Tipy pro dobrou paměť

Pozitivní postoj

Nemluvme: "Já si to nezapamatuji!", "To není pro mě!", Ale řekněme si: "Já nejsem o nic horší než jiní!", "Já to dokážu!"

 

Koncentrace

Vědomě zaměřme pozornost na podstatu. Čím jsme soustředěnější, tím je naše paměť lepší. Rozložme si cíleně svou energii, nerozptylujme se množstvím informací.

 

Asociace

Vše se vším souvisí. Ptejme se: "Co mi tato situace připomíná?" "Kde jsem se setkal s podobným člověkem?" Podobné otázky nám pomohou při vzpomínání, ale i při zapamatování si nových informací.

 

Selekce

Nezatěžujme si mysl a paměť průměrnými, demoralizujícími a zbytečnými myšlenkami a informacemi. Mysleme kriticky a posuzujme, co skutečně stojí za to pamatovat si.

 

Vizualizace - obrazotvornost

Prostřednictvím mentálních obrazů si vytvářejme vlastní obrazy. V takové formě jsou všechny informace jako jedinečné a neopakovatelné dobře uloženy v naší paměti.

 

Intelektuální zvědavost

Čím máme více znalostí, tím bude další zapamatování si snadnější a rychlejší. Informace vzájemně navazují, nové doplní staré.

 

Stres

Úzkost, strach a deprese přispívají k poruchám paměti. Zaměřují pozornost a veškerou energii na množství zbytečných detailů, zhoršují schopnost koncentrace.

 

Emoce

Čím více je informace spojena se silnou emocí, ať už pozitivní nebo negativní, tím lépe se vtiskne na delší dobu do paměti.

 

Odpočinek

Uvolnění, odpočinek a dostatečný spánek umožňují aby si mozek odpočinul, probouzel se svěží a mysl se naplnila energií.

 

Okysličování

Fyzická a intelektuální aktivita zvýší průtok krve mozkovými cévami, čímž si vytváříme optimální podmínky pro činnost paměti.

 

Procvičování paměti

Sledujme aktivně znalostní soutěže, řešme křížovky a sudoku, hrajme scrabble a podobné hry.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Talent je třeba rozvíjet

Říká se, že mistra dělají maličkosti (ne detaily; to by byl perfekcionalismus). Ty "maličkosti" bývají velmi...
více…

Jak efektivně studovat?

1. Odpojte se od internetu. A začínáme hned jednou z nejtěžších věcí. Je to těžké v dnešní době...
více…

Jak si vybrat stipendijní pobyt v zahraničí?

V současnosti je už běžnou praxí, když vysokoškolský student absolvuje část svých studií v zahraničí....
více…

Kde vzít čas na vzdělávání?

Času je dost. Chuť chybí. Vzdělávat se znamená pracovat. Musíte číst, když se jiní baví. Musíte přemýšlet když...
více…

Jak na prezentaci?

Na vysoké škole (ale i jinde) se často můžete setkat s předměty, které jsou čistě založeny pouze na prezentacích...
více…

Jak napsat úvahu?

Slovní zásoba: Vy - jako autor - budete hodnotit PROBLÉM - zaujmete osobní postoj - vlastní hodnocení   Slohový...
více…

Jak psát cestopisné reportáže?

Zvolte vhodný název! Tak jako zboží prodává do značné míry obal, poutačem článku je jeho titulek. Pokud si na...
více…

Jak se naučit cizí jazyky?

Každý se může naučit cizí jazyk. Učit se cizí jazyk je něco, co může během svého života udělat každý člověk....
více…

Jak psát životopis?

Životopis - krok po kroku Pojmenování - Identifikace • Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické...
více…

Životopis - jak začít?

Předtím než začnete psát svůj životopis: Dejte si záležet na vzhledu svého životopisu Uveďte své schopnosti...
více…