Bezpečné používání elektrických nástrojů

Přenosné elektrické nástroje jsou skvělí pomocníci na pracovišti i při opravách a rekonstrukcích doma. Existují však pro ně základní bezpečnostní pravidla.

Těmi byste se měli řídit, kdykoli s nástroji pracujete, abyste předešli vážnému zranění sebe nebo druhých.  Základním z nich je nikdy nedovolit dětem, aby se dotýkaly elektrických nástrojů, a stále na nástroje dohlížet, když jsou děti poblíž.

Údržba

Bezpečnost u elektrických nástrojů začíná u jejich pravidelné a správné údržby. Před každým použitím zkontrolujte přívodní kabel, jestli na něm nejsou odhalené dráty, a ověřte si, že kabel pevně drží u nástroje. Pohyblivé součásti promazávejte olejem dle doporučení výrobce a podle potřeby je vyměňujte, především nože a řezací kotouče. Než začnete s nástrojem pracovat, zkontrolujte také, že jsou funkční všechny bezpečnostní a ochranné prvky.

Správné používání

Vždy používejte na každou práci správný elektrický nástroj. Řiďte se návodem výrobce na správné použití. Při práci vždy noste ochranné pomůcky, jako jsou pracovní rukavice a ochranné brýle, a stále mějte přehled o tom, kde se nachází kabel, abyste o něj nezakopli nebo ho nepřeřízli. Přenosné nástroje vždy přenášejte za držadlo, ne za kabel. Když skončíte práci s nástrojem, odpojte ho ze zásuvky a odložte stranou.

Vaše pracoviště

Při práci vždy mějte dostatek světla, abyste dobře viděli na to, co děláte. Nástroje a zařízení, které právě nepoužíváte, nechávejte vypnuté a bokem. Když bude s elektrickým nástrojem pracovat na žebříku, mějte vždy při sobě někoho, kdo na Vás dohlédne, a dávejte dobrý pozor, kudy vede prodlužovací kabel.  Nedovolte nikomu pobíhat po pracoviště, obzvlášť v okolí přívodních kabelů. Udělejte si čas a připravte si pracoviště na bezpečné a správné používání nástrojů. Větší předměty, které potřebujete řezat, si připevněte a vždy mějte po ruce pomocníka, abyste mohli práci provádět bezpečně.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečností pravidla pro elektrické nářadí

Elektrické nástroje se používají běžně, ale přitom také běžně nesprávně. Při práci s nimi je nutné...
více…

Bezpečné zacházení s elektrickými nástroji

Kvůli rozšířenosti elektrických nástrojů si mnozí uživatelé mohou myslet, že vědí vše o bezpečné práci s...
více…

Jak kupovat sněhovou frézu II.

Na kvalitní odstraňování sněhu nepotřebujete tu nejsilnější nebo nejširší sněhovou frézu. Na menší...
více…

Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…