Teréní úpravy


Návrh stavební jámy a výkopové práce

Před jakýmkoliv zásahem do země je třeba dostatečně znát přírodní prostředí, ve kterém se bude rodinný dům...
více…

Jak na realizaci výkopu?

Před zahájením provádění zemních prací geodet vytyčí osazení rodinného domu v daném území. Zároveň se...
více…

Jak odvodnit stavební jámu?

  Pokud dno stavební jámy sahá pod úroveň hladiny podzemní vody, musí se vyřešit odvodnění stavební jámy. Voda...
více…

Jak upravit terén na stavbě?

Před jakýmkoliv zásahem do zemního tělesa je třeba dostatečně znát přírodní prostředí, v němž se bude rodinný...
více…

Jak navrhnout stavební jámu?

Správný návrh konstrukčního řešení stavební jámy závisí od výsledků průzkumu podloží, typu základové...
více…