Odstupné a odchodné

Odstupné

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel skončí pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů nebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě schopnost provádět dosavadní práci nebo je pracovní poměr ukončen ze stejných důvodů výpovědí, patří zaměstnanci při ukončení pracovního poměru odstupné v částce nejméně dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Pokud pracovní poměr zaměstnance trval u zaměstnavatele nejméně pět let, náleží mu odstupné ve výši nejméně trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel skončí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodů, že zaměstnanec nesmí vykonávat práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, patří při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně desetinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Pokud nastoupíte po skončení pracovního poměru opět k témuž zaměstnavateli nebo jeho právnímu nástupci do pracovního poměru před uplynutím času určeného podle poskytnutého odstupného, je povinen vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část. To znamená, že pokud jste dostali čtyřměsíční odstupné a již po dvou měsících od skončení pracovního poměru se změní okolnosti a vy se vrátíte zpět do zaměstnání, jste povinen vrátit odstupné za zbývající dva měsíce.

Odstupné vám má zaměstnavatel vyplatit v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.

 

Odchodné

Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na předčasný starobní důchod, starobní důchod nebo invalidní důchod, jestliže pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost je více než 70%, přísluší zaměstnanci odstupné nejméně ve výši jeho průměrného měsíčního výdělku , pokud požádá o poskytnutí uvedeného důchodu před ukončením pracovního poměru nebo bezprostředně po jeho skončení.

Obecně byste měli požádat o důchod (pokud vám na něj vznikl nárok) nejbližší dny resp. týdny, ideálně ihned po skončení pracovního poměru, aby zaměstnavatel nemohl namítat nedodržení "bezprostřednosti".

V případě, že pracujete ve větším podniku nebo společnosti, kde je zřízena odborová organizace, může být částka odchodného upravena výhodněji, proto je vhodné se seznámit se zněním kolektivní smlouvy.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…

Čas na osobní život pomáhá i v pracovní kariéře

Duševní zdraví je nedílnou součástí celkové zdravotní kondice. Osvědčenou cestou ke zdraví je i racionální...
více…

Sedm schopností, které by měl mít dobrý vedoucí aneb Já není my!

Na trhu práce je nedostatek kvalitních pracovníků. A to určuje, že již si firmy nevybírají zaměstnance, ale lidé se...
více…

Jaké zkušenosti přinese titul MBA zaměstnancům státní správy?

Veřejná správa je službou veřejnosti. Jako úřednici v územní samosprávě a státní správě na všech úrovních...
více…

Praní prádla při nízkých teplotách ohrožuje zdraví nejen alergiků

Napadlo vás někdy, co všechno obsahují moderní prací prostředky? Namátkou můžeme jmenovat nikl, parfémy, barviva a...
více…