Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku práce. Institut výpovědi je zde upraven poměrně striktně z důvodu ochrany zaměstnance.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci tedy výpověď výlučně z těchto důvodů:

zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo ji nesmí vykonávat pro nemoc z povolání nebo pro ohrožení
touto chorobou

nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro výkon sjednané práce

neuspokojivě plní pracovní úkoly a zaměstnavatel jej v posledních šesti měsících písemně vyzval k odstranění nedostatků a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro méně závažné porušení pracovní kázně, ale pouze tehdy, pokud byl v posledních šesti měsících v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.

 

Výpověď ať už z jedné nebo druhé strany je vždy choulostivá záležitost, a nastupuje obvykle až tehdy, když se strany nedokážou dohodnout na skončení pracovního poměru. V případě pokud máte pochybnosti, zda byl s vámi rozvázán pracovní poměr v souladu se zákonem, neváhejte a v případě, že vám zákoník práce přijde nesrozumitelný, navštivte právníka.

V případě, že byl s vámi neplatně zrušen pracovní poměr, máte nárok na náhradu mzdy, ode dne kdy byl s vámi neplatně pracovní poměr (i jinou formou výpovědi) vyřízený. Podat návrh na soud však musíte do dvou měsíců od skončení pracovního poměru.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď = psychická zátěž

Přijít o práci (v níž člověk často pracuje i několik let) je prostě stresová a zátěžová situace. Výpověď je...
více…

Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

Brzdy, blokanty a kladky

Brzdy, blokanty a nejrůznější kladky hojně využívají nejen horolezci, ale také speleologové, arboristé (stromolezci)...
více…

Smyčky - sešité, expresní a pomocné šňůry

Sešité, expresky nebo metráž? Řeč bude o smyčkách neboli smycích, které patří mezi nezbytnosti každého horolezce....
více…

Jaký notebook se hodí pro vaše účely?

Vybíráte nový notebook, ale v záplavě modelů od jednotlivých výrobců se nevyznáte? Vycházejte z toho, pro jaké...
více…

Podle čeho vybírat pracovní oděvy?

Pracovní oděvy jsou důležitou součástí některých povolání. Měly by být dostatečně pohodlné, aby neomezovaly...
více…