Nosné konstrukce


Stavba zděných domů

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že téměř tři čtvrtiny soukromých stavitelů se rozhodnou pro zděnou stavbu....
více…

Jaké spoje se používají v dřevěných konstrukcích?

Dřevo bylo v historii stavebnictví nejpoužívanějším materiálem pro střešní konstrukce. S vývojem se postupně...
více…

Jaké jsou výhody a nevýhody betonových konstrukcí?

Beton je nejběžnější a nejrozšířenější stavivo naší doby. Beton je stavivo, které vzniká stmelením kameniva s...
více…

Jak ochránit konstrukční oceli proti korozi?

Ocel vstoupila bezpochybně i do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních...
více…

Jaké jsou vlastnosti a použití vodorovné nosné konstrukce?

Jejich účelem je přenášet zatížení do svislých konstrukcí. Současně ztužují horizontálně stavbu a zamezují...
více…

Kovové nosné konstrukce, hliník

Kovy jsou chemické prvky, které jsou velmi často využívány pro svoje fyzikální vlastnosti a pro svoji snadnou...
více…

Jaké jsou výhody ocelové nosné konstrukce?

Ve stavebnictví pojem nosná konstrukce znamená základ (kostru) celé stavby. K jejím hlavním funkcím patří hlavně to,...
více…

Jak se dělí betonové nosné konstrukce?

Historie Začátek 19. století přinesl zásadní zlom ve vývoji architektury. Zemědělská společnost se mění na...
více…