Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku práce. Institut výpovědi je zde upraven poměrně striktně z důvodu ochrany zaměstnance.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci tedy výpověď výlučně z těchto důvodů:

zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo ji nesmí vykonávat pro nemoc z povolání nebo pro ohrožení
touto chorobou

nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro výkon sjednané práce

neuspokojivě plní pracovní úkoly a zaměstnavatel jej v posledních šesti měsících písemně vyzval k odstranění nedostatků a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro méně závažné porušení pracovní kázně, ale pouze tehdy, pokud byl v posledních šesti měsících v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.

 

Výpověď ať už z jedné nebo druhé strany je vždy choulostivá záležitost, a nastupuje obvykle až tehdy, když se strany nedokážou dohodnout na skončení pracovního poměru. V případě pokud máte pochybnosti, zda byl s vámi rozvázán pracovní poměr v souladu se zákonem, neváhejte a v případě, že vám zákoník práce přijde nesrozumitelný, navštivte právníka.

V případě, že byl s vámi neplatně zrušen pracovní poměr, máte nárok na náhradu mzdy, ode dne kdy byl s vámi neplatně pracovní poměr (i jinou formou výpovědi) vyřízený. Podat návrh na soud však musíte do dvou měsíců od skončení pracovního poměru.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…