Bezpečnost u ručních elektrických nástrojů

Existuje celá řada ručních elektrických nástrojů (nářadí), které se liší svým typem a velikostí. U každého typu však existují nějaká nebezpečí.

Zaměstnanci i domácí kutilové by měli o těchto nebezpečích vědět, stejně tak jako jak předejít úrazům při práci s nimi.

Školení na pracovišti a opatrnost doma

Pracovníci vždy musí být zaškoleni pro práci s elektrickým nástrojem, který budou používat. Kromě všeobecného bezpečnostního školení je nutné také další školení pro specifické nástroje a typy práce.

Kutilové doma rovněž často potřebují elektrické nástroje, takže by si vždy měli nejprve přečíst manuál s návodem a s bezpečnostními typy, který je přiložený k nástroji, než nástroj začnou používat. 

Používejte správný nástroj správným způsobem

Častou příčinou zranění u elektrických nástrojů je použití nástroje na něco jiného, než za co je určen. Například pokud pila nebo kotouč pily není určený na řezání určitého materiálu, měli byste si vždy raději opatřit odpovídající kotouč než riskovat zranění při použití nesprávného.

Pro maximální bezpečnost je rovněž důležité správná manipulace s nástrojem. Odborníci varují před přenášením elektrických nástrojů za kabel a odpojováním nástroje ze zásuvky taháním za kabel. Tyto praktiky vedou k poškození nebo uvolnění kabelu, takže nástroj už nebude bezpečný.

Prohlížejte a kontrolujte

Ať už doma nebo na pracovišti, důkladnou kontrolou nástrojů před použitím předejdete nehodám a zraněním. Ověřte si, že žádná součást nechybí, např. chrániče sloužící k ochraně rukou a prstů před pořezáním. Také zkontrolujte funkčnost bezpečnostního spínače, který je zde pro případ zpětného rázu nebo upadnutí nástroje.

Elektrický kabel a zástrčku zkontroluje, jestli nenajdete praskliny, roztřepení nebo mezeru mezi povrchem a dráty uvnitř. Zkontrolujte, že kotouč pily, vrták, brusný pás apod. pevně drží na místě a že je v dobrém stavu. Před použitím také prohlédněte odnímatelné a rozbitné součásti každého nástroje.

Nebezpečí spojená s elektřinou

Elektrické nástroje mohou mít bezpečnostní prvky různého typu. Zástrčky kabelů mají uzemňovací drát. Nástroje s dvojitou izolací drátů poskytují lepší ochranu před zásahem elektrickým proudem. Dalším bezpečnostním prvkem je jistič, který funguje společně s dalším prvky.

Nepracujte na vlhkém nebo mokrém povrchu, práci si raději přesuňte na suché místo nebo počkejte, až bude venku sucho.  

Ochranné oblečení

Noste ochranné oblečení, elektrikářské rukavice, dobré pracovní boty a další ochranné oblečení odpovídající používanému nástroji a prováděné práci. 

Naučte děti bezpečně zacházet s nástroji

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické nástroje, pokud nemají odpovídající školení a dohled. Zvažte také bezpečnostní třídu nástroje, která bývá na nástrojích renomovaných značek uvedená.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečností pravidla pro elektrické nářadí

Elektrické nástroje se používají běžně, ale přitom také běžně nesprávně. Při práci s nimi je nutné...
více…

Bezpečné zacházení s elektrickými nástroji

Kvůli rozšířenosti elektrických nástrojů si mnozí uživatelé mohou myslet, že vědí vše o bezpečné práci s...
více…

Jak kupovat sněhovou frézu II.

Na kvalitní odstraňování sněhu nepotřebujete tu nejsilnější nebo nejširší sněhovou frézu. Na menší...
více…

Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…