Umístění krbu, krbových kamen a sporáku na tuhá paliva

Umístění kamen do prostoru se řídí nejen typem spotřebiče, ale také účelem, za jakým je spotřebič pořízen. s primární potřebou vytápění je jednoduché. Obvykle tak situujeme průmyslově vyrobené spotřebiče, u nichž se nevyžaduje estetický účinek, případně je druhořadý.

bydlení, krb, krbová kamna, pec, topení

Umístění lokálního spotřebiče

 • Účelové umístění s primární potřebou vytápění nebo vaření, 
 • umístění jako zařizovacího předmětu, 
 • umístění jako multifunkčního zařízení s vysokým estetickým účinkem.

Historie

V nedávné minulosti se kamna chápala jako zařizovací předmět, který lze včlenit do architektury, přičemž se nabízí několik způsobů jejich osazení a situování v interiéru: pec či krb v předsazené nebo vsazené poloze, ve středové nebo centrální poloze, v rohu nebo na nároží. Takto uvažujeme tehdy, když se snažíme pícku (či krb) vpasovat do stávajících podmínek. V kvalitní projekci domu se místo pro krbová kamna nebo krb vybírá již ve stádiu projektové přípravy - měly by být začleněny do objektu komplexně, když se zároveň řeší i jejich provoz. Spotřebič již není jen "vložen", srůstá spolu s domem a je s ním spojen. Umístění krbu mohou ovlivnit i ostatní zařizovací předměty, na které je navázán. Při volbě designu je vhodné inspirovat se nábytkem v bezprostředním okolí krbu tak, aby s ním tvořil soulad. Efektně působí, když tvar nábytku přímo přenášíme na krb. Totéž platí i o krbových kamnech. Pro stavebně - architektonické řešení osazení řešíme celou stěnu nebo blokový kus objektu.

Ergonomické podmínky 

Krbová kamna nebo krb se propojují s budovou, jakoby vždy patřily k sobě. Tento způsob můžeme aplikovat i při pozdější vestavbě kamen či krbu. Je to těžší, ale výsledek je komplexní. Známe už tvary nábytku a barevné řešení interiérů, proto kamna nebo krb nepůsobí cizorodě, jsou spojeny s objektem architektonicko-výtvarnými detaily. Kromě estetických požadavků musíme zohlednit i ergonomické podmínky. Kamna, krb či sporák vyžadují obsluhu, takže se někdy musíme sklonit nebo si dřepnout. V objemném koši přinášíme palivo a je třeba někde ho složit. Jindy je pořeba trochu ustoupit s dlouhým pohrabáčem. 

Umístění sporáku v kuchyni

 • Sporák v samostatném prostoru. Nejvýhodnější je, umístit sporák samostatně od kuchyňské linky. Například na protější stěně, kde má dost prostoru, aby mohl kralovat kuchyni. Krátká vzdálenost od dveří umožní pohodlnou manipulaci s palivem i popelem. Tato poloha nabízí dostatek místa i na pomocné odkládací plochy či malou lavičku. Bezpečně se zde lze ohnout, dřepnout si či ustoupit o krok vzad.
 • Sporák na konci linky. Postavení kamen na konci linky je přijatelné, i když má své nevýhody. Velké těleso kamen s navýšenou kobkou nepůsobí na konci linky agresivně, ale i tak dominanci kamen může poškodit dojem z uspořádané linky. Manipulační plocha se nekříží s provozem kuchyně.
 • Sporák uprostřed linky. Mohutné těleso obvykle zděných kamen těžko zapadne do dřevěné kuchyňské linky. I při nejlepší izolaci se může začít linka vlivem tepla ohýbat a kroutit. Obslužná plocha kamen už zasahuje do provozu kuchyně, může dojít k úrazu, proto je třeba dávat při obsluze spotřebiče větší pozor. Včlenit vestavěná kamna do zavedené kuchyňské linky je náročné. V nutném případě se doporučuje kompletně zděná kuchyňská linka, v jejímž rámci je integrován sporák.

Základní polohy pece v prostoru: 

 • Předsazená, 
 • stěnová, 
 • rohová a rohová zapuštěná 
 • volně stojící - krb v centrální nebo středové poloze, 
 • nárožní.

Umístění kamen

 • Pokud je hranaté těleso kamen jen přilepené o stěnu, působí těžkopádně. Pokud se nezdaří proporce mezi celkovou stěnou, prostorem a kamny, může taková opticky těžká hmota doslova zaplnit, až zadusit prostor svou přítomností.
 • Hranolovité těleso pece odlehčíme malou štěrbinou. Pec se vysune do prostoru, není nalepená na stěnu. Pokud těleso postavíme i na mírně zapuštěný sokl, začne v objemu místnosti jakoby plavat. Jde o elementární architektonický princip vylehčení a optického pohybu hmoty při umístění pece.
 • Podobně i válcovité těleso se "dá do pohybu", pokud není jeho osa totožná s rovinou stěny. Po vysunutí osy válce světlo vyvolá dojem hlubšího oddělování. Podobný princip dokonale využívala i barokní architektura. Tento princip lze použít i při dnešním navrhování pecí.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vhodné materiály na krby a kamna

Stále častěji se i moderních domácnostech hlásí o slovo krby a kamna. A nejedná se jen o efektní doplněk...
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vytápění nízkoenergetického domu

Topení v nízkoenergetických domech? Ano, nízkoenergetické nebo pasivní domy se také vytápějí, ale potřebují...
více…

Vliv krbů na zdraví člověka

O kachlových kamnech se říká, že mít je v domě je jako mít doma malé slunce. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli,...
více…

Jak vybrat vhodný krb s výměníkem

Vybrat správný krb nemusí být jednoduché. Kromě toho, že vám jistě pomohou specialisté v konkrétních prodejnách,...
více…

Kachlová kamna a krbové vložky - stavba, údržba

O stavbě klasické kachlových kamen se napsalo toho už hodně. Ve zkratce lze říci, že vývoj stavby pecí a obestavby...
více…

Otevřené krby a nová paliva

Účinnost klasického otevřeného krbu je minimální, asi 20%. V současnosti je tedy vytápění krbem nehospodárné....
více…

Otevřené krby - ekonomické vytápění

Vedle dokonalé techniky plynových kotlů nebo podlahového vytápění mohou krby někomu připadat jako anachronismus z...
více…

Krbová kamna - druhy a rozdíly mezi nimi

Podle převládajícího způsobu předávání tepla se kamna rozdělují na sálavá (akumulační), konvekční...
více…