Práce v členckých státech EU

Práce v EU (Evropské unii) je stále častějším jevem. Ti dříve narození si ještě pamatují, že ještě zcela nedávno byla Evropa pro většinu z nás zcela nedostupná.

            

Evropská unie se sjednocovala a my jsme byli od ní odříznutí. Uplynulo pár let. Máme jednotnou měnu a volný pohyb po Evropě. Je celkem logické, že stále více lidí zajímá práce v EU. Zkusme se proto podívat na to, jaké jsou podmínky práce v EU.

Pokud si hledáte práci v jiném členském státě EU, můžete se poradit se zaměstnaneckými službami ve své domovské zemi nebo v zemi, v níž chcete pracovat. Tato střediska, která většinou mají specializovaný personál označován jako "Eures-poradci", jsou propojeny tak, že vytvářejí síť zvanou EURES (EURopean Employment Services - Evropské zaměstnanecké služby).

Euro-poradci dokáží poradit a pomoci firmám hledajícím pracovníky z ostatních členských států, jakož i lidem hledajícím práci v jiném členském státě. Mají stálé spojení se službami EURES v jiných členských státech a rovněž mají stálý přístup do dvou databází. Jedna databáze obsahuje podrobné údaje o nabídkách práce ze všech členských států Evropské unie, v Norsku a na Islandu. Druhá databáze poskytuje informace o životních a pracovních podmínkách v těchto 17 zemích a uvádí profil trendů na každém regionálním trhu práce.

 

Jaká máte práva když pracujete v EU?

V prvé řadě máte nárok na to, abyste byli přijati do práce v EU za stejných podmínek jako státní příslušníci země, kde si hledáte práci, a nesmí se od vás vyžadovat, abyste splňovali nějaké dodatečné požadavky. V případě potřeby můžete využít i rovné přednostní zacházení ohledně přístupu k zaměstnání.

To znamená, že se můžete hlásit na každé volné místo inzerované v zemi EU. Jistá místa ve státní správě však mohou být vyhrazena pro státní příslušníky dané země, pokud dané pracovní zařazení zahrnuje ochranu veřejného pořádku či zájmů státu (např. v ozbrojených silách, policii, soudnictví, daňové správě, v diplomatických službách a pod.)

Všichni státní příslušníci EU mají kromě pracovních míst v soukromém sektoru k dispozici také většinu míst ve státním sektoru v oblasti zdravotnictví, školství a veřejných služeb, jakými jsou například plynárny a elektrárny, pošta a telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání, veřejná doprava a pod.

Právo na přístup k zaměstnání v jiném členském státě EU však může podléhat přechodným ustanovením dohodnutým při nedávném rozšíření EU, kde si některé země vyhradily lhůty, do kterých nemusí zcela otevřít pracovní trh občanům z nových zemí EU. Tato opatření jsou jistým vyjádřením nedůvěry, nebo obav jednotlivých států, jak se bude vyvíjet situace na trhu práce po zrušení hranic.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…

Jak si zvýšit plat?

Mnoho lidí chce dosáhnout zvýšení platu. Mnoho firem (zejména v minulosti) má platové tabulky, podle nichž se...
více…