Odvodňování staveb a pozemků


Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Jak na vstřebání dešťových vod?

Alternativou odvádění dešťové vody do kanalizace je vstřebání. Používá se při velkých zpevněných plochách...
více…

Jak na povrchové odvodnění zpevněných ploch?

  Především na zpevněných plochách, ale například i na travnatých plochách, které jsou vyspádované k budově, je...
více…

Jak na odvodnění základů budov a staveb?

  Pokud je hladina spodní vody vyšší než základy budov, působí voda škodlivě na zdivo, podemílá stavbu,...
více…

Základní informace o odvodňování stavby a pozemku

  Odvádění vody je většinou jediné vyhovující řešení, jak ochránit stavbu před škodlivým vlivem vlhkosti. Na...
více…