Dřevo a beton - základní stavební materiály

Vedle cihly a pórobetonu lze při stavbě domu upozornit i na dřevo a beton. Jaké máme možnosti při volbě těchto materiálů?

stavba domu, dřevo, beton

Tvarovky a desky na bázi dřeva

Základní surovinou dřevoštěpových materiálů je obnovitelný zdroj - dřevní štěpka, ke které se přidávají cement, voda a další mineralizační komponenty. Po promíchání suroviny pro výrobu dřevoštěpových materiálů ve směšovacím centru se hmota lisuje do forem a po přirozeném vyschnutí a vytvrdnutí se hotové tvarovky frézují na přesný rozměr.Tvarovky se při výrobě vyplňují polystyrenem, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Jejich hydrofobní úprava má tu výhodu, že tvarovky jsou nenasákavé, a proto se nesnižuje jejich tepelný odpor ani v zimních měsících. Zdravé klima je zajištěno difúzí vodní páry. Cirkulace vlhkosti je natolik účinná, že v místnostech je vyvážený poměr mezi teplotou a vlhkostí vzduchu, což zajišťuje zdravé vnitřní klima a příjemný pocit z bydlení. Tvarovky jsou velkoformátové, lehčené, vyrábějí se i ve vyhotovení s tepelně izolačními kostkami vloženými v otvorech. Jsou vhodné i pro výstavbu nízkoenergetických staveb, respektive při využití nových energetických zdrojů (sluneční kolektory, tepelná čerpadla atd..). Nenasákavost tvarovek je zvláště důležitá v zimním období, protože i při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se deklarovaný tepelný odpor nemění. Právě tato vlastnost spolu s vysokou akumulací tepla v betonovém jádru umožňuje dosahovat významné úspory při vytápění. Tvarovky jsou recyklovatelné. Z dřevocementových tvarovek se dá postavit snad všechno - od rodinného či bytového domu přes administrativní budovy, výrobní a průmyslové haly až po protihlukové stěny.

Obvodové desky

Vnější obvodové desky jsou zateplené asi 10 cm silnou vrstvou extrudovaného polystyrenu, přilepeného z vnitřní strany desky. Dřevoštěpkové desky tvoří ztracené bednění pro betonové jádro. Na stavbě se postupně ukládají vedle sebe a uchycují se pomocí ocelových spon. Po utvoření vrstvy se prostor mezi deskami zalije betonem. Pracuje se postupně, aby beton uvnitř dobře vytvrdl. To umožňuje jeho přípravu přímo na stavbě - v míchačce a v přesně potřebném množství. Díky konstrukčním detailům tvarovek překladů a věnců nevznikají tepelné mosty.Takové domy se často prezentují jako nízkoenergetické. Výrobci poskytují k materiálu podrobný návod, protože tento systém je určen převážně na výstavbu domu svépomocí. Přesto z něj lze realizovat stavbu s výškou až do 4 podlaží.

Dřevo ve stěně

Pokud vytváříme celý objekt z betonu, můžeme využít i ucelený systém ztraceného bednění z dřevocementových tvárnic, respektive ze štěpkocementových desek, jehož jednotlivé části jsou z plošných dílců. Zalévání je tak rychlejší, po větších etapách. Venkovní plochy bednění je vytvořeno z tepelné izolace (štěpkocement a polystyren v potřebné tloušťce). Ze štěpkocementových desek vytváříme obvodové i nosné stěny, příčky i stropy.

Betonové zdící materiály

Typickým sortimentem firem vyrábějících betonové zdící materiály jsou zdicí tvárnice, stropní systémy a doplňky. Bednící základové tvárnice se používají jako ztracené bednění pro vytvoření základů stavby. Nosné a nenosné zdi se zdí z tvarovek zapadajících do sebe systémem pero - drážka. Jsou z tepelně vodivého betonu, a proto je nezbytné celou fasádu budovy vždy důkladně zateplit. Stropní systémy jsou také skládací - v první variantě se vždy mezi dva sousední železobetonové nosníky ukládají betonové tvárnice. Po dokončení práce se strop zpevní zalitím - betonem.Druhá varianta betonových stropních systémů tvoří stropní velkoplošné panely široké 2,4 m, jejichž délka může být až 8 m. Jejich velkou výhodou je rychlá montáž, dostatečná únosnost a možnost vložení různých kabelů a jiných instalací. K doplňkovým prvkům zapadajícím do celého systému patří zateplené překlady nad okna a dveře a prefabrikované úhelníky obvodového věnce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Jak renovovat dřevené krovy na starých chalupách?

Krovy chalup bývají poškozeny především v důsledku dlouhodobého zatékání přes krytinu, které způsobuje rozvoj...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…