Grafická úprava životopisu

Životopis by měl nějak "vypadat". Měl by být psaný strojem nebo na počítači, měl by být na kvalitním bílém papíře. Měl by mít vhodnou grafickou úpravu. To vše se souhrnně nazývá forma, konkrétně grafická úprava ..

Ve formě, v jaké je nejvhodnější psát životopis, není mnoho místa na experimenty. Forma životopisů je lety ustálená. Je dobré to respektovat, protože personalisté jsou na tento formát navyklí. Usnadníte jim práci a zároveň ukážete, že jste zorientovaní v konvencích.

Životopis by měl mít jednu až dvě strany textu. Pokud jste na trhu práce nováček, asi půjde o jednostránkový dokument. Naopak špičkový manažer si může dovolit až trojstránkový životopis.

Použijte vždy kvalitní bílý kancelářský papír formátu A4. Nejlepší, pokud životopis budete mít vytištěn kvalitní laserovou tiskárnou. Bez šedého textu, pásů, či jiných známek prázdného toneru. Oproti bublinkovým tiskárnám mají laserovky stabilnější barvivo, text se nerozmaže, pokud ho někdo chytí vlhkou rukou. Pokud laserovou tiskárnu nemáte, můžete si životopis dát vytisknout, nebo zkopírovat v některé kopírovací službě.

 

Tipy ke grafické úpravě

Myslete na to, že chcete vzbudit pocit důstojnosti, serióznosti. Na to se hodí různé grafické prvky:

Patkové, klasické písmo. Například Times. Ve většině počítačů se takové písmo jmenuje Times New Roman. Jiné vhodné názvy jsou Garamond, Bookman a podobné. Tyto písma se nehodí při čtení textu z obrazovky, ale po vytištění se snadno čtou a působí solidně.

Druhy písem: Nemíchejte více než 2 druhy písem. Pokud na tom trváte, zvolte pro názvy větší bezpatkový druh písma, například Arial, tlustý. Pro vlastní část textu zvolte například Times, normální. Příklad je na této ukázce:

Bezpečnější je však použít pouze jediný font na celý dokument. Pokud se v grafice nevyznáte, provedete tak nejméně chyb.

Tučné písmo, italikové: Je lepší vyhýbat se zvýrazňování textů tučně, nebo italikově (šikmým písmem). Použijte zvýraznění pouze v případě, že je odůvodněné. Nikdy ne "na ozdobu", nebo proto aby text "lépe vypadal".

Verzálky versus kapitálky: Text vždy pište normální, jak vidíte v novinách a časopisech. Nikdy nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA NA CELÉ VĚTY. Ani na názvy. Takový text působí vulgárně, agresivně. A také se i těžko čte. Mnoho lidí se takový text ani číst nepokusí. Velkými písmeny můžete psát jen zavedené zkratky.

Velikosti písem: Podobně jako u množství použitých fontů, šetřete s velikostmi písma. Celkem bezpečné je, pokud celý text napíšete jedním fontem s jednou velikostí písma. (Například Times New Roman velikosti 12 bodů). Pokud chcete 2 velikosti, můžete názvy udělat větším typem písma, například 14 bodovým.

Odrážky, odstavce: Text čleňte do kratších odstavců. Pokud něco počítají, bývá vhodné využít k tomu formátování s odrážkami. Příklad s odrážkami + podstatné věci jsou vyznačeny tučně. To umožní personalistovi okamžitý přehled, o co jde:

Formátování je označeno tečkou, nebo číslem, pokud jde o výpočet. Nepoužívejte symboly jako ručička s prstem ukazujícím na odrážku. Formátované řádky jsou odsazené zleva. Formátovaný text je přehledný, protože se dá očima proletět a přeskočit. Formátování oživí monotónnost textu. Ale formátujte takto pouze text, který je logicky členěn do bodů.

Zarovnání textu: Všechny textové editory umí zarovnat text na způsob knižní sazby - zarovnat na oba okraje. Nikdy to nedělejte v korespondenci. Běžné textové editory nemají kvalitní algoritmy centrování textu. Výsledkem je sice text zarovnán na obě strany, ale mezislovní mezery jsou nepravidelné a velké. (Nepravidelné proto, že textový editor spojuje některá slova pevnou mezerou - na ni se pak nevztahuje roztahování slov. Text zarovnávejte vždy doleva. Nikdy ne na střed, doprava, nebo na oba konce.

Ukázka na obě strany zarovnaného textu. Mezislovní mezery jsou všude jiné, působí to neprofesionálně.

Pevné mezery jsou krátké, na rozdíl od mezislovních. Pevné mezery jsou mezery, které ze dvou slov tvoří pro textový editor jednu položku, aby byly vždy na začátku nového řádku. Ukázka níže.

Korespondenci zarovnávejte doleva, nevadí, že pravý okraj je "zubatý".

Rozdělování slov: V osobní korespondenci nikdy nedělte slova na konci řádku. Rozdělování slov má význam v knižní sazbě (zarovnání do obou stran) aby mezislovní mezery byly co nejmenší. Při zarovnání doleva ztrácí dělení slov smysl. Navíc automatika dělení slov nejednou rozdělí slovo nesprávně. Ještě horší to je, pokud doplňujete slova ručně. Stačí někde dopsat slovo a ručně rozdělená slova se posunou a v textu vám zůstanou divná slova s mezerami.

V textu se pak obvykle někde zapomene alespoň jedno ručně rozdělené slovo.

Dvojité mezery mezi slovy: Před odesláním zkontrolujte text, zda neobsahuje za sebou dvě mezislovní mezery. Při opakované opravě dokumentů se to často stane.

Slova jsou pak od sebe nestejně vzdálena i když text je zarovnán doleva. Nejjednodušší je použít funkci najdi a nahraď. Dejte hledat 2 mezery (2 × stiskněte mezerník) a nahradit je jednou mezerou. Nikdy neformátujte dokument mezerami, je to nepřesné. Používejte tabelátory, nebo odstavcové styly. Pokud nevíte co to je, hned si pořiďte knihu o svém textovém editoru a naučte se s ním pracovat.

Kratší šířka řádku: Hlavně v odstavcové sazbě je výhodnější, pokud je délka řádku kratší. Text se čte snadněji. Doporučuji levou zarážku nastavte na 4 centimetry a pravou na jeden a půl. Text sice bude posunut doprava, ale to ať vás nemýlí. Představte si, že váš životopis se nachází v tlustém, svázaném svazku. Část, kde je vazba, vůbec neuvidí. Pokud na ní máte text, může to být problém.

Sazeči program versus textový editor: Pokud máte známého, který má některý profesionální program na sazbu knih, poproste ho, zda by vám životopis nezalomil a nezpůsobil vytlačení. Programy jako Adobe InDesign, Quark Xpress a podobné pracují odlišnými technologiemi jako textové editory a výsledek je vizuálně lepší. Odstavec textu napsaný ve Wordu av InDesignu stejným písmem a stejnou velikostí písma vypadá jinak.

Má dořešeny i mnohé drobné konflikty, jako například ligatury - svázaná písmena jako fi, fl. Vím, toto jsou opravdu maličkosti, které si člověk neuvědomí. Málokdo by vám uměl říct proč text s jinak stejnou grafickou úpravou působí profesionálnějším dojmem. Nemusíte být typograf. Stačí pokud víte, že usazovací programy zpracovávají text na vyšší typografické úrovni. Pokud známého nemáte, zeptejte se v některé tiskárně. Za mírný poplatek vám může text připravit grafik. Takové detaily grafické úpravy však asi mají smysl až při snaze získat zaměstnání, při kterém stojí za to myslet i na ty nejmenší maličkosti.

Velikost písma: čím je člověk mladší, tím menší písmo obvykle přečte. Při psaní textu na formát A4 raději nechoďte příliš pod 12 bodů. Názvy dejte výraznější - 14, možná 16 bodů, pokud jsou krátké. Zrychlíte tak čtení. Pokud máte hodně textu, zkraťte ho. Dlouhé věty jsou nesrozumitelné. Krátké jsou úderné a telegrafní. Aha:
Každá věta se dá zkrátit, často nejen na polovinu, ale i více.
Každá věta se dá zkrátit.
Věty se dají zkrátit.
Věty lze zkrátit.
Zkraťte věty.
Stručně!

Životopis podávejte bez fotografie. K tomu nemám co dodat. Většinou pro výkon zaměstnání vzhled nehraje roli. Je zde i praktický důvod - jakou fotografii byste použili, pokud byste už chtěli nějakou přiložit? Velkou, jako mají herci? Malý portrét, kde téměř nic nevidět? A jak ji připevnit k papíru? Lepit? Přicvaknout? Vytisknout jako součást dokumentu? Příliš mnoho otázek bez odpovědí. Neřešte to a fotku neposílejte, pokud není výslovně požadována.

Barvy: Toto jsem sem ani nechtěl psát, ale pro jistotu. Profesní životopis není papoušek, nemusí hýřit barvami. Uspokojte se s černým písmem na bílém podkladu. Pokud nemáte grafické vzdělání a praxi, neexperimentujte. Nesnažte to "udělat hezké", výsledek by mohl dopadnout špatně.

Žádné efekty: Ani se jen nesnažte pomýšlet na použití jakékoliv doplňkové, nebo ilustrativní grafiky. Žádná odseknutá ruka svírající odtrhnuté telefonní sluchátko při telefonním čísle.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Spoření peněz

Mnoho lidí má problém s penězi. Vždy, když si s nimi vyprávím, poslouchám něco na způsob "měl bych si najít...
více…

Proč začít spořit?

Mnoho lidí dnes nespoří peníze. Mají na to dost dobré důvody. Výplaty jsou malé, náklady na život jsou vysoké. A...
více…

Platíte rádi spropitné?

Mnoho lidí odevzdává dobrovolně své peníze i tam, kde by nemuseli. Je to vlastně zajímavý úkaz. Jdete například...
více…

Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…