Bezpečností pravidla pro elektrické nářadí

Elektrické nástroje se používají běžně, ale přitom také běžně nesprávně. Při práci s nimi je nutné dodržovat správné a bezpečné techniky a opatření.

Nástroje, jako je elektrická bruska, rotují velmi vysokou rychlostí, takže obyčejné přehlédnutí může vést k vážnému úrazu.

Začněte bezpečně

Elektrické nástroje musíte respektovat za všech okolností. Protože je většina z nich elektrická, obvykle mívají přívodní kabel. Zkontrolujte kabel, jestli nenajdete známky poškození, opotřebení nebo pokroucení. Pokud jsou odhalené dráty uvnitř, nástroj nepoužívejte. Než začnete s nástrojem pracovat, ujistěte se, že jsou na místě všechny chrániče a ochranné vybavení.

Používejte osobní ochranné pomůcky

Dále je nutné vždy používat vhodné osobní ochranné pomůcky. Při práci se všemi ručními nástroji je potřeba nosit ochranné brýle. V mnoha případech je potřebná také ochrana sluchu a pracovní rukavice, abyste byli maximálně chráněni. V závislosti na pracovním prostředí mohou být potřeba také pevné pracovní boty a helma.

Dávejte pozor

Při práci s elektrickým nástrojem nenechejte odvádět svoji pozornost. Veškerou pozornost věnujte své práci, a pokud by Vás někdo vyrušil, přestaňte pracovat, dokud práci nebudete opět moct věnovat celou pozornost. Nepozorní pracovníci dojdou často k úrazu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Údržba sekačky a bezpečnost při práci

Většina úrazů spojených se sekačkami na trávu je způsobena odlétajícími kameny nebo předměty, které člověka...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou III

Každý rok přijde mnoho dětí k vážnému úrazu zaviněnému sekačkou. Sekačky jsou nebezpečné, většině úrazů...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou užitečné stroje, mohou však být velmi nebezpečné. Každý rok se jimi zraní mnoho lidí....
více…