Bezpečnostní pravidla pro používání elektrického nářadí

Elektrické nářadí a nástroje jsou každodenní součástí života mnoha lidé po celém světě, a to ať v domácím nebo v pracovním prostředí.

Odborníci poznamenávají, že nesprávné použití nástrojů může vystavit uživatele nebezpečí padajících, odletujících či abrazivních předmětů, stříkající kapaliny, nebezpečných výparů, plynů nebo prachu. Asi 8% úrazů v průmyslu v USA je zaviněno nesprávným použitím ručních nástrojů, a přitom většině nehod je možné předejít dodržováním odpovídajících bezpečnostních předpisů.

Noste vhodné oblečení

Při práci s elektrickými nástroji nikdy nenoste volné oblečení. To toho se počítají šátky, šňůry, náhrdelníky, náramky a další visící doplňky a šperky, které by se mohly v mechanismu zachytit. Dlouhé vlasy je nutné stáhnout dozadu a připevnit. Při práci byste měli vždy nosit pracovní boty s neklouzavou podrážkou a s kovovou špičkou. Nikdy nenoste boty s otevřenou špičkou. Používejte vždy vhodné ochranné brýle na ochranu očí, a to ať obsluhujete jakýkoli elektrický nástroj. Většina elektrických nástrojů produkuje značný hluk, proto jsou vhodná sluchadla nebo zátky do uší.

Řiďte se instrukcemi

Se všemi elektrickými nástroji je možné pracovat bezpečně, pokud obsluhující osoba zná a dodržuje správné postupy. Než začnete pracovat s jakýmkoli nástrojem, vždy si nejprve přečtěte a pochopte návod výrobce na obsluhu. Stejný typ nástroje, avšak od jiného výrobce, může mít jiné bezpečnostní prvky nebo odlišný pracovní postup. Proto byste si nikdy neměli myslet, že znáte správné použití nového elektrického nástroje! Odborníci doporučují si přečíst všechny bezpečnostní štítky a nálepky na nástroji a řídit se jimi. Pokud si nejste jisti, jak nástroj správně používat, nepoužívejte ho.

Všeobecné instrukce

Odborníci dále varují před taháním a škubáním za elektrický kabel, když ho chcete odpojit ze zásuvky. Přenosné nástroje nikdy nepřenášejte za elektrický kabel, který je také potřeba chránit před vysokými teplotami, ostrými předměty a látkami na bázi ropy. Nástroje je vždy nutné odpojit ze zásuvky předtím, než je začnete čistit nebo provádět servis. Na pracovišti udržujte pořádek a osoby, které s nástroji nepracují, by se měly zdržovat v dostatečné vzdálenosti.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Údržba sekačky a bezpečnost při práci

Většina úrazů spojených se sekačkami na trávu je způsobena odlétajícími kameny nebo předměty, které člověka...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou III

Každý rok přijde mnoho dětí k vážnému úrazu zaviněnému sekačkou. Sekačky jsou nebezpečné, většině úrazů...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou užitečné stroje, mohou však být velmi nebezpečné. Každý rok se jimi zraní mnoho lidí....
více…