické architektury rodinných domů.

Dnes je situace zcela jiná

Právě domy s plochými střechami sbírají ocenění za architektonické řešení. Využívají se při nich tvarová členitost fasád i odstupňování výškových úrovní střech a další zajímavé architektonické prvky. Taková architektura je vhodnější do městského prostředí a městské zástavby. K nové popularitě plochých střech přispěly kvalitnější technologie, pomocí kterých lze nejen stavět novostavby s dokonalými plochými střechami, ale i rekonstruovat starší ploché střechy tak, aby vydržely bez údržby i několik desetiletí.

Aby byla dokonalá

Na dokonalost potřebuje plochá střecha dobrý návrh, jehož je třeba striktně držet, speciálně v případě skladby střešního pláště. Třeba dodržet správné pořadí vrstev a žádnou z nich nevynechat. Záměna pořadí vrstev by mohla být příčinou chybné funkčnosti střechy, což by se projevilo vlhnutím stropů a stěn interiéru. Stejně důležité je použít kvalitní osvědčené materiály a technologie. Důležité je, aby všechny vrstvy byly suché - zabudovaná vlhkost by na asfaltových krytinách způsobovala tvorbu puchýřů, které při minusových teplotách praskají. Velký vliv na kvalitu ploché střechy má lidský faktor. Proto je při výběru dodavatele střechy důležité nehledat jen nejnižší cenu, ale zvažovat, zda je návrh kvalifikovaný, jaké reference má firma, zda má firma vybudovaný systém kontroly prováděných prací, zda má svého stavbyvedoucího na řízení prací, zda je firma organizovaná v profesních organizacích a ať už podobné nebo stejné práce vykonávala. To jsou kritéria, která jednoznačně hovoří o kvalitě či nekvalitě firmy.

Pozor na nedůsledně vyhotovené detaily!

Jsou příčinou mnoha poruch. Typickou chybou je například nedostatečné utěsnění hydroizolace k povrchu fasády, která by se měla končit minimálně 15 cm nad poslední konstrukční vrstvou střechy. Problematické bývá i napojení asfaltových pásů natavením přímo na kovové oplechování či ukončení do střešních vpustí (přelepením několika vrstev vznikne vyvýšenina a voda nemůže řádně odtékat ze střechy).

Nejčastější poruchy šikmých střech a jejich příčiny:

• kondenzace vodní páry ve fragmentu střechy pro nedostatečnou tloušťku tepelné izolace,
• zatékání z tajícího sněhu nebo náporového deště pro netěsná nebo nefunkční pojistnou izolaci,
• chybějící větrací mezera nebo její nedostatečná šířka,
• nedostatečně velké nebo chybějící nasávací a odvětrávací otvory na provětrávání,
• chybný druh, případně neutěsněná nebo děravá parozábrana.

Šikmé střechy jsou střechy se sklonem nad 10 °

Zažily boom v devadesátých letech minulého století, kdy byly příjemným osvěžením architektury na venkově a vítaným protikladem k strohým kostkám. Navíc byly jakýmsi návratem k tradicím. Tradičně patří nejen na venkov, ale i do horského prostředí, kde ráz krajiny, reliéf vrchů i klima ovlivňují architekturu nejen rodinných domů. I u šikmých střech bývá hlavní příčinou problémů nekvalitní návrh střešního pláště.Problémem bývá špatné provětrávání pláště, nevhodná pojistná izolace či parozábrana nebo špatná konzervace řeziva na krovy. Poruchy související s parozábranou vznikají zejména kolem neutěsněných otvorů na elektroinstalaci nebo při stěnách, kde parozábrana jen volně visí bez vzduchotěsného upevnění. Důležitá je také dostatečná konstrukční mezera na provětrávání dřevěného krovu. Zkondenzované vodní páry jsou zdrojem vlhkosti v konstrukci, která vytváří vhodné prostředí pro vznik plísní a hub; ty mohou být i příčinou destrukce střechy.

Možnou příčinou poruchy střechy může být i nefunkční pojistná izolace,

a to i přes kvalitám deklarovaným výrobcem. Dobrá pojistná hydroizolace musí například udržet mokrý sníh více než 24 hodin. Kromě toho pojistná izolace musí odolávat větru, to znamená, že její spoje nelze klást nasucho, ale musí být přilepená oboustranně lepicí páskou nebo lepicím tmelem. Poměrně častou chybou je i nevhodná tloušťka tepelné izolace. Izolace se ukládá na stropní konstrukci nebo mezi krokve. Její tloušťka se někdy nesprávně omezí pouze na výšku krokve, což je v mnoha případech nedostačující. Aby se při střeše dosáhl tepelný odpor stanovený normou, tepelná izolace by měla být silná minimálně 20 cm. Není přitom rozumné šetřit na tloušťce tepelné izolace střechy, ať už ploché, nebo šikmé, ba právě naopak - energie jsou stále dražší a tepelné ztráty při slabém zateplení jsou samozřejmě větší.

Plus či minus ..

Kromě poruchovosti však při rozhodování třeba zvážit i jiné výhody a nevýhody principiálně odlišných konstrukcí střechy. Plochá střecha kromě své základní funkce - chránit vnitřní klima proti vlivům počasí - může být využita například i jako terasa, parkoviště, vegetační střecha, hřiště či jiná místa na odpočinek. U nás zatím jen málo rozšířeným, v zahraničí však zcela známým trendem je střecha vegetační. Představuje řešení, při kterém část dešťových srážek ze střechy odebírá vegetační substrát a vegetace je zasazena přímo v něm. Takto se zmírňuje povrchová teplota střechy, zlepšují tepelně technické poměry ve střešním plášti a střecha je chráněna proti přímému působení povětrnostních podmínek. Mezi další plusy ploché střechy patří zejména architektonická atraktivita při vhodném tvarování střech, menší pořizovací náklady jako u šikmé střeše, víceúčelovost a poměrně rychlá montáž. Šikmé střechy představují při rodinných domech tradiční řešení. Jejich hlavní výhodou oproti plochým střechám, na kterých je použita například asfaltová povrchová krytina, je relativní bezúdržbovost. Díky odolným materiálem (keramické nebo betonové krytiny, plechové klempířské krytiny) má střešní krytina podstatně delší životnost. Nevýhodou oproti ploché střeše jsou však někdy až dvojnásobně vyšší náklady. Pro šikmou střechu třeba vybudovat obvykle krov navíc a konstrukčně je takové řešení většinou náročnější.

Díky vyspělým technologiím,

které jsou dnes dostupné na našem trhu, se nedá jednoznačně určit, která ze střech je lepší. Rozhodování, zda postavíte dům se šikmou nebo plochou střechou, tedy už není o poruchovosti. Plochá střecha s moderními povlakovými krytinami může vydržet stejně dlouho jako skládaná krytina na šikmé střeše. Dnes už jde spíše o to, jaký styl či vzhled domu více vyhovuje vašim představám, co se hodí do konkrétní lokality nebo harmonizuje s okolní přírodou. Konečnou správnou funkci střešní konstrukce však nejvíce ovlivní projekt a samotná realizace, takže stejně důležitý jako výběr typu konstrukce je i výběr dobrého projektanta a realizační firmy.

Největší chybou je

realizace střechy jen podle projektu pro stavební povolení, ve kterém nejsou zdokumentovány stavební detaily. Realizačních firem, které si umí navrhnout a nakreslit kompletní výkresy celého střešního pláště, je však velmi málo. Ideální by bylo, kdyby se podle projektu pro stavební povolení opravdu vyřizovali pouze stavební povolení a realizace prací by byla povolena až po vypracování řádného prováděcího projektu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…