Jak napsat úvahu?

Slovní zásoba:

Vy - jako autor - budete hodnotit PROBLÉM - zaujmete osobní postoj - vlastní hodnocení

 

Slohový postup:

výkladový (úvahový) - budete totiž problém "vykládat" = vysvětlovat ze svého zorného úhlu

 

Jazykový styl:

populárně-naučný, případně umělecký

využívejte prvky uměleckého stylu:

řečnické otázky, přirovnání, frazeologizmy (zopakujte si frazeologizmy z Bible a antiky)

buďte tvořiví, chytří a upřímní

usilujte o novost, působivost a pestrost vyjádření

na začátku si napište krátkou osnovu: pár bodů

 

Důležité je, vytvořit si krátkou osnovu (např. pár otázek: 3 - 4 podle rozsahu práce a pak na ně psát svůj názor jako odpověď.

 

Kompozice:

1. úvod, 2. Jádro, 3. závěr

Důležitá je návaznost a logičnost textu - držte se osnovy - neskákejte z myšlenky na myšlenku - vše musí mít svou logickou nit. Úvod může být jen jedna věta, řečnická otázka, za kterou může následovat Váš názor, jako pokus o odpověď na otázku, kterou jste začali. Můžete začít citací (pokud nepůjde o parafrázi, napište ho s uvozovkami). Po tomto úvodu přejděte in medias res - přímo k věci (Vaše myšlenky, názory, postoje...). Závěr může být stejný jako úvod - jednou větou, řečnická otázka, za kterou nepřichází odpověď, může být citátem ...

V úvaze se nic nového neodkrývá a nevysvětluje - ale věci, o kterých píšete, hodnotíte z Vašeho osobního zorného úhlu!

 

POZOR na nejzávažnější CHYBY:

  1. Nesklouzněte k výkladu (nepoučujte, neargumentujte).
  2. Nesklouzněte k vyprávění (nepište příběhy s dějem, nemluvte vlastní zkušenosti a zážitky).
  3. Pozor na odklon od tématu - nezačínejte psát vlastní téma.
  4. Používejte odstavce - 1 ODST = 1 Myšlenkový celek (1,5 -2 cm od kraje začátek psaní - 5 mezer na počítači).
  5. Pozor na opakování "tentovacích výrazů" - tento, to, toto, tato, tam - pokuste se je nahrazovat synonymy.
  6. Nezačínejte větu záměnám JÁ - ne Já si myslím, - ale Myslím si ...
  7. Dejte si pozor na opakování stejného slova bezprostředně za sebou - pokud nejde o zdůraznění (například pokud chcete zdůraznit nějaké slovo a "naschvál" ním začínáte několik vět za sebou - jde totiž o umělecký prostředek - anafora) .

 

Na první stranu už nepište název práce ani žánr, začněte odstavcem a první větou práce (často čleňte text na odstavce).

 

Pište čitelně, psacím písmem normální velikosti - pokud běžně píšete tištěným, nezapomeňte lišit Velká a malá písmena! - Jinak to znamená, že nevíte, kdy se v textu píše velké písmeno a máte hned sloh plný chyb! Ti z vás, kteří píšete velká písmena, kroťte se a snažte se písmo zmenšit - jinak vaše práce vyzní tak, že úmyslně píšete velká písmena a roztahujete text, což se hodnotí jako závažná chyba! Stejně je to i v případě, že mezi slovy děláte nápadné mezery - každá nápadná mezera je chybou a to i na konci řádku, protože to znamená, že neumíte dělit slova na konci řádků! Text, který napíšete, musí být tedy úhledný, od určeného okraje po druhý okraj (výjimkou je vynechávání místa, které je vlastně vytvořeným odstavcem).

V žádném případě NEŠKRTEJTE! (pokud se spletete, dejte slovo, případně slova do závorek a pokračujte v psaní. Text musí být na první pohled úhledný!).

Nepoužívejte vulgární slova, slangové slova (pokud použijete slangové slovo, napište ho s uvozovkami, ale ať je dané slovo více výjimkou než pravidlem).

Zapomeňte na neetické myšlenky, protispolečenské názory, názory propagující poškozování lidského zdraví (propagace drog, alkoholu, rasismu, xenofobie, neonacismu ...).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Talent je třeba rozvíjet

Říká se, že mistra dělají maličkosti (ne detaily; to by byl perfekcionalismus). Ty "maličkosti" bývají velmi...
více…

Jak efektivně studovat?

1. Odpojte se od internetu. A začínáme hned jednou z nejtěžších věcí. Je to těžké v dnešní době...
více…

Jak si vybrat stipendijní pobyt v zahraničí?

V současnosti je už běžnou praxí, když vysokoškolský student absolvuje část svých studií v zahraničí....
více…

Kde vzít čas na vzdělávání?

Času je dost. Chuť chybí. Vzdělávat se znamená pracovat. Musíte číst, když se jiní baví. Musíte přemýšlet když...
více…

Tipy pro dobrou paměť

Pozitivní postoj Nemluvme: "Já si to nezapamatuji!", "To není pro mě!", Ale řekněme si: "Já nejsem o nic horší...
více…

Jak na prezentaci?

Na vysoké škole (ale i jinde) se často můžete setkat s předměty, které jsou čistě založeny pouze na prezentacích...
více…

Jak psát cestopisné reportáže?

Zvolte vhodný název! Tak jako zboží prodává do značné míry obal, poutačem článku je jeho titulek. Pokud si na...
více…

Jak se naučit cizí jazyky?

Každý se může naučit cizí jazyk. Učit se cizí jazyk je něco, co může během svého života udělat každý člověk....
více…

Jak psát životopis?

Životopis - krok po kroku Pojmenování - Identifikace • Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické...
více…

Životopis - jak začít?

Předtím než začnete psát svůj životopis: Dejte si záležet na vzhledu svého životopisu Uveďte své schopnosti...
více…