Živnostník a účetnictví

Jednoduché účetnictví

Osoby samostatně výdělečně činné, které uplatňují prokazatelné výdaje, obvykle účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, které je složitější než daňová evidence a jednodušší než podvojné účetnictví.

 

Zúčtovací jednotka účtující v soustavě jednoduchého účetnictví uskutečňuje zápisy v těchto knihách:

a) v peněžním deníku - obsahuje údaje o peněžních prostředcích, příjmech a výdajích

b) v knize pohledávek - zaznamenávají se v ní dlužníci, pohledávky, poskytnuté zálohy či úvěry

c) v knize závazků - zahrnuje údaje o věřitelích, závazcích, přijatých platbách a úvěrech

d) v pomocných knihách - pouze pokud je to nezbytné, např. kniha o složkách majetku

 

Jednoduché účetnictví se řídí zákonem o účetnictví, postupy samotného účtování jsou upraveny formou opatření Ministerstva financí ČR.

Velkou pomocí při účtování jsou účetnické programy. Snaživý a učenlivý podnikatel, pokud podniká "v malém" a bez zvláštností, dokáže účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví i sám. Je však dobré pokud zná zkušeného člověka z praxe a může se s ním v případě potíží poradit.

 

Podvojné účetnictví

V podvojném povinně účtují například právnické osoby, tedy firmy jako jsou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti atd.. Ale i živnostník, pokud chce, může se pro podvojnou soustavu rozhodnout. Následně však tímto způsobem musí účtovat po celé účetní období.

 

Účetní jednotka využívající soustavu podvojného účetnictví účtuje v těchto knihách:

a) v deníku - kde se chronologicky zaznamenávají všechny zaúčtované účetní případy

b) v hlavní knize - v níž se účtují všechny účetní případy na účty (aktiv, závazků, nákladů, výnosů) podle věcného hlediska.

 

Specifikum podvojného účetnictví spočívá v tom, že každý účetní případ se vpisuje dvakrát - na levou a pravou stranu odpovídajících účtů. Účetní zápisy uskutečněné na syntetických účtech se podrobně rozvádějí na analytických účtech (např. syntetický účet "dodavatelé" pokud němu analytické účty "dodavatel 1", "dodavatel 2, dodavatel 3 atd..). Názvy a číselné označení účtů uvádí účtový rozvrh, který si účetní jednotka vytváří na základě rámcové účtové osnovy upravované zákonem. Na konci účetního období se provádí účetní závěrka, přičemž úhrny peněžních částek na levé a pravé straně uzávěrkových účtů se musí rovnat.

Podvojné účetnictví poskytuje podnikateli, oproti předchozím dvěma metodám, nejpodrobnější přehled o jeho podnikání a podvojné zápisy umožňují rychlé objevení chyby v zaúčtování. Stejně jako jednoduché účetnictví se řídí zákonem o účetnictví a postupy samotného účtování jsou upraveny formou opatření Ministerstva financí ČR.

Účtovat podvojným je náročné. Člověk k tomu potřebuje vzdělání a také praxi. Existují například kurzy podvojného účetnictví, ale bez praxe jsou nedostačující. Firmy zaměstnávají účetní , případně si platí externí účetnické firmy.

Podnikatel odpovídá za vedení účetnictví, ať mu ho dělá kdokoli a za nesrovnalosti je postižen finančními pokutami.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Nezaměstnanost může potkat každého z nás, důležitá je podpora rodiny

Ztráta zaměstnání může potkat každého z nás. Ale ne každého dokáže tato skutečnost zlomit. Najít vhodnou...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Zvládat více věcí najednou? Nesmysl, který trápí lidi, kteří to nedokáží!

Zvládat více věcí najednou je diktátem a téměř povinností současné doby. Ale lze to vůbec dělat více věcí...
více…

Syndrom počítačového vidění a důležitost mrkání při práci na počítači

Práce na počítači patří mezi takzvaně lehčí a často vyhledávanou. Nebolí nohy, nemusíte používat svaly, nemáte...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…