Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí koordinaci se všemi specialisty. Součástí tohoto postupu je i návrh komína, který musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a zároveň dobře plnit svou funkci.

komín, stavba domu, stavba komínu, topení

Komín, spotřebiče a palivo

Při výběru vhodného komínového systému hraje roli zejména to, pro kolik a jakých spotřebičů se bude používat a jakým palivem se v nich bude topit. Každý případ je přitom třeba posuzovat individuálně a konzultovat s odborníky, protože pouze tak lze dospět k nejvhodnějšímu řešení. Různé komínové systémy jsou totiž sestaveny pro různé podmínky, ale existují i ​​univerzální komínové systémy, určené pro různé kombinace druhů paliv, typů spotřebičů a systémů vytápění (včetně nízkoteplotních a kondenzačních kotlů), na přirozený i nucený odtah spalin, s možností připojení krbu, krbové vložky, kamna nebo plynového kotle, a to jak v podtlakovém, tak v přetlakovém provozu.

Komínové systémy

Na odvedení spalin od spotřebičů slouží komínový průduch, který může být doplněn i o vzduchový průduch pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Správná velikost komínového průduchu je přitom základem bezpečného provozu komína a má vliv i na hospodárnost spotřebiče - průřez průduchu se přesně stanovuje pomocí počítačového programu, zjednodušeně se dá určit z diagramu podle výkonu spotřebiče, druhu paliva, teploty spalin, účinné výšky komína a kouřovodu. Jedno komínové těleso může obsahovat několik průduchů, přičemž lze kombinovat různé komínové systémy - například jeden průduch slouží k odvádění spalin od centrálního vytápění (plynového kondenzačního kotle), druhý odvádí spaliny z přídavného topení (krbu) a třetí zajišťuje přívod vzduchu do krbu na lepší hoření.

Vícevrstvé komínové systémy

V současnosti se používají vícevrstvé komínové systémy, které mohou být složeny z různých materiálů. Na trhu jsou k dispozici systémy s keramickou, plastovou nebo kovovou vložkou, z nichž lze postavit komínové těleso s větším počtem průduchů a s různými kombinacemi průměrů vnitřních vložek. 

Odpovědnost za kvalitu sestaveného komínu

Komíny se dají dělit podle různých kritérií: podle způsobu výroby a montáže, konstrukčního uspořádání, počtu připojených spotřebičů, velikosti průřezu, tlakových podmínek ... Podle způsobu výroby a montáže se rozdělují na systémové a individuální. Systémový komín je podobný stavebnici - obsahuje všechny prvky i příslušenství potřebné pro správné fungování, takže z jeho jednotlivých komponentů lze poskládat kompletní komínové těleso. Je sestaven z kompatibilních dílů od jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za komín jako celek. Individuální komín je sestaven s použitím dílů, které mohou pocházet od různých výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo ho postavil, tedy dodavatel stavby nebo montáže (stavební firma).

Dělení komínů podle:

  • Způsobu výroby a montáže: systémové a individuální, 
  • materiálu komínové vložky: s keramickou nebo nerezovou vložkou,
  • konstrukčního uspořádání: jednovrstvé, dvouvrstvé, třívrstvé,
  • počtu připojovaných spotřebičů: samostatné a společné,
  • plochy průřezu: úzké (do 0,04 m 2 - průměr do 110mm), střední (do 0,2025 m 2 - průměr do 250 mm),
  • tlakových podmínek: na podtlakové a přetlakové systémy,
  • způsobu použití: lokální, ústřední, technologické.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Teplovzdušné vytápění, tepelná čerpadla a využití elektrické energie

Díky zvyšujícímu se zájmu o šetření energiemi se v současnosti význam teplovzdušného vytápění stále zvyšuje....
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Úskalí šikmých střech

Největším problémem kvality střech v Česku je vliv lidského faktoru. Realizace střechy jen podle projektu pro stavební...
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…

Letní údržba komínu - prevence proti požáru

Požáry jsou každodenní součástí života. Statistiky požárů na území Česka hovoří jasnou řečí a čísla...
více…

Jak často spíná tepelné čerpadlo?

Normální počet startů kompresoru tepelného čerpadla leží v rozmezí od 4 000 do 16 000 startů za rok. Samo o sobě...
více…