Na úřadu práce po mateřské dovolené

Pokud maminka po skončení mateřské dovolené nemá nebo ji ze zaměstnání obratem propustili, může podat žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce, sociálních věcí a rodiny.

Mezi povinnosti uchazečů o zaměstnání patří dostavit se na úřad alespoň jednou za kalendářní měsíc a aktivně si hledat zaměstnání, o čem třeba předložit doklad. Úřad na oplátku poskytuje informační a poradenské služby pro volbu povolání, zveřejňuje seznamy volných pracovních míst, nabízí účast na vzdělávacích programech apod.

Za uchazeče o zaměstnání platí stát pojistné do zdravotní pojišťovny. Ti nezaměstnaní, kteří splňují podmínky, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok na dávku v nezaměstnanosti má pojistník, který v posledních čtyřech letech před zařazením do evidence nezaměstnaných byl pojištěn v nezaměstnanosti nejméně tři roky.

Podle novely zákona o sociálním pojištění platné od února tohoto roku mají i maminky po skončení mateřské dovolené nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je, že po dobu pobírání rodičovského příspěvku měly status zaměstnankyně, čili zůstávaly u zaměstnavatele v evidenci zaměstnanců. Jde o to, že pouze období přerušení povinného pojištění v nezaměstnanosti zaměstnance z důvodu čerpání mateřské dovolené se započítává do doby pojištění v nezaměstnanosti, na základě kterého vzniká nárok na dávku v nezaměstnanosti.

Podpůrné období, během něhož se uchazeči o zaměstnání vyplácí dávka v nezaměstnanosti je 6 měsíců.

Po třech měsících v evidenci uchazečů o zaměstnání může maminka, která má zájem, žádat o příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost a založit si živnost. S přijetím příspěvku se zaváže vykonávat tuto činnost nepřetržitě nejméně dva roky. Výše příspěvku závisí na samosprávním kraji a na průměrné míře registrované nezaměstnanosti v okrese. Podmínkou uzavření dohody o poskytnutí příspěvku je absolvování přípravy na zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a předložení podnikatelského záměru.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…