Prsní implantáty, silikonová prsa, zvětšení prsou

Ženská prsa byly od nepaměti symbolem krásy a ženskosti. Jejich velikost a forma výrazně ovlivňuje psychiku ženy. Prs současně představuje jeden z nejdůležitějších sexuálních a erotogenních částí ženského těla.

Implantáty na zvětšení prsů se používají již od počátku 60. let. Od té doby se přibližně tři miliony žen rozhodlo pro zvětšení prsou silikonovými implantáty.

Kvalita implantátů se neustále zdokonaluje. Spolupráce mezi ženami, které mají prsní implantáty, plastickými chirurgy jakož i výrobci implantátů umožňuje neustálé přizpůsobování se nejnovějším lékařským a technickým poznatkům.

První prsní implantáty vyrobené v 60. letech byly kulaté a s hladkým povrchem. Koncem 80. let byly vyvinuty implantáty s texturovaným (zdrsněným) povrchem. V 90. letech byly vyrobeny první anatomické implantáty, které mají tvar kapky a svým tvarem více kopírují tvar prsu. Kulaté a kapkovité implantáty jsou základními tvary používanými při zvětšování prsů. Kromě toho existuje více druhů asymetrických implantátů - různé pro pravou a levou stranu. Všechny implantáty se vyrábějí v různých velikostech a rozměrech. Implantáty jsou plněné hlavně silikonovým gelem nebo fyziologickým roztokem (0,9% roztok kuchyňské soli NaCl). Byly pokusy je plnit i jinými materiály (např. extrakty ze sóji, sloučeniny cukrů ...) ale tyto materiály se buď vůbec neosvědčily, nebo se na trhu uchytily jen nepatrně. Nejčastěji používané jsou implatáty plněné silikonovým gelem. Tyto gely se stále zdokonalují. Vyrábějí se v různé hustotě a "tuhosti". Mívají označení jako cohesive I, II, III, natural gel, soft touch a pod. Tuhost prsu po implantaci však závisí nejen na tuhosti gelu, ale i na tuhosti jizvy (tzv. tobolky), kterou se implantát obalí. Zatímco jemná tobolka je normální a žádoucí, neboť udržuje implantát na místě, tužší tobolka může způsobovat vyšší tuhost až deformaci prsou.

Počet žen, které se rozhodly pro zvětšení prsů, se v průběhu posledních let neustále zvyšuje.

Jak si vybrat ten správný implantát

Neexistuje jeden stejný nejlepší implantát pro každou ženu. Při výběru implantátu je rozhodující představa a vkus pacientky. Používáme různé typy kulatých i anatomických implantátů, abychom se co nejvíce přiblížili přáním pacientky. Nejdůležitější je důkladná předoperační konzultace s pacientkou, kde co nejpřesněji sladíte její představy s možnostmi plastické chirurgie. Podle toho zvolíme operační postup a typ implantátu. Našim zlatým standardem je kulatý implantát střední projekce pod sval. Důležité je důkladné uvolnění (přetnutí dolních a středních úponů) velkého prsního svalu, aby byly implantáty dost blízko u sebe a umístěním implantátu mírně výš, nebo niž umíme dosáhnout větší, nebo menší plnost prsů v horní části, resp. profil prsu v horní části prakticky k nerozeznání od anatomického implantátu. Tak jako se lidé na sebe nemusí podobat, ale všichni mohou byt pěkní, tak je to i s prsy. Nejčastějším požadavkem bývá - chci mít přirozená prsa.

To znamená jen tolik, že každá pacientka má o přirozenosti jinou představu. Některé pacientky chtějí prsa s výraznějším, nebo méně výrazným dekoltem, tedy výraznější plností v horním pólu, což nejlépe dosáhneme kulatým implantátem s vysokým profilem. Jiné chtějí maximum plnosti v dolním pólu a horní část splývající, co dosáhneme implantátem kapkovitého tvaru, nebo kulatým implantátem se středním nebo nižším profilem umístěným trochu níže. Další si přejí větší, nebo menší projekcí dopředu, více při sobě, nebo méně při sobě. U některých pacientek je nutné, kromě výběru a umístění implantátu současně s augmentací zmenšit tzv.. kožní podprsenku, protože prsa jsou tak volná, že na jejich vyplnění by byl potřebný mnohem větší implantát, jak si žena přeje mít. Většinou to děláme odstraněním užšího nebo širšího pruhu kůže z okolí dvorce.

Jaké jsou možnosti uložení implantátu?

Prsní implantát může být umístěn pod prsní žlázou (subglandulárně) nebo pod prsní svalem (submuskulárně).

Preferujeme uložení implantátu pod velký prsní sval (submuskulárně). V tomto případě je nutné přerušit část úponu velkého prsního svalu dole v rýze pod prsem a částečně ve středu při hrudní kosti. Funkčnost svalu tímto částečným přerušením není vůbec ohrožena. Sval přikrývá horní jednu až dvě třetiny implantátu. Toto uložení zajišťuje plynulý přechod - spád horní části prsu (s více nebo méně výraznou plností horní části prsu podle přání pacientky), dokonalé překrytí obrysů implantátu v horní polovině prsu, takže se nedostává pod kůží ani u štíhlejší pacientky. Umístění implantátů pod sval také snižuje riziko infekce a kapsulární kontraktury (tuha jizva kolem implantátu, která může způsobit jeho ztvrdnutí, ve vzácných případech až deformaci a nutnost odstranění implantátu).

Druhá možnost je umístění pod žlázu (subglandulárně). Tuto možnost využíváme méně, např. na přání aktivní pacientky, která nechce na delší dobu přerušit své intenzivní fyzické sportovní, nebo pracovní aktivity, neboť doba rekonvalescence při umístění implantátů pod žlázu je kratší. Při vhodném tvaru prsů a správné volbě implantátu může umístění implantátu pod žlázu vest k esteticky velmi uspokojivým výsledkům.

Co je potřeba absolvovat před operací?

Předoperačně je nezbytná konzultace s lékařem. Také musí pacientka absolvovat předoperačně vyšetření před celkovou anestezií, které zahrnuje vyšetření krve a interní vyšetření, dále ultrasonografické, event. mamografické vyšetření prsou.

Jaké jsou možnosti (operační přístupy) vložení implantátu?

Používáme tři chirurgické přístupy ke zvětšení prsů implantáty. Nejčastěji používáme přístup z podprsní rýhy, dále přístup z podpaží a přístup kolem bradavky. Ve všech případech mají řezy délku cca 5 cm. Vzácně je v USA a některých zahraničních pracovištích používán přístup z malého řezu nad pupkem, k tomu je však nutná endoskopická technika. Ta je velmi přínosná i při zavádění implantátu z podpaží.

Jaká jsou rizika během operace?

Při každé operaci, nebo po ní může dojít ke krvácení nebo infekci, jsou to však velmi vzácné komplikace. Krvácení se řeší vyjmutím implantátu, zastavením krvácení a opětovným vložením implantátu. Při infekci je nutné implantát vyndat, přeléčit infekci a vložit nové implantáty, to je však možné, až cca šest měsíců po jejich vyjmutí.

Jaký je pooperační průběh?

Po operaci zůstává pacientka přes noc u nás, na druhý, výjimečně třetí den odchází domů. Stehy vyndáme 10-14 pooperační den. Pooperačně doporučujeme nošení speciální podprsenky po dobu 6 týdnů non-stop. Běžná aktivita je možná po týdnu (při umístění pod žlázu) až dvou (při umístění pod sval), pracovní zatížení (ne fyzická práce) po 2 - 3 týdnech. Lehké cvičení doporučujeme po 6 týdnech, plnou fyzickou zátěž po 3 měsících.

Jaká jsou zdravotní rizika při použití silikonových implantátů?

Silikonové materiály se podrobně zkoušely v laboratořích, vykonávaly se studie u žen, které mají implantovány silikonové materiály. Studie prokázaly, že po implantaci silikonových implantátů není zvýšené riziko rakoviny prsu, autoimunitního nebo jiného onemocnění.

Jak je to s kojením při implantátech?

Současně studie ukazují, že při kojení s implantovanými silikonovými implantáty není v mléce rozdílné množství silikonu oproti ženám, které implantáty nemají. Není žádný důvod, proč by žena s implantáty nemohla kojit. Při chirurgických přístupech, které přerušují mlékovody (např. při některých způsobech vložení implantátů z řezu kolem bradavky) může být kojení komplikované zánětem mléčné žlázy, tzv.. mastitidou, je to však vzácné. Během těhotenství a kojení procházejí prsa, ať už s implantáty, nebo bez nich, změnami velikosti a tvaru, které jsou velmi individuální a nedají se přesně předpovědět. Velikost implantátů je také faktor, který může ovlivňovat tyto změny.

Jaké jsou věkové hranice pro použití implantátů?

Důležitý je dobrý zdravotní stav, žádný věk není překážkou. Někdy je však žláza věkem a předchozími graviditami tak změněna, že před vložením implantátu je třeba upravit žlázu a kůži. Může se tak při stejném zákroku, nebo s předstihem nejméně šesti měsíců před vložením implantátů. Tento dvoudobý postup v našem zařízení neprodražuje cenu zákroku.

Jaká jsou prsa s implantáty na pohmat?

Při každém implantátu vzniká okolo něj menší nebo větší jizva. Měkkost a pohyblivost prsou záleží na tuhosti této jizvy, většinou jsou srovnatelné se stavem před výkonem.

Kolik stojí augmentace prsů?

Cena zvětšení prsou pomocí implantátů se skládá z ceny chirurgického výkonu, ceny implantátů (cena za pár implantátů se v Česku pohybuje cca od 20 po 50 000 Kč, nejčastěji cenové rozpětí v našem zařízení je 22 až 32 000 Kč, ceny fixační podprsenky (je třeba ji nosit 6 týdnů po operaci) a ceny celkové anestezie. Poslední položka může občas odpadnout, neboť v případě vkládání implantátů pod žlázu, je možné provést zákrok v lokální anestezii a sedaci, tj. pacientka je přitlumená, na zákrok si vůbec, nebo téměř nepamatuje, nemá bolesti, ale není v celkové anestezii. My v drtivé většině případů umísťujeme implantáty pod velký prsní sval a tehdy operujeme stále v celkové anestezii. Hospitalizace i všechny následně zdravotnické služby - převazy, neustálý dohled sestry a lékaře jsou zahrnuty v ceně operace. Nejčastější celková cena v našem zařízení je 60 000 až 63 000 Kč (při ceně implantátu 22 000 Kč, což je nejčastěji). .....

Největší rozdíly v ceně způsobuje typ, resp. značka implantátů. Nemyslíme si, že mezi cenou implantátu a jeho kvalitou je přímá úměra, tj. podle nás neznamená, že dražší implantát je automaticky lepší. My jsme si nevšimli žádný zjevný rozdíl v kvalitě implantátů jednotlivých značek. Všichni výrobci, dovážející implantáty do Čech, nabízejí na implantáty celoživotní záruku, tj. pokud dojde k selhání implantátu vinou nedostatečné kvality implantátu, dodají náhradní implantát zdarma. Implantáty je třeba měnit po cca 8 - 15 letech spíše z důvodu stárnutí prsů a jejich vadnému estetickému vzhledu než kvůli stárnutí implantátů.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Estetická úprava bradavky - vpáčené bradavky

Zhruba 3% žen má vpáčenou alespoň jednu bradavku, ale stále je tento problém poměrně málo přepírán jednak mezi...
více…

Kde koupit kvalitní spodní prádlo?

Spodní prádlo je typ oblečení, který nepatří mezi ty nejčastěji kupované. Nicméně, pokud si už spodní prádlo...
více…

Hubnutí za pomoci šperků

Pro hubnutí je důležitý pohyb a k němu adekvátní jídelníček. O tom není pochyb, ale ke štíhlé postavě může...
více…

Tři rady pro nevěsty, které jim mohou zpříjemnit svatební den

Máte před sebou svatební den? Tak hlavně buďte v pohodě, nestresujte se, všechno dobře dopadne. Je to váš den, který...
více…

Co si představit pod pojmem duševní wellness?

Wellness začal být populární v 20. a 21. století a jeho popularita stále stoupá. Znamená pro člověka rozhodně...
více…

Jaké jsou stupně celulitidy?

Celulitidu můžeme rozdělit do čtyř stupňů. Stupeň celulitidy lze snadno diagnostikovat pomocí tzv. pinch testu. 1....
více…

Masáž proti celulitidě

Udělejte si masáž postižených míst gelem proti celulitidě a následně je zabalte asi na 30 min do potra-vinářské...
více…

Co podporuje vznik celulitidy?

Celulitida postihuje především něžnější pohlaví. Její vznik je podmíněn vlivem několika faktorů, jako jsou...
více…

Co je celulitida?

Pomerančová kůže trápí okolo 90 procent žen. Celulitida nemá přímý vztah s nadváhou, je běžným procesem, který...
více…

Botox: omládnete jako mávnutím kouzelného proutku!

Krásným tělem a zářivou mladou pletí bychom se chtěli pyšnit pokud možno co nejdéle. Bohužel postupem času se z...
více…