Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou klasická - z masivního dřeva. Dřevo je základním materiálem a neodmyslitelným prvkem šikmé střechy už po staletí, vývoj však přinesl i nové materiály a konstrukční systémy, které jsou pro mnohé střechy vhodnější - zjednodušují a zkracují výstavbu, umožňují použít nové tvary střech nebo rozšiřují možnosti využití podkroví.

bydlení, stavba domu, střechy

Lepené dřevěné lamelové nosníky představují jinou formu dřevěné nosné střešní konstrukce

Častěji se využívají při halových objektech větších rozměrů, ale uplatnění si najdou i při stavbě rodinných a bytových domů. Průřez takových nosníků je variabilní, stejně jako tvar, a na rozdíl od dřevěného masivu i délka. Přednosti lepených dřevěných lamelových nosníků:

  • malá hmotnost a zároveň velká únosnost,
  • možnost vytvořit libovolný tvar nosného skeletu,
  • schopnost překlenout velké rozpětí a tak vytvořit pod střechou volné prostory,
  • tvarová stálost,
  • estetické kvality pohledu.

Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami nebo z příhradových vazníků

se používají pro výrobu nosníků pro halové objekty (podobně jako lepené dřevěné lamelové nosníky), pro svou variabilitu se však uplatní i při výstavbě rodinných domů. Představují rychlou a bezpečnou montáž nosné konstrukce - na stavbu se přivezou hotové nosníky, které se na staveništi pouze uloží na objekt a může se začít s pokrýváním. Lze je použít na velké rozpony - více než 30 m, což dovoluje zrealizovat i nejnáročnější představy architektů a projektantů. Velká variabilita umožňuje vyrobit nástavbu nebo střechu libovolného tvaru na jakýkoliv objekt (samozřejmě při dodržení základních konstrukčních principů) a využít otevřený prostor pro volné dispoziční řešení. Jsou vhodné pro různé typy střech - sedlové, valbové, obloukové a také ploché. Tyto konstrukce se řadí mezi lehké, což bývá často velkou výhodou. Nevýhodou je vnitřní konstrukce jednotlivých dílů, která znemožňuje využít prostor mezi nosníky. Lehký ocelový konstrukční systém představuje nosnou konstrukci střechy, jejímž základem jsou pozinkovaný plech a pozinkovaná tyčovina, které se svařují do potřebného tvaru. Výhodný je pro střešní nástavby a půdní vestavby. Umožňuje jednoduchou a rychlou montáž. Má nízkou hmotnost, takže hlavně při nástavbách zbytečně nezatěžuje stávající konstrukci. Délka nosníků je omezena z hlediska únosnosti na 10 až 12 m. Nosníky však lze spojovat jako systém s plechovými spojovacími a doplňkovými profily, což usnadňuje komplexní řešení náročnějších projektů. Představuje cenově přijatelnější nosnou konstrukci střechy.

Názor z praxe

Dřevěné konstrukce střech mají u nás stoletou tradici. Stavby a střechy ze dřeva byly, i vzhledem k přírodní podmínky, zcela přirozeným konstrukčním řešením. Teprve v posledních etapách vývoje stavebních konstrukcí došlo k nástupu jiných materiálů, jako jsou ocel, beton a různé druhy zdiva. V šedesátých letech dvacátého století se začaly výrazněji prosazovat konstrukce plochých střech. Šikmé střechy se, s výjimkou části rodinných domů, prakticky nestavěli. S klesající potřebou kvalifikovaných tesařských mistrů, kteří uměli zhotovit nejnáročnější konstrukce krovů se složitými tvary a velkými rozpony, postupně zanikala i tradice tohoto řemesla. Učňovské školy produkovaly tesaře na zhotovování náročných bednění a klasické tesařské řemeslo se postupně vytratilo. Dnešní situace v učňovském školství, neschopném naplnit základní počty žáků na požadované vzdělanostní úrovni, problém nedostatku kvalifikovaných řemeslníků nevyřeší. Drahá a nedostupná odborná síla byla jedním z důvodů, proč se vývoj dřevěných konstrukcí staveb ubírá směrem, který přesouvá část výroby do továren. Na stavbu se tak dostávají hotové výrobky, například v podobě příhradových konstrukcí, přesně dimenzované a vyrobené z kvalitní suroviny. Tím se minimalizují i ​​poruchy konstrukce z důvodu chybné výroby či návrhu. Nedostatek tesařů je však jen jeden z důvodů, proč mnoho investorů dává přednost novým typům konstrukcí.

Stovky střech rodinných domů z příhradových konstrukcí

stále více přesvědčují o svých přednostech. Při výstavbě rodinných domů se v nemalé míře začali budovat tzv.. využití podkroví. Příčné vazby se mohou navrhnout jako rámy kotvené do tuhé stropní konstrukce. Tímto konstrukčním řešením se dosáhne zcela volná dispozice, neomezená rozmístěním sloupů, nosných stěn nebo plných vazeb. U domů typu bungalov - přízemní dům větších rozměrů - ušetří použití podobné moderní konstrukce značné finanční prostředky. Volná dispozice umožňuje změny domu téměř bez omezení, podle měnících se podmínek v rodině a podobně. Předností využívání prefabrikovaných prvků je rychlá a přesná montáž s bezpečnou statikou. Kvalifikovaný výrobce dodává konstrukci i s podrobným návrhem montáže a poskytuje také dozor při montáži. Proto lze, zejména u jednodušších tvarů střech, smontovat konstrukci doslova svépomocí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…