Těhotensví a pracovní poměr

Zaměstnankyně, která se přesvědčí o svém těhotenství, by měla o svém stavu informovat zaměstnavatele. Určitě by tak měla učinit písemně a získat o tom potvrzení, které si následně uschová.

Zaměstnavatele může oslovit přímo na pracovišti nebo využít formu doporučené zásilky. V prvním případě jako potvrzení slouží podpis zaměstnavatele pod písemným oznámením, ve druhém doklad z pošty o doporučené zásilce. Informaci o těhotenství je nutno doložit lékařským potvrzením!

Tento postup zajistí zaměstnankyni ochranu zákoníku práce.

Na těhotnou zaměstnankyni se vztahuje ochranná doba, což je doba, během níž zaměstnavatel nemůže své zaměstnankyni dát výpověď. Budoucí maminku začíná chránit od momentu, kdy písemně informovala svého zaměstnavatele a dále pokračuje i během mateřské a rodičovské dovolené. Jedině ve výjimečných a krajních situacích tento zákaz výpovědi neplatí a to např. v případě, že se zrušuje nebo přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část (Zákoník práce § 64).

Pokud je žena zaměstnána na dobu určitou, je chráněna před výpovědí během trvání pracovní smlouvy. Po uplynutí doby určité pracovní poměr končí jak bylo dohodnuto ve smlouvě.
Ochranná doba neplatí ve zkušební lhůtě. Pokud žena své těhotenství oznámí zaměstnavateli během zkušební doby, může se stát, že na druhý den ji v práci přivítá výpověď.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zaměstnávat těhotnou ženu pouze pracemi, které neohrožují její těhotenství. Nařízení vlády udává seznam prací a pracovišť, které jsou pro těhotné ženy zakázané - např. práce se škodlivými chemickými látkami, výškové práce, práce s výbušninami, důlní práce a pod. - Také seznam prací a pracovišť, které jsou rizikové - např. pracoviště s nadměrným hlukem, otřesy, pohyby, s nadměrnou zátěží chladem nebo teplem apod. Zaměstnavatel nemůže za žádných okolností nutit těhotnou ženu do provádění prací, u kterých bylo zjištěno možné ohrožení její bezpečnosti, zdraví, nebo možné účinky na těhotenství.

Pokud těhotná zaměstnankyně vykonává práci, která je pro ni zakázána, nebo která ohrožuje její těhotenství podle lékařského posudku, zaměstnavatel je povinen dočasně provést úpravu jejích pracovních podmínek nebo ji přeřadit na jinou práci, kde může dosahovat stejný výdělek jako dosud. Pokud dosahuje žena v práci, na kterou byla přeřazena bez svého zavinění nižší výdělek jako při dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.

Pokud nelze těhotnou ženu přeřadit na pracovní místo s denní prací nebo na jinou vhodnou práci, zaměstnavatel je povinen poskytnout jí pracovní volno s náhradou mzdy.

Těhotnou ženu lze zaměstnávat prací přesčas pouze s jejím souhlasem. Pracovní pohotovost se s ní může jen dohodnout.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…