Bezpečné zacházení s elektrickými nástroji

Kvůli rozšířenosti elektrických nástrojů si mnozí uživatelé mohou myslet, že vědí vše o bezpečné práci s nimi. Elektrické nástroje však mohou být nebezpečné, pokud je nepoužíváte správně.

Úrazy jimi způsobené podle odborníků představují velký podíl případů ošetřených na pohotovosti. Také statistiky ukazují stinnou stránku používání elektrických nástrojů a utvrzují v potřebě jasných bezpečnostních pravidel.

Největší nebezpečí

Všechny elektrické nástroje ke svému chodu vyžadují elektřinu, a to ať už se zapojují do zásuvky nebo jsou akumulátorové. Největším nebezpečím u všech elektrických nástrojů je zásah elektrickým proudem. Proto bezpečnostní manuály, články i výcvikové programy zdůrazňují nutnost vyhýbat se vodě, nepoužívat nástroj s opotřebeným motorem či kabelem, kontrolovat, že je nástroj dobře izolovaný a neodstraňovat uzemňovací prvky.

Výcvik

Aby se předešlo úrazu nebo smrti při práci s elektrickým nástrojem, neměl by s ním pracovat nikdo, kdo k tomu není proškolen. Výcvikové programy (rekvalifikační kurzy apod.) pro určité zaměstnání poskytnou uživatelům vysvětlení všech nebezpečí, která mohou být s nástrojem spojená v závislosti na jeho prvcích a funkci. Výcvik nemusí být formální, stačí být poučen zkušeným pracovníkem. Běžný domácí uživatel elektrického nástroje se s ním může naučit pracovat sám tak, že si důkladně prostuduje všechny manuály a bude se jimi přesně řídit.

Bezpečné oblečení a ochranné pomůcky

Odpovídající ochranné pomůcky a vhodné pracovní oblečení jsou podstatné pro bezpečnou práci s elektrickými nástroji. Nástroje mohou zachytit volné oblečení, dlouhé vlasy nebo šperky a vtáhnout uživatele do nebezpečí. Proto by uživatelé elektrických nástrojů neměli tyto věci nosit a vlasy si měli vždy dobře sepnout. Navíc by při práci měli používat ochranné brýle a zátky do uší.

Nejnebezpečnější nástroje

K nejnebezpečnějším nástrojům patří všechny, které mají nože a ostří (např. kotoučové a jiné pily, sekačky na trávu, štípače na dřevo). Avšak nástroje, které vrtají nebo proděrovávají (elektrické hřebíkovačky), jsou také velmi nebezpečné.  Uživatelé si proto musí být jisti, že nástroj má funkci automatického vypnutí a všechny chrániče. Také se nedoporučuje pracovat o samotě, a to ani v případě, že je pro práci uživatel vyškolen.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Údržba sekačky a bezpečnost při práci

Většina úrazů spojených se sekačkami na trávu je způsobena odlétajícími kameny nebo předměty, které člověka...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou III

Každý rok přijde mnoho dětí k vážnému úrazu zaviněnému sekačkou. Sekačky jsou nebezpečné, většině úrazů...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou užitečné stroje, mohou však být velmi nebezpečné. Každý rok se jimi zraní mnoho lidí....
více…