Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s motorem by také u nich měla být bezpečnost na prvním místě.

. S pomocí následujících tipů můžete odstraňovat sníh bezpečně, za kratší čas a s menší námahou než při odhazování lopatou.

Postup před zapnutím sněhové frézy

 • Musíte být dobře obeznámeni se všemi ovládacími prvky a s jejich správnou funkcí. Přečtěte si dobře bezpečnostní instrukce v manuálu k fréze. Je důležité vědět, jak frézu v případě nutnosti rychle zastavit a odpojit.
 • Nikdy nedovolte pracovat s frézou dětem do 14 let. Děti a mladí lidé nad 14 let by si měli nejprve přečíst manuál a pochopit popsané instrukce a pravidla bezpečného chodu. Než poprvé sněhovou frézu zapnou, projděte s nimi tato bezpečnostní pravidla.
 • Naplánujte si vzor, podle kterého budete s frézou postupovat, abyste předešli odhazování sněhu na silnici, na kolemjdoucí lidi, na Váš dům, auto apod.. Předmět odmrštěný frézou může způsobit vážný úraz.
 • Prohlédněte nejprve plochu, kterou budete frézou čistit. Odstraňte rohožky, noviny, klacky, desky a jiné předměty, na kterých byste mohli uklouznout nebo je frézou odmrštit.
 • Při práci se sněhovou frézou vždy používejte ochranné brýle a sluchadla. Ochranné brýle používejte i při nastavování nebo opravách frézy.
 • Pamatujte na to, že volné oblečení se může připlést do pohyblivých částí frézy. Při práci s frézu proto nenoste dlouhé šály, šátky apod..
 • Pokud máte frézu s elektrickým startováním, používejte pouze vhodný venkovní prodlužovací kabel a uzemněnou zásuvku.
 • Když budete čistit plochu vysypanou štěrkem, přizpůsobte výšku krytu šneku.
 • Než motor nastartujete, nezapomeňte zapojit všechny ovládací páčky.

Postup když je sněhová fréza v běhu

 • Myslete na prvním místě na bezpečnost práce. Nikdy se nepokoušejte změnit nastavení motoru nebo ho opravit, když motor běží, pokud to není vysloveně uvedeno v manuálu.
 • Kolem frézy vytvořte bezpečnostní prostor, aby okolostojící lidé, děti a zvířata zůstali v dostatečné vzdálenosti. Ten by měl přestavovat okruh alespoň 20 metrů kolem zapnuté frézy. Pokud do tohoto prostoru někdo vstoupí, frézu zastavte.
 • Při práci s frézou dávejte pozor, abyste neuklouzli a nespadli. Když pojedete s frézou pozpátku, dávejte obzvlášť velký pozor na své nohy.
 • Bude chvíli trvat, než si fréza zvykne na chladné počasí. Než začnete s odklízením sněhu, nechejte frézu a její motor se aklimatizovat na venkovní teplotu.
 • Nepoužívejte frézu na příkrých svazích. Při odklízení sněhu na mírných svazích buďte vždy mimořádně opatrní. Pokud hustě sněží nebo je omezená viditelnost, frézu nepoužívejte.
 • Když je motor frézy zapnutý, nikdy nečistěte ucpaný komínek a jeho okolí rukou. Motor vypněte a počkejte u rukojeti, až se všechny pohyblivé části zastaví. Nástroj na čištění sněhové frézy bývá připevněný na zadní straně krytu šneku. Jím vyhazovací komínek bezpečně vyčistěte.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak ve sněhové fréze vyměnit olej

Správná péče o sněhovou frézu, do které spadá také výměna oleje, přispívá k tomu, aby Vám fréza dlouho...
více…

Jak ve sněhové fréze najít karburátor

Když budete umět najít a vyčistit karburátor ve sněhové fréze, vyhnete se značným výdajům za opravy. Karburátor...
více…

Jak upravit napětí řemenu sněhové frézy

Sněhové frézy mají spirálový šnek, který nabírá sníh a odhazuje ho na některou stranu. Šnek je poháněn...
více…

Jak u sněhových fréz předcházet problémům souvisejícím s palivem

Sněhové frézy bývají vyrobeny tak, aby vydržely mnoho let bezproblémového používání, to se vztahuje i na...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru II.

Benzínové sněhové frézy používají k startování motoru startovací šňůru. Časem se však šňůra opotřebuje,...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru

Existuje mnoho věcí, které Vás mohou při odklízení sněhu zastavit. Snad nejnepříjemnější z nich je přetržená...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen šneku

Sněhová fréza vyžaduje pravidelnou údržbu, aby dobře fungovala i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jednou ze...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen II.

Řemen ve sněhové fréze se svou funkcí a uložením podobá řemenu v autě. Pokud jste někdy vyměňovali řemen v...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen

Pokud jste také zažili okamžik, kdy Vám při odklízení sněhu praskl řemen ve fréze, potom víte, jak dobré je...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…