Trendy šikmé střechy

I konstrukce a skladba šikmé střechy podléhají trendům, a to zejména v souvislosti s tlakem na úspory energie a tepelný komfort, protože se prostor pod střechou ve stále větší míře využívá na bydlení. Což znamená moderní střešní plášť? Co byste měli vědět o moderním střešním plášti.....

bydlení, stavba domu, šikmé střechy, střešní krytiny

1. Střecha je ucelený systém

Moderní střecha nad obytným podkrovím je složena z uceleného systému vrstev, které navzájem spolupůsobí, a každá z nich má svůj význam a důležité postavení tam, kde je navržena. Největším problémem současných nových střech je šetření na nesprávném místě - i tu nejlepší navrženou střechu s dokonale vypočítanými parametry promění nedůsledná realizace na kopu problémů.Proto je důležitá důslednost při realizaci a docenění projektu, který připraví odborníci. Pokud máte pochybnosti o nějakém materiálu nebo se vám nezamlouvá jeho cena, konzultujte tyto změny s projektantem, který vám jistě najde vhodnou alternativu při zachování požadovaných tepelně technických vlastností celého střešního pláště.

2. Správně realizovaná parozábrana

Nejčastější chybou při realizaci zateplené šikmé střechy bývá zaměňování funkce fólií. Takže pozor na rozdíl mezi parozábranou a difuzní fólií pojistné hydroizolace. Kromě toho je třeba si dát pozor na správné uložení parozábrany, aby se nezaměnil rub a líc, což by způsobilo opačný efekt, než potřebujeme dosáhnout. Rozdíl je také mezi kontaktní parozábranou, která se ukládá na tepelnou izolaci, a fólií, která potřebuje vzduchovou mezeru. Největším problémem však bývá samotná realizace parozábrany - její nedostatečné a špatné slícování, hlavně na svislé konstrukce, kde se často zapomíná na potřebnou těsnost. Komplikace způsobí i použití nevhodných pásek, které časem nedrží.

3. Minimem jsou dnes dvě vrstvy tepelné izolace

Pokud chcete mít v obytném podkroví tepelnou pohodu, musíte počítat s tloušťkou tepelné izolace minimálně 200 mm, a to ve dvou vrstvách. Hlavní vrstva by neměla mít méně než 160 mm a druhá vrstva by neměla být tenčí než 4 cm a to je jen minimum. V současnosti je však i na bydlení pod šikmou střechou kladen požadavek na co nejmenší ztráty tepla. Proto se stále častěji přidává i třetí vrstva tepelné izolace a tloušťka střešního pláště narůstá až na 420 mm, čímž se dosáhne parametrů pasivního domu. Dosud byla v normě doporučená hodnota tepelného odporu pro šikmé střechy se sklonem do 45 ° při novostavbách R = 4,9 m 2. K / W, od ledna tohoto roku však platí nová tepelně technické norma, která doporučuje nové hodnoty tepelného odporu na úrovni R = 9,9 m 2. K / W. Tuto hodnotu je možné dosáhnout při tloušťkách izolace od 30 do 40 cm, tloušťka dokonce může ještě narůstat v závislosti na hodnotě λ - součinitele tepelné vodivosti konkrétní izolace. Pozor také na důkladné ukotvení tepelné izolace, protože časem se může posunout při sedání stavby či působením gravitace a vzniknou zde mezery - tepelné mosty - a s nimi spojené plísně.

4. Složitá střecha = předpoklad problémů

Čím je tvar střechy složitější a členitější, tím náročnější je vyřešit střešní plášť bez tepelných mostů a důsledně zrealizovaných detailů. Zároveň se složitostí střechy narůstá i její cena.

Slovník pojmů

 • Difúzní fólie - pojistná hydroizolace, musí propustit vlhkost z materiálů pod ní, ale nesmí pustit případnou vodu z exteriéru do střešního pláště. Ukládá se pod krytinu na střešní plášť a slouží k odvedení vody ze střechy v případě náporového deště či sněhu, který se dostane pod krytinu.
 • Tepelná vodivost - je schopnost materiálu přenášet teplo. Označuje se jako součinitel tepelné vodivosti λ. Čím je tato hodnota nižší, tím je materiál odolnější a méně přenáší teplo.
 • Parozábrana - fólie, která brání průniku vodních par do střešního pláště. Tím zvyšuje i životnost krokví a dřevěných částí a zároveň chrání tepelnou izolaci, která by ztratila své izolační schopnosti, pokud by nasákla vodou. Ukládá se ze strany interiéru.
 • Tepelné mosty jsou místa, kde je přerušený tepelný odpor konstrukce špatně vyřešeným detailům, nejčastěji v místě styku konstrukcí, například styk rámu střešních oken a střešního pláště. Detektorem špatně vyřešených detailů je většinou výskyt plísní na místech tepelného mostu.
 • Tepelný odpor - vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a udává míru odporu konstrukce proti pronikání tepla přes ni. Čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší jsou izolační vlastnosti materiálu a konstrukce. Označuje se R a závisí na tepelné vodivosti materiálu a jeho tloušťky.
 • Součinitel prostupu tepla - označuje se U (nebo k - koeficient prostupu tepla), představuje hodnotu, která definuje izolační vlastnosti materiálu. Čím nižší je hodnota U uvedená na výrobku, tím je materiál lepším izolantem. Vyjadřuje, kolik wattů tepla projde přes konstrukci s plochou 1 m2 při rozdílu teplot 1 kelvin.

Moderní varianty zateplování šikmých střech

Zateplení mezi a pod krokvemi

 Dnes  je spousta standardních konstrukčních variant použitelných na vyhovující zateplení šikmé střechy s umístěním parozábrany na spodní tepelné izolaci. Tloušťka hlavní tepelné izolace většinou odpovídá výšce krokví. Při realizaci je třeba počítat se šířkou izolace o 10 až 20 mm větší, než je rozpětí krokví. Izolace musí kopírovat rovinu krokví, nesmí se prohýbat.

Výhody

 • cena
 • malá tloušťka střešního pláště (občas důležité při rekonstrukci)
 • možnost realizace z interiéru

Nevýhody

 • nestačí do nízkoenergetických a pasivních domů
 • narušení nepropustnosti parozábrany prostupů kabelů a jiným vedením

Zateplení nad krokvemi

Tato varianta umožňuje minimalizovat tepelné mosty v souvislosti s nosnou konstrukcí krovu.Představuje rozumný kompromis mezi náklady na realizaci a výsledným efektem v souvislosti se součinitelem prostupu tepla. Využívá se často při rekonstrukcích, zejména pokud se počítá s přiznáním konstrukce krovu v interiéru.

Výhody

 • eliminování tepelných mostů
 • cena
 • využití estetiky přiznaného krovu v interiéru

Nevýhody

 • nestačí do nízkoenergetických a pasivních domů
 • realizace z exteriéru při rekonstrukci, musí se postavit lešení

Kombinované zateplení mezi, nad a pod krokvemi

Takové řešení umožňuje dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla na úrovni nízkoenergetického až pasivního domu. Vyšší vstupní náklady jsou díky dobře zaizolované střeše později kompenzované nízkými provozními náklady. Parozábrana je v tomto případě mezi hlavní a spodní přídavnou tepelnou izolací.

Výhody

 • eliminování tepelných mostů
 • vhodný pro nízkoenergetické až pasivní domy
 • vysoká tepelná pohoda v interiéru
 • vyhovuje požadavkům normy od ledna 2016

Nevýhody

 • vstupní náklady
 • větší tloušťka střešního pláště  
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…