Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani jako využití zkušeností NASA. Ani se tak netváří. Přiznává se k materiálům, které doprovázejí budování chaloupek, domů a vil už několik generací, ale přitom se ani neodříká zkušeností moderního stavitelství. Nejsou mu cizí součinitele prostupu tepla, dobré, ba až nadstandardní vztahy s nízkoenergetickým bydlením a nebrání se ani montovaným konstrukcím.

bydlení, izolace, konopí, vlna

Ještě před pár desetiletími by bylo více než kuriózní

v našich končinách zateplovat střechu novostavby třeba izolací z konopí nebo ovčí vlny. Do škály rostlinných izolačních materiálů, které se v současnosti vyrábějí a používají, patří celulózové izolace, izolace z dřevných vláken, korek, kokosová vlákna, třtina nebo bavlna. Tepelně izolační vlastnosti ovčí vlny už prověřilo i několik zrealizovaných projektů.

Skladba střechy

 • nosná dřevěná konstrukce krovu
 • tepelně izolační vrstva v podobě rohoží nebo desek z minerálních nebo skelných vláken, desek z pěnového polystyrénu a polyuretanu (ukládá se na stropní konstrukci nebo mezi krokve v minimální tloušťce 20 cm) nebo izolační vrstva z tradičních přírodních materiálů (celulóza, konopí, korek, ovčí vlna , dřevovláknité desky)
 • hydroizolace například (asfaltové pásy, PE fólie, které se umísťují pod krytinu), střešní laťování v příčném i podélném směru
 • střešní krytina (asfaltové pásy a živičné šindel, plastové a plechové krytiny: měděné, pozinkované, hliníkové, titanzinkové plechy, vláknocementové desky, pálené keramické a betonové tvarovky, dřevěné šindele, štípaná břidlice) ukládaná na rošt vzniklý laťováním
 • provětrávání pláště (konstrukční mezera na provětrávání dřevěného krovu, díky níž se vodní páry odvádějí ze střešního pláště)
 • pojistná hydroizolace (musí udržet mokrý sníh více než 24 hodin, odolávat větru, spoje musí být lepené oboustranně lepicí páskou nebo tmelem)
 • parozábrana (celoplošně neprodyšná, na okrajích přitmelená nebo přilepená ke stěnám, sloupům a všem přestupem přes parozábranu), / ul>

Poznámka

Všechny části střešní skladby, jejich umístění v jednotlivé vrstvě a tloušťka mají svůj význam.Vzájemně na sebe působí, ovlivňují své vlastnosti a ve vzájemném výsledku schopnost střechy snášet vnější zatížení a co nejdůsledněji izolovat vnitřní prostředí od tepelných výkyvů vnějšího světa.Vynecháním, nevhodným návrhem nebo neodborným provedením některé části šikmé střechy mohou později vzniknout zásadní poruchy střešního pláště.

Konopí

Až 90% svého života trávíme v uzavřených prostorách. Izolace z technického konopí patří k přírodním materiálům, které neobsahují škodlivé látky. Vyrábějí se z konopných vláken s přidáním uhličitanu sodného na zlepšení odolnosti proti ohni. Na trh se dodávají v podobě rohoží nebo v rolích v rozměrech od 0,625 × 1,2 m do 1,00 × 2,00 m, přičemž výrobce nabízí i zhotovení izolací na míru zdarma. Izolace z technického konopí se ukládají mezi krokvemi. Na to, aby byla izolace správně umístěna, je třeba předem změřit světlou vzdálenost mezi krokvemi nebo trámy a připočítat 2 až 3 cm. Takto zhotovená rohož lépe těsní a zároveň eliminuje výskyt tepelných mostů. Konopné izolace jsou vhodné zejména na zaizolování konstrukcí střech na stavebních objektech vyhotovených z přírodních materiálů nezávisle na tom, zda jde o novostavbu nebo starší dům.Konopné rohože a role jsou difuzně otevřeným materiálem, který zaručí příjemné klima v interiéru. Letní ochranu proti vysokým teplotám zaručí schopnost technického konopí tlumit teplotu s časovým posunem (tlumení teplotní amplitudy). Při aplikaci tepelně izolační vrstvy se nejednou vytvoří různé dutiny v místech napájení jednotlivých pásů tepelné izolace a v problematických detailech (styk pozednice s rovinou střechy). Taková nedůslednost, která se "přihodí" zejména při použití tvrdých nestlačitelná tepelných izolací, snižuje tepelný odpor konstrukce. Vzniklé spáry mohou v kombinaci s nedostatečnou vzduchotěsností konstrukce zapříčinit i vyšší tepelné ztráty (infiltrací vzduchu) a lokální ochlazování povrchu na teplotu rosného bodu (tvorba kondenzátu).

Proč konopí?

 • tepelně izolační parametry lD = 0,040 W / (m. K)
 • neobsahuje přídavné látky, které by poškozovali životní prostředí
 • použití izolací z konopí stejně jako montáž neohrožuje zdraví těch, co s ním manipulují nebo žijí
 • nebyl zjištěn růst plísní
 • příjemně voní
 • při manipulaci nedráždí pokožku
 • má výborné difuzní vlastnosti, a tak přirozeně reguluje vlhkost v interiéru
 • zdravé a příjemné klima v obytných místnostech
 • konopná vlákna neobsahují bílkoviny, a tak není nutná ochrana proti škůdcům, molům
 • tvarová stálost
 • konopné izolace se již osvědčily při stavbě domů

Tepelně akumulační schopnost izolace

přispívá k optimálnímu vnitřnímu klimatu budov, zejména v letních měsících, kdy dochází k přehřívání vnitřních prostor. Pokud mají materiály ve stavební konstrukci vyšší akumulační schopnost, dokáží účinněji tlumit teplotní výkyvy. Fázový posun teplot souvisí s akumulační schopností stavebních materiálů a představuje například časový posun, za který se nejvyšší vnější odpolední teploty projeví a utlumí uvnitř budovy. Schopnost difúze, tedy schopnost materiálu propouštět vodní páry, je důležitá z hlediska vyloučení její kondenzace v konstrukcích. Kondenzace páry uvnitř konstrukcí ohrožuje jejich životnost.

I ovce pomohli ...

Když ovce dvakrát ročně ostříhají, nezískáme nepranou vlnu. Prát se ale musí. Šetrně a na přírodně; jen mýdlem a sodou tak, aby se tuk z ovčí vlny vypral až do zbytkového obsahu (maximálně 1%). Při proplachování se nanáší prostředek proti molům, který se již osvědčil v textilní branži. Nepoškozuje vlněná vlákna a ani se později nevypařuje. Do máchání se přidá i ochranný prostředek proti ohni. Po uschnutí a zhutnění se materiál opět uvolní v kypřícím stroji, ještě jednou se vyčistí, zpracuje v mykacím zařízení, rozvolnit válci, přidají se další procedury, až nakonec vznikne vláknová pavučina, která se dostane na jemnou polypropylenovou mřížku. V horkovzdušné komoře se aktivuje lepidlo PP-mřížky a stojící vláknová pavučina se na ni upevní.

Proč ovce?

 • izolace z ovčí vlny je vynálezem přírody
 • čím extrémnější podmínky, tím více se projeví pozitivní vlastnosti izolace z ovčí vlny
 • ovčí vlna přirozeně absorbuje vlhkost, tato schopnost zabraňuje kondenzaci v konstrukci, reguluje vlhkost vzduchu a vytváří příjemné klima v místnosti
 • zdravý vzduch v místnosti zaručuje vyšší kvalitu bydlení
 • obnovitelná surovina - roste sama
 • díky stojatým vláknům si materiál z ovčí vlny zabezpečil trvalou tvarovou stabilitu při minimální objemové hmotnosti
 • difuzně otevřený materiál, prodyšná izolace
 • jednoduchá a zdraví neškodná montáž

Při výrobě vícevrstvého izolačního materiálu

se jednovrstvé podložky z ovčí vlny položí na sebe a v sušičce navzájem spojí. Takto upravená vlna se stane nejen ekologickou tepelnou izolací, ale současně působí i jako přirozená klimatizace obytného prostoru. Její difuzní vlastnosti příznivě regulují vlhkost celého obytného prostoru. Výsledkem je přiměřené teplo v zimě a příjemný chlad v létě.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…

Nový dům nebo rekonstrukce starého domu?

Rozhodujete se pro koupi domu? Váháte, zda si vybrat novostavbu, anebo rekonstrukci staršího domu? Poradíme vám pozitiva...
více…

Betonová střešní taška - krytina s dlouhou životností a univerzálním použitím

Betonové střešní tašky, přestože první byly automatickou linkou vyrobeny před téměř sto lety, se stále těší...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Chladící stropy - regulace teploty domu již v projektu

Vysoké teploty ovzduší se nepříjemně promítají do teploty naše obydlí. Jak příjemně teplotu bytu zchladit a...
více…

Hrubá stavba - materiál a časový plán

Pokud sníte o rodinném domě, měla by vás zaměstnávat spousta otázek. Pomineme-li finance, které již máte...
více…