Dřevo a beton - základní stavební materiály

Vedle cihly a pórobetonu lze při stavbě domu upozornit i na dřevo a beton. Jaké máme možnosti při volbě těchto materiálů?

stavba domu, dřevo, beton

Tvarovky a desky na bázi dřeva

Základní surovinou dřevoštěpových materiálů je obnovitelný zdroj - dřevní štěpka, ke které se přidávají cement, voda a další mineralizační komponenty. Po promíchání suroviny pro výrobu dřevoštěpových materiálů ve směšovacím centru se hmota lisuje do forem a po přirozeném vyschnutí a vytvrdnutí se hotové tvarovky frézují na přesný rozměr.Tvarovky se při výrobě vyplňují polystyrenem, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Jejich hydrofobní úprava má tu výhodu, že tvarovky jsou nenasákavé, a proto se nesnižuje jejich tepelný odpor ani v zimních měsících. Zdravé klima je zajištěno difúzí vodní páry. Cirkulace vlhkosti je natolik účinná, že v místnostech je vyvážený poměr mezi teplotou a vlhkostí vzduchu, což zajišťuje zdravé vnitřní klima a příjemný pocit z bydlení. Tvarovky jsou velkoformátové, lehčené, vyrábějí se i ve vyhotovení s tepelně izolačními kostkami vloženými v otvorech. Jsou vhodné i pro výstavbu nízkoenergetických staveb, respektive při využití nových energetických zdrojů (sluneční kolektory, tepelná čerpadla atd..). Nenasákavost tvarovek je zvláště důležitá v zimním období, protože i při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se deklarovaný tepelný odpor nemění. Právě tato vlastnost spolu s vysokou akumulací tepla v betonovém jádru umožňuje dosahovat významné úspory při vytápění. Tvarovky jsou recyklovatelné. Z dřevocementových tvarovek se dá postavit snad všechno - od rodinného či bytového domu přes administrativní budovy, výrobní a průmyslové haly až po protihlukové stěny.

Obvodové desky

Vnější obvodové desky jsou zateplené asi 10 cm silnou vrstvou extrudovaného polystyrenu, přilepeného z vnitřní strany desky. Dřevoštěpkové desky tvoří ztracené bednění pro betonové jádro. Na stavbě se postupně ukládají vedle sebe a uchycují se pomocí ocelových spon. Po utvoření vrstvy se prostor mezi deskami zalije betonem. Pracuje se postupně, aby beton uvnitř dobře vytvrdl. To umožňuje jeho přípravu přímo na stavbě - v míchačce a v přesně potřebném množství. Díky konstrukčním detailům tvarovek překladů a věnců nevznikají tepelné mosty.Takové domy se často prezentují jako nízkoenergetické. Výrobci poskytují k materiálu podrobný návod, protože tento systém je určen převážně na výstavbu domu svépomocí. Přesto z něj lze realizovat stavbu s výškou až do 4 podlaží.

Dřevo ve stěně

Pokud vytváříme celý objekt z betonu, můžeme využít i ucelený systém ztraceného bednění z dřevocementových tvárnic, respektive ze štěpkocementových desek, jehož jednotlivé části jsou z plošných dílců. Zalévání je tak rychlejší, po větších etapách. Venkovní plochy bednění je vytvořeno z tepelné izolace (štěpkocement a polystyren v potřebné tloušťce). Ze štěpkocementových desek vytváříme obvodové i nosné stěny, příčky i stropy.

Betonové zdící materiály

Typickým sortimentem firem vyrábějících betonové zdící materiály jsou zdicí tvárnice, stropní systémy a doplňky. Bednící základové tvárnice se používají jako ztracené bednění pro vytvoření základů stavby. Nosné a nenosné zdi se zdí z tvarovek zapadajících do sebe systémem pero - drážka. Jsou z tepelně vodivého betonu, a proto je nezbytné celou fasádu budovy vždy důkladně zateplit. Stropní systémy jsou také skládací - v první variantě se vždy mezi dva sousední železobetonové nosníky ukládají betonové tvárnice. Po dokončení práce se strop zpevní zalitím - betonem.Druhá varianta betonových stropních systémů tvoří stropní velkoplošné panely široké 2,4 m, jejichž délka může být až 8 m. Jejich velkou výhodou je rychlá montáž, dostatečná únosnost a možnost vložení různých kabelů a jiných instalací. K doplňkovým prvkům zapadajícím do celého systému patří zateplené překlady nad okna a dveře a prefabrikované úhelníky obvodového věnce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Jak renovovat dřevené krovy na starých chalupách?

Krovy chalup bývají poškozeny především v důsledku dlouhodobého zatékání přes krytinu, které způsobuje rozvoj...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…