Dřevo-hliníkový fasádní systém

Pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy jsou z hlediska tepelných zisků v zimním období zajímavé důležité velké zasklené plochy.

stavba domu, fasády, energie, dřevěné nosné konstrukce

Dřevo-hliníkový fasádní systém

Tepelné zisky lze dosáhnout i pomocí fasádních systémů. Zasklené fasádní systémy se (pro pevnost) nejčastěji vyrábějí z hliníkových profilů. Hliník má vysokou tepelnou vodivost, s tím souvisí i větší pravděpodobnost vzniku tepelných mostů v konstrukci, které jsou v EPD nepřípustné. Řešením je využití dřevo-hliníkových fasádních systémů, kde nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky, které mají v porovnání s hliníkovou konstrukcí příznivější izolační vlastnosti.

Další výhodou dřevěné nosné konstrukce je

její minimální délková tepelná roztažnost, proto není nutná velká dilatace při velkoformátových fasádách. Samozřejmě, je nutná dilatace na hliníkových vnějších profilech, které na rozdíl od dřevěné nosné konstrukce tepelně pracují.Dřevo lze spojovat čistými spoji v jakémkoliv rovinném úhlu, pomocí skrytých kovových spojovacích prostředků. Takové řešení spojů následně nemá rušivý vliv při pohledu na interiérovou stranu fasády. Tepelně technické vlastnosti takových konstrukcí ve velké míře závisí zejména na použitém zasklení, protože to tvoří největší část fasád. U oken pro nízkoenergetické budovy se tepelně technické vlastnosti zasklení pohybují pod hodnotou U g ≤ 0,8 W / (m 2. K). Hodnota celkového součinitele prostupu tepla pro fasádní systémy dosahuje až U cw = 0,64 W / (m 2. K). Tato hodnota je určena pro standardizované rozměry rámů 1,23 × 1,48 m. Stejně jako dřevo-hliníková okna, i dřevo-hliníkové fasádní systémy mají z Institutu energeticky pasivního domu v německém Darmstadtu certifikát vhodnosti do EPC.

Výhody dřevo-hliníkového fasádního systému

• návrat dřeva do novodobé architektury
• čistý a jednoduchý konstrukční detail realizace fasády
• nosný dřevěný prvek přiznán v interiéru
• řešení vhodné pro náročné projekty fasád
• prodloužení životnosti dřevěných konstrukcí (hliník z exteriérové ​​strany)
• minimální péče a údržba
• velká variabilita barevných odstínů
• vhodné řešení pro kombinaci s posuvnými systémy (HS portál - zdvižně-posuvné dveře)
• možnost vsazení otevíraných oken a dveří do fasády
• tepelně izolační vlastnosti splňující přísné normativní požadavky
• velká variabilita tvarů a rozměrů při návrhu fasády
• možnost snížení nadměrných solárních zisků

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Teplovzdušné vytápění, tepelná čerpadla a využití elektrické energie

Díky zvyšujícímu se zájmu o šetření energiemi se v současnosti význam teplovzdušného vytápění stále zvyšuje....
více…

Tipy na úsporu energií v domácnosti

Jistě jste již slyšeli o tom, jak se dají ušetřit desítky korun jen tím, že domácí spotřebiče nenecháte v režimu...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…