Živná půda pro mobbing

Na pracovišti vládne jednotvárnost a nuda - možný pachatel má dostatek času na zlé myšlenky a spřádání intrik a úkladů, jakož i na jejich realizaci,

špatný styl řízení - vedení podniku, jeho šéfové vždy určují rozhodující měrou morální úroveň firmy, jakož i přijetí určité formy chování jednotlivých pracovníků,

konkurenční tlak a strach z nezaměstnanosti - obava ze ztráty zaměstnání, strach ze šikovnejších kolegů, nízká sebedůvěra, různé formy zakomplexovanosti, hněv, frustrace, touha po moci, snaha získat postavení, dominance nebo členství v určité skupině se často mění na agresi,

určité osobnostní předpoklady: potěšení z manipulace s lidmi, potřeba poutání pozornosti, potěšení z utrpení druhých, krutost, agresivita, žárlivost, hrubost a jiné.

Ke vzniku mobbingu netřeba žádné výjimečné podmínky, jako například přítomnost patologického sadisty, nebo absence kázně na pracovišti. Nejčastěji vzniká v normální skupině, kde se agresoři mohou jevit jako zcela normální lidé, často ve skupině oblíbení. Zejména v zárodku se nedá jednoznačně určit, kdy se jedná o nevinný žert a kdy už jde o mobbing. Vztahy účastníků mobbingu mají na rozdíl od žertu svou dynamiku a zákonitý vývoj.

 

Jde o následující stupně:

Zrod mobbingu

V každé skupině se najde někdo méně oblíbený, koho ostatní více či méně odmítají a pomlouvají a dělají si na jeho účet různé posměšky. Pokud se tomu oběť nebrání a nikdo se jí nezastane, tlak se postupně zesiluje a narůstá agrese.

 

Zpřísnění

Nastává tehdy, když ve skupině roste napětí z náročnějších úkolů a outsideři instinktivně slouží jako ventil k uvolnění napětí. Další možnou příčinou této fáze je i to, když se v jednom kolektivu setkají dva nebo více agresorů, kteří používají násilí k uspokojení svých potřeb, někdy dokonce na obveselení celé skupiny.

 

Vytvoření jádra

K hlavnímu agresorovi se postupně přidávají další, až se vytvoří skupinka tyrany, kteří již systematicky působí na své oběti.

 

Přijetí

Většina přijímá normy agresorů a přidávají se další.

 

Totalita

Mobbing se stává běžným chováním na pracovišti.

 

Dobrý šéf by si měl všímat vztahů na svém pracovišti, aby zachytil všechny možné náznaky agrese ještě v zárodku. Musí se snažit o prevenci a ze svých podřízených vytvořit efektivní skupinu, kde platí právo a spravedlnost a vládne důvěra, autorita, vzájemná úcta a solidarita.

Většina firem stále ignoruje fenomén mobbing. Neuvědomují si, že psychická válka je drahá. Oběti mobbingu mívají velké zdravotní problémy a jsou často práceneschopné. Šikanovaní zaměstnanci dlouhodobě podávají výrazně snížený pracovní výkon. A i mobbeři spotřebovávají část své pracovní energie na vymýšlení nových intrik a zlomyslnosti.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…

Jak si zvýšit plat?

Mnoho lidí chce dosáhnout zvýšení platu. Mnoho firem (zejména v minulosti) má platové tabulky, podle nichž se...
více…