Jak se naučit cizí jazyky?

Každý se může naučit cizí jazyk. Učit se cizí jazyk je něco, co může během svého života udělat každý člověk. Nikdy nejste tak starý na to, abyste se učili cizí jazyk! Učit se nový jazyk představuje vždy náročný úkol, ale při správném přístupu je to zábavné a získáte přitom nesmírný pocit uspokojení. Získáte praktickou znalost, která možná přispěje k tomu, že se naučíte ocenit jiné kultury, že se zlepší vaše pracovní vyhlídky, a že cestování se pro vás stane přínosnější

     

Způsoby, jak se učit cizí jazyk

Jazyk se můžete naučit několika způsoby. Toto jsou jen některé z nich:

 

Použijte kurz pro samouky:

Tento může zahrnovat CD-záznamy, videonahrávky nebo audiokazety, jakož i učebnice. Tento kurz absolvujete sám a současně vpřed, sám hodnotíte své pokroky. Tyto kurzy jsou dostupné pro většinu jazyků v knihkupectvích a knihovnách.

 

Televize a rádio:

Mnohé masmediální společnosti nabízejí jazykové kurzy v televizi nebo prostřednictvím rádia.

 

Surfování po internetových stránkách:

Neustále narůstá počet těch internetových stránek, které nabízejí kurzy cizích jazyků, často včetně zvuku a s obrázky.

 

Učte se společně s učitelem:

Ve většině evropských zemí existují pro dospělé možnosti účastnit se jazykových kurzů, přičemž tyto se poskytují jak veřejnosti, tak i jednotlivcům. Často probíhá výuka ve večerních hodinách. Pokud se budete učit jazyk tímto způsobem, budete mít přátele, kteří vás podpoří a učitele, který vás povede.

 

Učte se v práci:

Stále více zaměstnavatelů zjišťuje, že pokud má být jejich podnik úspěšný, pak je nezbytné, aby jeho zaměstnanci ovládali cizí jazyky. Mnohé společnosti nabízejí jazykové kurzy zdarma nebo na ně přispívají určitou finanční částkou; případně uvolní pracovníky ze zaměstnání, aby se mohli zúčastnit tohoto jazykového kurzu.

 

Jazykové kurzy v zahraničí:

Mnohé jazykové školy a kulturní instituce pořádají kurzy v zemích, kde se mluví jazykem, který se právě učíte.

 

Tyto metody můžete navzájem kombinovat. Můžete použít různé metody v různém čase a podle toho, jakým stylem se učíte a v závislosti od toho: kde žijete (například, zda někde ve Vašem okolí probíhá nějaký jazykový kurz), kolik času máte k dispozici, o které cizí jazyky se zajímáte, co vás motivuje k tomu, abyste se učili cizí jazyk.

 

Tím hlavním, co potřebujete, pokud se chcete učit cizí jazyk, je:

 

Zvědavost:

Pokud Vás zajímá jazyk jako takový, včetně Vašeho mateřského, stanete se dobrým žákem.

 

Přání komunikovat:

Nevadí, že NEPOROZUMÍTE každé jednotlivé slovo, které jste slyšeli či přečetli a také nevadí ani gramatické chyby, kterých se dopustíte. Podstatné je, že porozumíte jádru toho, co chtějí lidé říci, a že oni zase porozumí Vám.

Pokud jste se dosud ještě nikdy neučili žádný cizí jazyk, nemějte obavy! Zvládne to každý! Pokud jste se už někdy učili nějaký cizí jazyk, pak můžete využít tyto zkušenosti a techniky při výuce nového cizího jazyka.

Tempo, jakým se budete učit cizí jazyk, závisí na Vás. Pomáhá však, pokud si umíte na každý den vyhradit pravidelný čas, během kterého se chcete věnovat svému jazyku.

Pokud se mu budete týdně věnovat například 2 až 4 hodiny, můžete v krátkém čase ve svém cizím jazyce udělat slušný pokrok. Důležité však je, abyste byli trpěliví. Některé věci pochytíte velmi rychle, avšak není možné zvládnout jazyk za pouhých pár týdnů!

Permanentně zkoumejte, jak jste v jazyce pokročili. V mnoha kurzech jsou dnes zahrnuty i testy, které Vám pomohou zjistit, co všechno jste se naučili a na co se potřebujete soustředit. Využívejte zdroje ze svého okolí.

Je mnoho věcí, které Vám mohou pomoci upevnit to, co jste se naučili v kurzu, například pokud čtete noviny, posloucháte vysílání zahraniční radiostanice nebo sledujete filmy v původní jazykové verzi.

Nemějte strach a vyzkoušejte své znalosti nového cizího jazyka v praxi. Možná poznáte ve Vašem okolí lidi, kteří mluví jazykem, který se Vy právě učíte. Můžete také využít Internet a e-mailovat s někým ze zahraničí.

Zjistěte si možnosti, jak byste alespoň na pár dní mohli navštívit zemi, v níž se mluví řečí, kterou se právě učíte. Během Vašeho pobytu využijte všechny možnosti a používejte tento cizí jazyk.

Nejdůležitější je uvědomit si skutečnost, že každý člověk se učí jiným způsobem. Takže zkuste přistupovat k učení na základě několika různých přístupových metod a pak uvidíte, která z nich je pro Vás ta nejvhodnější.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Talent je třeba rozvíjet

Říká se, že mistra dělají maličkosti (ne detaily; to by byl perfekcionalismus). Ty "maličkosti" bývají velmi...
více…

Jak efektivně studovat?

1. Odpojte se od internetu. A začínáme hned jednou z nejtěžších věcí. Je to těžké v dnešní době...
více…

Jak si vybrat stipendijní pobyt v zahraničí?

V současnosti je už běžnou praxí, když vysokoškolský student absolvuje část svých studií v zahraničí....
více…

Kde vzít čas na vzdělávání?

Času je dost. Chuť chybí. Vzdělávat se znamená pracovat. Musíte číst, když se jiní baví. Musíte přemýšlet když...
více…

Tipy pro dobrou paměť

Pozitivní postoj Nemluvme: "Já si to nezapamatuji!", "To není pro mě!", Ale řekněme si: "Já nejsem o nic horší...
více…

Jak na prezentaci?

Na vysoké škole (ale i jinde) se často můžete setkat s předměty, které jsou čistě založeny pouze na prezentacích...
více…

Jak napsat úvahu?

Slovní zásoba: Vy - jako autor - budete hodnotit PROBLÉM - zaujmete osobní postoj - vlastní hodnocení   Slohový...
více…

Jak psát cestopisné reportáže?

Zvolte vhodný název! Tak jako zboží prodává do značné míry obal, poutačem článku je jeho titulek. Pokud si na...
více…

Jak psát životopis?

Životopis - krok po kroku Pojmenování - Identifikace • Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické...
více…

Životopis - jak začít?

Předtím než začnete psát svůj životopis: Dejte si záležet na vzhledu svého životopisu Uveďte své schopnosti...
více…