Betonová střešní taška - krytina s dlouhou životností a univerzálním použitím

Betonové střešní tašky, přestože první byly automatickou linkou vyrobeny před téměř sto lety, se stále těší velké oblibě u stavebníků. Jsou mimořádně odolné proti přírodním vlivům a jejich cena není nijak závratná. Snadno se pokládají. Pokud jsou vyrobeny z kvalitních surovin, mají i velmi dlouhou a bezproblémovou životnost.

betonová taška, střešní krytina, beton

Betonová střešní krytina je ekonomičtějším variantou skládané tašky

ve srovnání s keramickou. Díky kompletnímu sortimentu a variacím barev a tvarů ji lze použít na všechny typy budov - od moderních společenských objektů přes rodinné domy, vysokohorské chaty až po rekonstrukce památek. Kvalitní materiál zaručuje betonovým taškám vynikající pevnost, což je výhodné při náhlých změnách počasí, jako jsou krupobití či bouře, ale i při mechanickém tlaku na střechu, například při pohybu na střeše. Vhodná je i v náročnějších povětrnostních podmínkách, neboť se vyznačuje nízkou nasákavostí a s tím související vysokou mrazuvzdorností.

Způsoby ukládání betonové krytiny

  • jednoduché pokládání velkoformátových tašek pro rovinné plochy střechy od 15 ° do 90 °
  • dvojité kladení maloformátových tašek pro převážně rovinné plochy střechy a zaoblené tvary (kužely, volská oka a podobně) od sklonu 25 ° do 90 °

Rozdíl mezi oběma druhy pokládání spočívá v minimálním sklonu střechy, v laťování, v množství tašek na jeden čtvereční metr.

Výroba

Betonová taška se vyrábí z portlandského cementu, písku, vody a příměsí. Stejně jako keramická taška, i betonová může být zhotovena ražením nebo tažením. Měkká taška po úpravě povrchu tvrdne ve vytvrzovací komoře a vzápětí na vzduchu, kde po několika dnech získá konečnou pevnost. Povrch betonové tašky může být hladký nebo granulovaný, lišit se může i barvou. Pro barvení betonové tašky teoreticky lze použít všechny barvy. Paleta barev je však omezena výlučným použitím anorganických pigmentů, neboť pouze pomocí nich lze dosáhnout světlostálého zbarvení. Betonová taška se barví přidáváním těchto pigmentů do suroviny při míchání (vznikne homogenní zbarvení celého průřezu). Černé, hnědé, červené zbarvení a odstíny těchto barev se získají přidáním čistých pigmentů oxidů železa. Modré a zelené zbarvení se dosáhne pomocí jiných stabilních (málo reaktivních) oxidů kovů. Vyrábí se i betonová taška s přirozeným zbarvením bez barevných příměsí a povrchové úpravy.Na tašky bez povrchové úpravy mohou vzniknout výkvěty v důsledku karbonizace, které jsou při světle šedém odstínu betonové tašky sotva viditelné.

Vlastnosti

Z chemického hlediska v betonu vznikají degradující účinky vlivem vody, půdy a plynů, které se mohou působit rozpouštět a (nebo) rozrušovat. Degradující účinek vyvolávají zejména zředěné kyseliny vznikající ve vzduchu působením škodlivých plynů. Mezi škodliviny patří oxid siřičitý a oxid dusíku, které se ve vodě rozpouštějí na kyselinu siřičitého a kyselinu dusičnou (kyselý déšť).Účinek reakcí při rozpouštění však působí pouze na povrch a je zanedbatelný. Rozrušující účinky mohou v důsledku velkého zvětšení objemu vyvolat ve struktuře cementového kamene trhliny. Aby byla dosažena dostatečná chemická odolnost, musí se dodržet určitá opatření, jako jsou výběr vhodných surovin, výroba co nejhutnějšího betonu a jeho velmi důkladné zpracování a ošetřování. Betonové tašky tvrdnou dlouhý čas. Během tvrdnutí se betonové tašky musí správně skladovat. Propustnost vody cementové malty nebo betonu s vysokým stupněm zhutnění je velmi malá. Nastavením vodního součinitele (méně než 0,4) vznikne v cementovém kameni málo kapilárních pórů. Betonová taška, která odpovídá požadavkům týkajícím se únosnosti a propustnosti vody (bez překapávání na spodní straně po 20 hodinách), je podle zkušeností odolná proti mrazu, pokud se tyto hodnoty dosáhnou po 25 cyklech zmrazování a rozmrazování.

Nosná konstrukce pro betonovou krytinu

Střešní latě jako podklad pro betonovou krytinu musí odpovídat předepsaným normám. Tloušťka latí je závislá na vzdálenosti krokví, klimatickými a jinými zatíženími dle normy ČSN 73 0035, musí však mít rozměry minimálně 30 x 50 mm (při maximální osové vzdálenosti krokví 90 cm) nebo 40 x 60 mm (při osové vzdálenosti krokví 1 až 1, 2 m). Při větší vzdálenosti je třeba průřez latí posoudit statickým výpočtem. Při realizaci bednění nebo aplikaci difuzní fólie musí být použity kontralatě 50 x 50 mm, které se kladou souběžně na krokve. Při nižších sklonech střechy a délce krokví více než 10 m je potřebný větší průřez kontralatí.

Tvarová variabilita

Z hlediska tvaru má betonová krytina mnoho možností.Osvědčená a velmi rozšířená je tzv.. bobrovka. Svými malými rozměry je vhodná k překrytí i komplikovanějších střech a zakřivení. Mezi jinak tvarované patří například krytina z vlnovek, z korýtek, jednodrážková a dvoudrážková taška. Některé společnosti nabízejí i velkoformátovou tašku, jejíž hlavní výhodou je nižší hmotnost ve srovnání s běžnými těžkými taškami. Výrobci nabízejí kromě klasické tašky i originální příslušenství (stoupací plošinu, tašku antény, odvětrávací tašku, poloviční i koncovou tašku, hřebenáč ...), díky kterému je střecha dokonale chráněna před povětrnostními vlivy a klempířské práce lze omezit na minimum.

Montáž

Betonová krytina se většinou ukládá na laťování, pod kterým je upevněna pojistná hydroizolace.Vodonepropustnost krytiny zabezpečuje systém drážek, které do sebe po uložení zapadají.Tašku lze obvykle použít na šikmé a strmé střechy se sklonem 35 až 60 °, ale při jistých podmínkách se může použít již při sklonu 15 °.

Montážní rady

  • Při práci na střeše je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy.
  • Po většině betonových tašek lze chodit, ale musí se vždy stoupat na prostřední část tašky, aby se neodlomily krajní části. Na odvětrávací tašky a protisněhové tašky se nesmí stoupat.
  • U tašek s hladkým povrchem, zvláště když jsou mokré, je vyšší možnost uklouznutí a pádu jako u mokrých tašek, které mají povrch z granulátu.
  • Na řezání se doporučuje použít stacionární (stolovou) řezačku s diamantovým kotoučem a odsavačem prachu. Prach od řezání, který se usadil na povrchu tašky, třeba ihned odstranit.
  • Jako pojistka proti silnému větru se musí upevnit tašky podél okrajů střechy. Podle předpokládané síly větru třeba tašky bez ohledu na sklon střechy po celé ploše zajistit příchytkami, případně pozinkovanými šrouby, respektive hřebíky.
  • Aby krytina působila harmonicky, doporučuje se při pokrývání plynule odebírat a míchat tašky alespoň ze tří palet současně.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Okapový systém na domě je třeba pravidelně a pečlivě kontrolovat

Pečlivá kontrola okapového systému se vyplatí. Odborníci doporučují takovou prohlídku provádět alespoň dvakrát...
více…

Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…