Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou klasická - z masivního dřeva. Dřevo je základním materiálem a neodmyslitelným prvkem šikmé střechy už po staletí, vývoj však přinesl i nové materiály a konstrukční systémy, které jsou pro mnohé střechy vhodnější - zjednodušují a zkracují výstavbu, umožňují použít nové tvary střech nebo rozšiřují možnosti využití podkroví.

bydlení, stavba domu, střechy

Lepené dřevěné lamelové nosníky představují jinou formu dřevěné nosné střešní konstrukce

Častěji se využívají při halových objektech větších rozměrů, ale uplatnění si najdou i při stavbě rodinných a bytových domů. Průřez takových nosníků je variabilní, stejně jako tvar, a na rozdíl od dřevěného masivu i délka. Přednosti lepených dřevěných lamelových nosníků:

  • malá hmotnost a zároveň velká únosnost,
  • možnost vytvořit libovolný tvar nosného skeletu,
  • schopnost překlenout velké rozpětí a tak vytvořit pod střechou volné prostory,
  • tvarová stálost,
  • estetické kvality pohledu.

Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami nebo z příhradových vazníků

se používají pro výrobu nosníků pro halové objekty (podobně jako lepené dřevěné lamelové nosníky), pro svou variabilitu se však uplatní i při výstavbě rodinných domů. Představují rychlou a bezpečnou montáž nosné konstrukce - na stavbu se přivezou hotové nosníky, které se na staveništi pouze uloží na objekt a může se začít s pokrýváním. Lze je použít na velké rozpony - více než 30 m, což dovoluje zrealizovat i nejnáročnější představy architektů a projektantů. Velká variabilita umožňuje vyrobit nástavbu nebo střechu libovolného tvaru na jakýkoliv objekt (samozřejmě při dodržení základních konstrukčních principů) a využít otevřený prostor pro volné dispoziční řešení. Jsou vhodné pro různé typy střech - sedlové, valbové, obloukové a také ploché. Tyto konstrukce se řadí mezi lehké, což bývá často velkou výhodou. Nevýhodou je vnitřní konstrukce jednotlivých dílů, která znemožňuje využít prostor mezi nosníky. Lehký ocelový konstrukční systém představuje nosnou konstrukci střechy, jejímž základem jsou pozinkovaný plech a pozinkovaná tyčovina, které se svařují do potřebného tvaru. Výhodný je pro střešní nástavby a půdní vestavby. Umožňuje jednoduchou a rychlou montáž. Má nízkou hmotnost, takže hlavně při nástavbách zbytečně nezatěžuje stávající konstrukci. Délka nosníků je omezena z hlediska únosnosti na 10 až 12 m. Nosníky však lze spojovat jako systém s plechovými spojovacími a doplňkovými profily, což usnadňuje komplexní řešení náročnějších projektů. Představuje cenově přijatelnější nosnou konstrukci střechy.

Názor z praxe

Dřevěné konstrukce střech mají u nás stoletou tradici. Stavby a střechy ze dřeva byly, i vzhledem k přírodní podmínky, zcela přirozeným konstrukčním řešením. Teprve v posledních etapách vývoje stavebních konstrukcí došlo k nástupu jiných materiálů, jako jsou ocel, beton a různé druhy zdiva. V šedesátých letech dvacátého století se začaly výrazněji prosazovat konstrukce plochých střech. Šikmé střechy se, s výjimkou části rodinných domů, prakticky nestavěli. S klesající potřebou kvalifikovaných tesařských mistrů, kteří uměli zhotovit nejnáročnější konstrukce krovů se složitými tvary a velkými rozpony, postupně zanikala i tradice tohoto řemesla. Učňovské školy produkovaly tesaře na zhotovování náročných bednění a klasické tesařské řemeslo se postupně vytratilo. Dnešní situace v učňovském školství, neschopném naplnit základní počty žáků na požadované vzdělanostní úrovni, problém nedostatku kvalifikovaných řemeslníků nevyřeší. Drahá a nedostupná odborná síla byla jedním z důvodů, proč se vývoj dřevěných konstrukcí staveb ubírá směrem, který přesouvá část výroby do továren. Na stavbu se tak dostávají hotové výrobky, například v podobě příhradových konstrukcí, přesně dimenzované a vyrobené z kvalitní suroviny. Tím se minimalizují i ​​poruchy konstrukce z důvodu chybné výroby či návrhu. Nedostatek tesařů je však jen jeden z důvodů, proč mnoho investorů dává přednost novým typům konstrukcí.

Stovky střech rodinných domů z příhradových konstrukcí

stále více přesvědčují o svých přednostech. Při výstavbě rodinných domů se v nemalé míře začali budovat tzv.. využití podkroví. Příčné vazby se mohou navrhnout jako rámy kotvené do tuhé stropní konstrukce. Tímto konstrukčním řešením se dosáhne zcela volná dispozice, neomezená rozmístěním sloupů, nosných stěn nebo plných vazeb. U domů typu bungalov - přízemní dům větších rozměrů - ušetří použití podobné moderní konstrukce značné finanční prostředky. Volná dispozice umožňuje změny domu téměř bez omezení, podle měnících se podmínek v rodině a podobně. Předností využívání prefabrikovaných prvků je rychlá a přesná montáž s bezpečnou statikou. Kvalifikovaný výrobce dodává konstrukci i s podrobným návrhem montáže a poskytuje také dozor při montáži. Proto lze, zejména u jednodušších tvarů střech, smontovat konstrukci doslova svépomocí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…

Nový dům nebo rekonstrukce starého domu?

Rozhodujete se pro koupi domu? Váháte, zda si vybrat novostavbu, anebo rekonstrukci staršího domu? Poradíme vám pozitiva...
více…

Betonová střešní taška - krytina s dlouhou životností a univerzálním použitím

Betonové střešní tašky, přestože první byly automatickou linkou vyrobeny před téměř sto lety, se stále těší...
více…

Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Chladící stropy - regulace teploty domu již v projektu

Vysoké teploty ovzduší se nepříjemně promítají do teploty naše obydlí. Jak příjemně teplotu bytu zchladit a...
více…

Hrubá stavba - materiál a časový plán

Pokud sníte o rodinném domě, měla by vás zaměstnávat spousta otázek. Pomineme-li finance, které již máte...
více…

Jak správně založit stavbu

Současná oblast stavebnictví nezná termín “nelze”. Postavit dům můžete na jakémkoliv pozemku ( samozřejmě...
více…

Stavba zděných domů

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že téměř tři čtvrtiny soukromých stavitelů se rozhodnou pro zděnou stavbu....
více…

Stavba rodinného domu - katalogový projekt

Touha splnit si sen o vlastním rodinném domě dřímá v mnoha z nás. Od první klidné noci strávené pod vlastní...
více…