Jaká máte práva při práci v EU?

Co se týče mzdy, výpovědi a opětovného zařazení do pracovního procesu, jakož i opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, podléháte stejným pracovním podmínkám jako občané země, kde pracujete.

            

Stejně jako na státní příslušníky hostitelské země se i na vás vztahuje zásada rovných příležitostí pro muže a ženy, co se týče zaměstnání, mzdy, odborné přípravy, povýšení, pracovních podmínek a sociálního zabezpečení.

Máte právo vstoupit do odborů dle vlastního výběru a uplatňovat svá odborová práva za stejných podmínek jako domácí zaměstnanci. Můžete tedy volit ve volbách odborové zástupce, jakož i v nich kandidovat, Pokud vás zvolí zástupcem odborů, máte stejná práva a výsady jako představitelé, kteří jsou občany země, v níž jste zaměstnáni.

Co se týče sociálního pojištění, zpravidla jste pojištěni v zemi, kde pracujete. Vy a za jistých podmínek i vaše rodina máte nárok na stejné sociální dávky, jaké mají státní příslušníci hostitelské země. Tyto nároky zahrnují nemocenské a mateřské dávky (příspěvky na zdravotní péči a finanční příspěvky), invalidní, starobní a vdovský důchod, náhrady za pracovní úraz, nemoc z povolání, úmrtí, podporu v nezaměstnanosti a rovněž rodinné přídavky. Musíte však platit i stejné odvody.

Předpisy Společenství se nevztahují na sociální výpomoc, nepovinné doplňkové důchody a důchody za předčasný odchod do důchodu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…

Jak si zvýšit plat?

Mnoho lidí chce dosáhnout zvýšení platu. Mnoho firem (zejména v minulosti) má platové tabulky, podle nichž se...
více…