Víkendová chata - typ konstrukce a stavební materiál

Víkendová chata - vysněná forma trávení volných chvil mnohých z nás. Pokud jste se propracovali do fáze, v níž už víte, jak bude vypadat, je čas zamyslet se nad tím, z čeho, jak a za jaký čas postavit svůj sen. Zatím alespoň nahrubo.

chaty a chalupy, stavba chaty, materiál na stavbu chaty

Jak a z čeho?

Způsob realizace stavby chaty ovlivňuje výběr stavebních materiálů. Vybrat si můžete zděnou, monolitickou nebo montovanou formu výstavby, případně jejich kombinaci. U monolitických stavbách je typickým používaným materiálem vyztužený beton.Výstavba konstrukcí pomocí železobetonu je rychlá, efektivní a poměrně levná. Je to však studený materiál s malými akumulačními schopnostmi a často se kritizuje jeho vliv na vnitřní mikroklima.

Svislé konstrukce z keramických pálených tvárnic nebo cihelných bloků

Cihelné bloky lze použít komplexně na celý dům. Je dobré zvolit si jeden ucelený cihelný systém. Při stavbě rodinných domů se proto aplikuje v nezbytné míře, zejména na nosné konstrukce, u nichž selhává použití jiných materiálů nebo je zbytečně složité (stropní konstrukce s velkým rozpětím nosných prvků, samonosné schodiště, subtilní zakřivené stěny organických tvarů, balkony a podobně). Při stavbě chat se tento způsob stavění nepoužije. Nejpopulárnější formou výstavby je u nás zdění z maloformátových prvků, nejčastěji z cihly, pórobetonu či dřevoštěpků. Montovaný keramický strop se zhotovuje ze stropních nosníků a stropních vložek. Celá konstrukce stropu se zabetonuje.Tento systém nepotřebuje celoplošné bednění, což urychluje výstavbu a snižuje náklady.

Stavba zhruba

• Již při projektu chaty se rozhodněte pro konkrétní stavební materiál.
• Je třeba si uvědomit, že interiérové ​​vybavení lze kdykoliv vyměnit, ale stěny a stropy měnit nebudete, takže používat levné a nekvalitní stavební materiály se nevyplatí, protože zdicí materiály tvoří pouze 7 až 10% z celkových nákladů na stavbu.
• Dbejte na dodržování technologických postupů.
• V rámci jednoho podlaží by se měl použít pouze jeden druh zdicích prvků.

Cihla

Přírodní materiál, který prošel v posledních desetiletích obrovským vývojem a podstatně změnil svůj vzhled. Klasická plná pálená cihla a zdění mokrou cestou s velkou spotřebou malty se dnes používá vzácněji, většinou při rekonstrukcích památkově chráněných objektů, při výstavbě pilířů z cihel a také při výstavbě vnitřních nosných stěn a příček, pokud je požadavek na vyšší neprůzvučnost. Samostatnou skupinu tvoří lícové cihly, které dnes patří k módním a nadstandardním stavebním prvkem. Komplexní stavební systémy obsahují i řešení ostění a parapetu okenních otvorů. Takto připravený detail snižuje riziko vzniku tepelných mostů mezi oknem a stěnou.

Cihly a bloky z pálené hlíny a moderní pohled na zdění

• Díky větším a přesným rozměrům a systému pero a drážka, nebo zbroušenými ložnými plochami umožňují rychlejší zdění - úspora času je až 30%.
• Klasickou silnou vrstvu malty lze vyměnit za speciální maltu na tenké spáry, zdění je tak jednodušší a přesnější.
• Snižují riziko vzniku chyb při zdění.
• Méně malty znamená méně vody při zdění, a tedy méně stavební vlhkosti ve zdivu, takže stavba rychleji vyschne.
• Díky malé spotřebě malty se ušetří místo na staveništi.
• Mají dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
• Příčné děrované cihly mají již při tloušťce 380 mm dostatečný tepelný odpor v případě, že se použije tepelně izolační malta s omítkou v příslušné tloušťce.
• Patří k ucelenému stavebnímu systému, který obsahuje prvky pro různé účely použití a jejich doplňky, překlady, stropní systém, malty a omítky
• Mají větší nasákavost.

Pokud nechcete investovat do tepelné izolace,

zvolte si větší tloušťku zdiva - informujte se přímo u výrobců o tepelně technických parametrech jednotlivých výrobků.
 

Při rozhodování, jaký typ konstrukce a materiálů použít při výstavbě chaty,

je důležité zaměřit se na tepelně technické vlastnosti materiálů, čili tepelný odpor, a součinitel prostupu tepla. Jsou to vlastně protipóly a platí, že čím je součinitel prostupu tepla nižší, tím hospodárněji se dům vytápí a tím větší bude i úspora energie.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyplatí se pojistit víkendovou chalupu?

O víkendu chce každý především odpočívat, sportovat a také si užívat pohodlí. Nejlépe, pokud je to v přírodě, v...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Rekonstrukce bytového jádra - návrh, dodavatel materiálu a realizační firma

Bytové jádro je ohyzdnost, které stále ještě “zdobí” některé starší panelové byty. Kromě toho, že jsou...
více…

Betonová střešní taška - krytina s dlouhou životností a univerzálním použitím

Betonové střešní tašky, přestože první byly automatickou linkou vyrobeny před téměř sto lety, se stále těší...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Hrubá stavba - materiál a časový plán

Pokud sníte o rodinném domě, měla by vás zaměstnávat spousta otázek. Pomineme-li finance, které již máte...
více…

Stavba zděných domů

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že téměř tři čtvrtiny soukromých stavitelů se rozhodnou pro zděnou stavbu....
více…

Okapy, žlaby a jejich údržba na chalupě

Tak jako na rodinném domě, i na chalupě je důležité nezapomínat na revizi okapů a žlabů. Odborníci doporučují...
více…

Zateplení chaty a chalupy

Dodatečné kontaktní zateplování rodinných domů a objektů s celoročním užíváním představuje poměrně vysokou...
více…

Podlahy a jejich údržba na chalupě

Podlahy na chalupách, zejména na těch neudržovaných, jsou dlouhodobě namáhány především neodvětrávanou...
více…